MTFי פיננסים ארה"ב

מחיר פדיון
143.29
מחיר קנייה
143.29
 
-0.72%
 
 (-1.04  נק')
 • % החודש2.26%
 • % השנה1.24%
 • % 3 חודשים-0.1%
 • % 12 חודשים15.06%
 • סטיית תקן (שנה)17.18
 • שארפ (שנה)0.87
 • מספר נייר:5122742
 • מטבע: ש"ח
 • פרופיל חשיפה: 4D
 • דמי ניהול: --
 • היקף נכסים (מ' ₪): 65.36
 • מנהל הקרן מגדל
 • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נא...
 • הוראות עד השעה 15:15
 • תאריך הקמה 07/03/16
 • שינוי מדיניות אחרון
 • שעור הוספה 0
 • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
טווח 52 שבועות
149.23גבוה
נמוך121.45
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 120%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 05/18

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

מניות צמוד מט"ח שקלי סחורות צמוד מדד
נכון ל - 03/18

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי 2.82 0.63
תחילת השנה 11.3 --
נכון ל - 03/18 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
TREASURY BILL B 0... 19.95 3,450,000 12.05
TREASURY BILL B 0... 14.96 2,585,000 9.03
פקדון בבנק מסוים 11.48 1,973,067 6.93
TREASURY BILL B 0... 11.47 2,000,000 6.92
STATE OF ISRAEL I... 8.3 1,390,000 5.01
פקדון בבנק מסוים 7.71 1,325,698 4.66
TREASURY BILL B 0... 6.38 1,100,000 3.85
TREASURY BILL B 1... 5.76 1,000,000 3.48
US TREASURY N/B T... 5.2 900,000 3.14
TREASURY BILL B 1... 5.17 900,000 3.12
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מגדל
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 27,164.21
נתח שוק: 11.21%
מספר קרנות: 246