רציו פטרוליום - האם מדובר בהזדמנות השקעה?

אנליסט הגז-נפט של לידר שוקי הון בזרקור של הפעילות של רציו פטרוליום, וכדאיות ההשקעה בנייר
 |  (2)
רציו פטרוליום הינה שותפות מוגבלת שמחזיקה מספר נכסי נפט בפריסה גיאוגרפית מגוונת. מאז הנפקת יחידות ההשתתפות בינואר השנה, נרשמו מספר התפתחויות מהותיות בעסקי החברה ובסביבה העסקית, לרבות עליה במחירי הנפט. להערכתנו, התפתחויות אלו היו צריכות להיות מתורגמות לעלייה בשווי החברה, אולם בפועל ירדה המניה בכ-20% מתחילת השנה. במסמך הבא נסקור את נכסי החברה ונתאר את ההתפתחויות העיקריות בגיאנה מיום ההנפקה.
בעוד שבתחילת השנה היו בבעלות החברה 4 נכסים, כיום מחזיקה החברה ב-7 נכסים ימיים, בפריסה גיאוגרפית נרחבת וחלקם אף ממוקמים באגנים אשר מהווים נקודת משיכה גלובאלית לתעשיית ה-Oil&Gas. בכדי להמחיש עד כמה רחבים שטחי האקספלורציה שבבעלות החברה, מעניין להשוות את גודלם לגודל שטחי חיפוש רישיונות ימיים בישראל. בפועל, סך שטחי הרישיונות של החברה שקולים לשטח של 70-80 רישיונות חיפוש ימיים בישראל, כאשר שטח רישיון ימי בישראל הוא כ-400 קמ"ר.
חשוב להדגיש כי ההוצאות של רציו פטרוליום יחסית נמוכות, כאשר סך ההוצאות הצפויות בכל שבעת הנכסים עד לסוף שנת 2019 הן כ-6 מיליון דולר לרבות הוצאות מטה.
התפתחויות אחרונות
מחיר הנפט במגמת עליה. מתחילת השנה, עלה מחיר הנפט הגולמי מסוג Brent בכ-6%, לאור הסכמי תפוקות הנפט של מדינות אופ"ק. להערכתנו, מכיוון שפעילות החברה מתמקדת בשוק הנפט הגולמי שמוגדר כ-Commodity, לשינוי במחיר הנפט צריכה להיות השפעה על שווי החברה. במידה ומחיר הנפט עולה, אנו סבורים כי סביר אפשר לומר שנכסי החברה שווים יותר לעומת תחילת השנה.
גיאנה
ערב הנפקת המניה, לחברה היה הסכם עם Esso, חברה בת של ExxonMobil, חברת האנרגיה הגדולה בעולם, שכלל מספר תנאים מתלים. להלן עיקרי ההסכם:
- בתמורה ל-50% מהזכויות בבלוק Kaieteur (25% מרציו פטרוליום ו-25% מחלקו של השותף המקומי), התחייבה Exxon לשאת בכל העלויות הקשורות לבלוק, לרבות ביצוע סקר סייסמי בגבולות הבלוק בהיקף של כ-4,000 קמ"ר.
- קידוח אקספלורציה. Exxon תממן גם קידוח אקספלורציה ראשון ושני, כאשר לשותפות אופציה שלא להשתתף במימון עלויות הקידוח הראשון ואלו יושלמו על ידי Exxon. בתמורה, תדולל השותפות ל-15%.
- קידוח שני. במידה ו-Exxon תרצה לבצע קידוח נוסף (שני במספר) ברישיון ורציו לא תרצה לשלם את חלקה, Exxon תישא בכל העלויות והשותפות תדולל ל-7.5%. עם זאת, כל פרוספקט בשטחי הבלוק נחשב לשדה בפני עצמו ולכן יתכן מצב בו רציו תיוותר עם אחזקות של 15% בשדה אחד ו-7.5% בשדה שני.
- הגנה על רציו. Exxon מחויבת לדווח לרציו פטרוליום לא יאוחר מהמחצית הראשונה של 2019 אם היא מתחייבת לבצע קידוח אקספלורציה. ככל שתחליט Exxon שלא לקדוח, יוחזרו מלוא הזכויות לרציו פטרוליום ללא תמורה. 
התפתחויות אחרונות וסטטוס נוכחי
- כל התנאים המתלים התקיימו וההסכם מול Exxon הפך למחייב.
- Exxon החליטה להגדיל את שטח הסקר בכ-40% מעבר להתחייבות המקורית שלה לכ-5,750 קמ"ר. נדגיש כי עלויות של סקר כזה מסתכמות בעשרות מיליוני דולרים וש-Exxon מממנת אותו מכיסה בלבד!
- Exxon הכניסה את חברת HESS, שותפתה לתגליות בבלוק Stabrike כשותפה בבלוק (יחד עם רציו).
- הסקר ואיסוף הנתונים הסתיים. מבחינת לוחות הזמנים, Exxon הקדימה בכמה חודשים את סיום הסקר. במקביל, מבוצעות כעת פעולות עיבוד ופיענוח למידע שנאסף בסקר.
- להערכתנו, אינדיקציות על תוצאות הסקר יתחילו להצטבר כבר במחצית השנייה של 2018.
להערכתנו, זוהי עסקה חריגה בנוף העסקאות בענף קידוחי הנפט במים עמוקים והיא מיטיבה מאוד עם רציו פטרוליום. בפועל, ההסכם מאפשר לחברה 0 סיכון עם אפסייד משמעותי במידה ויהיו תגליות בשטח הבלוק. יתרה מכך, ניתן לציין את הפוטנציאל ש-Exxon רואה בבלוק זה – ראשית, בכניסתה לבלוק בתנאי ההסכם ובשלב מאוחר יותר תוך הרחבת הסקר הסייסמי על חשבונה.
 
