MTFי STOXX EUROPE 600 סד-1

מחיר פדיון
113.92
מחיר קנייה
113.92
 
0%
 
 (--  נק')
 • % החודש3.1%
 • % השנה3.91%
 • % 3 חודשים-0.03%
 • % 12 חודשים6.92%
 • סטיית תקן (שנה)11.33
 • שארפ (שנה)0.6
 • מספר נייר:5119128
 • מטבע: ש"ח
 • פרופיל חשיפה: 4D
 • דמי ניהול: 0.25
 • היקף נכסים (מ' ₪): 99.59
 • מנהל הקרן מגדל
 • נאמן הקרן אלמגור-בריטמן נא...
 • הוראות עד השעה 15:15
 • תאריך הקמה 16/06/14
 • שינוי מדיניות אחרון
 • שעור הוספה 0
 • עמלת הפצה 0 פטורה מתשלום
טווח 52 שבועות
116.33גבוה
נמוך106.63
חשיפה למניות
חשיפה למט"ח
מניות
עד 120%
מט"ח
עד 120%
נכון ל - 06/18

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

מניות צמוד מט"ח שקלי סחורות צמוד מדד
נכון ל - 04/18

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -1.36 -0.11
תחילת השנה -3.91 --
נכון ל - 04/18 לרשימה מלאה

אחזקות בולטות

שם נייר % החזקה כמות ע.נ שווי (מ' ₪) 
STATE OF ISRAEL I... 25.35 5,617,000 26.72
פקדון בבנק מסוים 17.81 4,325,746 18.77
פקדון בבנק מסוים 14.49 3,518,610 15.27
BUNDESSCHATZANWEI... 14.42 3,500,000 15.2
פקדון בבנק מסוים 9.49 2,305,076 10
BUNDESSCHATZANWEI... 6.2 1,500,000 6.53
BUNDESSCHATZANWEI... 4.95 1,200,000 5.22
BUNDESREPUB. DEUT... 3.44 800,000 3.62
פקדון בבנק מסוים 0.7 169,071 0.73
פקדון בבנק מסוים -0.01 -8,588 -0.01
לעמוד פרופיל מנהל

פרופיל מנהל

שם המנהל: מגדל
סך נכסים מנוהל (מ' ₪): 27,536.05
נתח שוק: 11.4%
מספר קרנות: 250