הדרך הנכונה לנהל את הסיכון בשוק - הנה 2 דוגמאות

יניב קוניס, מייסד אינדקס מחקר ופיתוח מדדים, מציע דרך נוחה לנהל את הסיכון המרכזי בהשקעה באגרות חוב קונצרניות שמגדילה את הסיכוי להחזר מלא בסדרת האג"ח.
 |  (6)
דמיינו לעצמכם את הסצנה הבאה: אתם נמצאים בקרקס וצופים בלוליין הולך על חבל דק בגובה 15 מטרים. מבט קצר לרצפת האולם מגלה כי אין לו רשת ביטחון להיאחז בה במקרה שחלילה ייפול. כעת ישנם 2 תסריטים אפשריים: ראשון - הלוליין מצליח להגיע בבטחה לצד השני של הבמה. תסריט שני - הלוליין נופל. בתסריט הפסימי ברור לכולנו מה תהיה המשמעות לבריאותו של הלוליין.
עכשיו נניח כי הלוליין מחזיק בפוליסת ביטוח אשר מאפשרת למבטח שלו לקבוע האם בזמן ההליכה על החבל תהיה מתחתיו רשת ביטחון. מה לדעתכם תחליט חברת הביטוח? התשובה ברורה, לחברת הביטוח יש רק דבר אחד שמעניין אותה במקרה זה - להגן על עצמה מפני קרות אירוע ביטוחי, קרי, פציעת הלוליין. בכך היא מתעלמת (בצדק מבחינתה) מרצונו של הלוליין להרשים את הקהל באמצעות אומץ ליבו להלך על חבל דק בגובה רב בלי שכבת הגנה.
הקרקס מגיע לשוק האג"ח
הסיפור הדמיוני הזה מתרחש במציאות שלנו פעמים רבות בעולם אגרות החוב. בחלק מהסדרות הנסחרות בשוק הקונצרני יש בטוחות שניתנו על ידי החברה המנפיקה למחזיקי האג"ח, וליתר הסדרות (רוב השוק) אין. עובדה זו משפיעה בצורה משמעותית על סיכון ההשקעה שלנו בסדרות קונצרניות.
קיום בטוחה בסדרת אג"ח מגדיל את ההסתברות שהמנפיק יעמוד בהתחייבויותיו למחזיקי האג"ח, שכן אחרת הוא ייאלץ להעביר להם את זכויותיו בנכס שהעמיד כבטוחה. יתרון נוסף בהשקעה באג"ח עם רכיב בטוחה, הוא הרצפה (בדומה לרשת הביטחון של הלוליין) שיוצרת הבטוחה למחזיקי האג"ח במקרה של פשיטת רגל או הסדר חוב.
כידוע, תקרת הרווח למשקיעי אג"ח מוגבלת בהתאם לשיעור התשואה לפדיון שבה אנו רוכשים את האג"ח. מנגד, פוטנציאל ההפסד באג"ח קונצרנית דומה למניות, עד מלוא גובה ההשקעה שלנו. לכן, אם יש נכס ששועבד לטובת מחזיקי האג"ח, הרצפה כבר אינה "אפס", אלא בהתאם לשווי הבטוחה.
בשוק ההון שלנו לא חסרות דוגמאות לאגרות חוב קונצרניות שמנפיקן לא עמדו במלוא ההתחייבויות למשקיעים. יחד עם זאת, חשוב לציין כי במקרים הללו שבהם עמדה לזכות המחזיקים בטוחה, כדוגמת נדל"ן או מניות סחירות ששועבדו להם, ברוב המקרים זכו המשקיעים לקבל את שיעור המתקרב ל-100% תמורת כספם, וזאת בתוספת ריבית והצמדה. למעשה, קיום הבטוחה מסייע למחזיקי האג"ח להימנע מספיגת הפסד כספי ניכר, אשר נפוץ במקרים בהם חברה אינה עומדת בהתחייבויות לנושים.
כאן המקום להזכיר כי במקרה שחברה נכנסת להליך של פירוק, חלוקת הנכסים לנושים מבוצעת בהתאם למעמדם בסדר הנשייה. חשוב להדגיש כי מחזיקי אג"ח עם רכיב בטוחה, יחד עם נושים מובטחים נוספים, נמצאים בראש המדרג, וזכאים לפרוע את חובותיהם לפני כל שאר הנושים האחרים, אפילו לפני עובדים שלא קיבלו את שכרם באופן מלא.
שיעבוד מדרגה ראשונה = בטוחה
אמנם רישום שיעבוד לטובת מחזיקי האג"ח מגדיל את הסיכוי לפירעון מלא של סדרת האג"ח אולם לא ניתן להתייחס לכל שיעבוד שניתן כבטוחה. ייתכנו מצבים בהם נרשם שיעבוד נחות בשטר הנאמנות של האיגרת. למשל, שיעבוד מדרגה שניה או שלישית על נכס כלשהו.
המשמעות היא שבמקרה שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה, מקומם של הנושים בסדרה זו בזכות לממש את הנכס כפיצוי על אי הפירעון של האג"ח יבוא רק אחרי שבעלי החוב, שלהם נרשם שיעבוד מדרגה ראשונה על אותו נכס, יקבלו את כל הסכומים שמגיעים להם.
גם כאשר ניתן שיעבוד מדרגה ראשונה, חשוב להבחין בין סוגי הביטחונות השונים. למשל, שיעבוד על נכסים מניבים באיכות גבוהה מייצר מנגנון הגנה כפול עבור הנושים במקרה של מצב קיצון: אחד, כתוצאה מהיכולת לממש את הנכס באופן מהיר יחסית ושני, לאור העובדה כי הנכס ממשיך להניב תזרים מזומנים שממנו ניתן לשלם לבעלי האג"ח. לעומת זאת, במצב בו השעבוד מבוסס על קרקע או על עודפים של פרויקט נדל"ן בהקמה, אז שווי הבטוחה שלנו מבוסס רק על שווי הנכס.