למה הבלוק הזה כל כך מעניין את Exxon?
Liza ותגליות נוספות. מהמפה שבעמוד הקודם אפשר לראות כי האגן מהווה מוקד משיכה לענקיות נוספות בתחום הנפט, לרבות: Hess, Statoil, Tullow, Apache ו-Petronas. הסיבה העיקרית לכך היא העובדה שבשנת 2015 Exxon גילתה לראשונה שדה נפט מהותי בגיאנה – תגלית Liza, בבלוק Stabroke שנמצא מדרום לבלוק המשותף לה ולרציו (התגלית מסומנת בירוק במפה שבעמוד הקודם). בנוסף, Exxon מקדישה פוקוס עסקי רב לאגן גיאנה, תוך פיתוח מהיר של שדה Liza. ב-Exxon צופים כי ההפקה מ-Liza בשלב ראשון תגיע לכ-120 אלף חביות נפט ביום ובשלב השני לכ-300 אלף חביות ביום.

להערכתנו, ריבוי התגליות באגן גיאנה, איכות המאגרים והיקפי הנפט האדירים שהתגלו לאחר הנפקת רציו פטרוליום, מגדילים באופן מסוים את הסיכוי להימצאות נפט בשטחי הבלוק המשותף לרציו פטרוליום ול-Exxon.
 
 פרוספקט נוסף צפוי להיקדח על הגבול שבין בלוק Stabroke לבלוק Kaieteur
בשבועות הקרובים, צפוי להיקדח פרוספקט נוסף, Ranger, אשר נמצא על הגבול שבין הבלוק בו שותפה רציו לבלוק רווי התגליות של Exxon. במידה וקידוח האקספלורציה יהיה חיובי, תהייה זו אינדיקציה חיובית נוספת לאגן הנפט בגיאנה. נציין כי על פי הדיווחים של Exxon, ישנם שלוש שכבות שונות של נפט (Plays): Liza, Deep Liza ו-Turbot. כל שכבה שמתגלה בה מאגר, מגדילה את ההסתברות לתגליות נוספות באגן.
עסקה שנעשתה באגן יכולה לשפוך מעט אור על שווים
כאמור, האגן מושך אליו את ענקיות הנפט העולמיות. לאחרונה, התקיימה עסקה מעניינת בבלוק Orinduik שנמצא דרומית-מערבית לתגלית של Exxon. על פי ההסכם, ענקית האנרגיה Total, תיכנס כשותפה של Tullow (ב-60%) ושל Eco Atlantic (ב-15%) לבלוק. העסקה מאפשרת ל-Total דריסת רגל ראשונה בגיאנה ומהווה אינדיקציה נוספת לאטרקטיביות של האזור לחברות הנפט.
בלוק זה, משתרע על שטח של כ-1,800 קמ"ר, ובדומה לבלוק בו שותפות רציו פטרוליום ו-Exxon, גם בבלוק זה הסתיים סקר סייסמי 3D. בהתאם לדיווח, ל-Total אופציה לרכוש 25% מהבלוק בתמורה ל-12.5 מיליון דולר, עסקה המשקפת לבלוק שווי של 50 מיליון דולר! נציין כי הבלוק בו שותפה רציו פטרוליום משתרע על שטח של כ-13,500 קמ"ר (גדול פי 7.5).
 
נכסים נוספים בפורטפוליו של רציו פטרוליום
גם בנכסים נוספים של רציו פטרוליום צפויות התפתחויות מעניינות בטווח הקצר. כך לדוגמא במלטה מפוענחות תוצאות הסקר הסייסמי שהסתיים ואינדיקציות ראשונות צפויות במהלך 2018. בים הצפוני מתבצע בימים אלו קידוח ברישיון הצמוד לרישיון בו מתוכנן הקידוח השני של רציו פטרוליום. נזכיר כי מדובר בשטח עם פוטנציאל של למעלה מ-20 מיליון חביות נפט עם סיכויי הצלחה הנעים בטווח של 40%-90%. לתוצאות הקידוח עשויות להיות השפעות על הרישיון של רציו פטרוליום.
 
בשורה תחתונה: רציו פטרוליום נסחרת סביב המזומן, כאשר בשנים הקרובות ההוצאות צפויות להיות נמוכות מאוד. מנגד קיים פוטנציאל לאפסייד משמעותי בנכסים.
תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 2.
  רציו פטרוליום בשער 300
  משקיע 05/07/2018 17:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  בשבועות הקרובים יתפרסמו תוצאות הקידוחים. השמים הם הגבול!
  סגור
 • 1.
  מספר 1 בשוק (ל"ת)
  מגזז 31/10/2017 15:20
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור