MTFי פיננסים ארה"ב

מחיר פדיון
143.39
מחיר קנייה
143.39
 
-1.59%
 
 (-2.32  נק')
 • % החודש0.89%
 • % השנה1.31%
 • % 3 חודשים-3.64%
 • % 12 חודשים7.14%
 • סטיית תקן (שנה)18.75
 • שארפ (שנה)0.38
 • מספר נייר:5122742
 • מטבע: ש"ח
 • פרופיל חשיפה: 4D
 • דמי ניהול: --
 • היקף נכסים (מ' ₪): 71.11
 • מנהל הקרן מגדל
 • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נא...
 • הוראות עד השעה 16:00
 • תאריך הקמה 07/03/16
 • שינוי מדיניות אחרון
 • שעור הוספה 0
 • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
טווח 52 שבועות
151.97גבוה
נמוך132.65
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 120%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 10/18

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

מניות צמוד מט"ח שקלי סחורות צמוד מדד
נכון ל - 08/18

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 2.36 -0.45
תחילת השנה 22.17 --
נכון ל - 08/18 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
מקמ 119 13.37 10,000,000 9.99
מקמ 319 12.03 9,000,000 8.99
TREASURY BILL B 0... 9.58 2,000,000 7.17
מקמ 1118 8.16 6,101,160 6.1
מקמ 1018 8.02 6,000,000 6
פקדון בבנק מסוים 7.42 1,536,875 5.55
TREASURY BILL B 1... 4.82 1,000,000 3.6
US TREASURY N/B T... 4.4 913,000 3.29
US TREASURY N/B T... 4.32 900,000 3.23
TREASURY BILL B 1... 4.32 900,000 3.23
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מגדל
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 28,400
נתח שוק: 10.88%
מספר קרנות: 256