גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.05 -0.04
תחילת השנה -0.06 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
02/2019 1.94
01/2019 1.94
12/2018 1.83
11/2018 2.21
10/2018 2.37
09/2018 2.66
תקופה היקף נכסים
08/2018 3.12
07/2018 3.22
06/2018 3.16
05/2018 3.26
04/2018 3.08
03/2018 3.19

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
02/2019 -0.05
01/2019 -0.01
12/2018 -0.24
11/2018 -0.14
10/2018 -0.11
09/2018 -0.4
תקופה גיוסים/פדיונות
08/2018 -0.08
07/2018 -0.01
06/2018 -0.07
05/2018 0.13
04/2018 -0.19
03/2018 0