סוג נפוץ אחר של שיעבוד הוא על ניירות ערך. גם כאן יש הבדל באיכות הבטוחה בין שיעבוד על מניות שנסחרות בבורסה וניתן לגזור בכל עת שווי מהימן לבטוחה שברשותנו לבין שיעבוד שניתן על חברות פרטיות בבעלות מנפיק האג"ח ששם השווי מבוסס על הערכות "סובייקטיביות".
הדרך המרכזית להעריך עוצמה של בטוחה שניתנה לטובת מחזיקי האג"ח היא בחינת ה-LTV. היחס של סך החוב אל מול שווי הבטוחה מאפשר לראות את כרית הביטחון של המשקיעים באותה סדרת אג"ח. ככל שיחס זה יהיה נמוך יותר, כך המשמעות שהבטוחה מכסה יותר חוב שעלול לא להיפרע בעתיד ויחייב לממש את הבטוחה על מנת להחזיר את הכסף לנושים.
בטוחה כתחליף לדירוג
מכאן שקיום בטוחה הוא פרמטר מהותי בהשקעה בסדרת אג"ח, לעתים נמצא סדרות איכותיות שבהן נרשם שיעבוד לטובת מחזיקי האג"ח ומנגד, החברה בחרה לוותר על תהליך דירוג האיגרת.
למשל, {דלק אנרגיה אגח ה} נסחרת בתשואה לפדיון של פחות מ-1% למרות שאינה מדורגות כלל. סדרה זו מגובה בשעבוד מדרגה ראשונה על יחידות ההשתתפות של אבנר ודלק קידוחים.
גם צור אגח ח -0.08% צור אגח ח 106.07 -0.08% צור אגח ח סגירה:106.16 פתיחה:106.16 גבוה:106.33 נמוך:105.96 מחזור:41,669 לעמוד ציטוט נתוני אג"ח חדשות גרפים פרופיל חברה ביצועים כתבות נוספות בנושא: , המגובה במניות של ביטוח ישיר אך לא מדורגת, מציעה פיצוי של 1.6% מעל אג"ח ממשלתי, המעיד על הסתברות נמוכה מצד המשקיעים שהסדרה לא תיפרע במלואה.
יש בשוק הקונצרני המקומי עוד מספר רב של דוגמאות של סדרות ללא דירוג שעצם קיומה של בטוחה בהן מהווה למעשה תחליף לדירוג אשראי. כאן חשוב להדגיש כי בעוד שהדירוג הוא זמני ועלול להשתנות לרעה בעתיד, הבטוחה תישאר כשכבת הגנה של המחזיקים עד לפירעון החוב כלפיהם.
בשורה התחתונה, התמקדות באג"ח עם רכיב בטוחה היא דרך נוחה לנהל את הסיכון המרכזי בהשקעה באגרות חוב קונצרניות ולהגדיל את הביטחון למחזיקי האג"ח בנוגע ליכולת הפירעון המלא של המנפיק כלפיהם.
*הכותב הוא מייסד ומנכ"ל אינדקס מחקר ופיתוח מדדים בע"מ, המתמחה במחקר ופיתוח, חישוב ועריכת מדדי ניירות ערך למגוון צרכי השקעה. לכותב יש אינטרס אישי באמור לעיל. אין באמור ייעוץ/שיווק השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים האישיים של כל אדם ו/או תחליף לשיקול דעתו של הקורא ואין באמור משום עצה ו/או המלצה לרכישה או למכירת ני"ע או מוצר פיננסי כלשהו.
תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 3.
  הכותב מטעה את הקוראים
  עדו 21/02/2017 08:50
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מה שנכתב נכון אבל המסקנות שגויות - הכותב מציע ללכת על אג"ח בטוחות (נניח בתשואה של 2% בשנה) בטוח נקבל את הכסף הכותב שוכח שאם נקנה במקום אג"ח לא בטוח (נניח ל 5 שנים) בתשואה של 6% גם אם בקרוב ל 10% מבתיק תווצר בעיה כל שנה ויתקבל החזר חלקי (נניח 50%) עדין התשואה של התיק תהיה גבוהה יותר מהתיק הבטוח רק שאם % הכישלון/הסדרי החוב יהיה נמוך יותר הרווח מהתיק המסוכן יהיה משמעותית גבוה יותר התיק של הכותב עשה 30% בשנתיים האחרונות ו 50% בארבע שנים אחרונות בדיוק מכייון שהשקיע באג"ח זבל ולא באג"ח בטוח (הכותב מוכר את אג"ח הזבל ברגע שהתשואה שלו יורדת כדי למנוע מצב בו שיעור חידלון גבוה יגרום נזק מהותי לתיק)
  סגור
 • הסבר לא מובן
  אודי 21/02/2017 09:27
  הגב לתגובה זו
  0 0
  עדו ההסבר והדוגמאות שהצגת אינן מובנות. הצג דוגמאות בהירות וללא הנחות חזקות מידי, נקד, שים פסיק ונקודה במקומות הנכונים. בהצלחה !
  סגור
 • מאד מסכים עם הכתבה
  פחדן 25/02/2017 07:28
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כל מה שכתבתה בהנחה שהבנתי !!! נכון רק בהגדלת סיכון !!! עדיף אג"ח עם בטוחה
  סגור
 • 2.
  יועץ ולא בחינם
  dinurel 20/02/2017 23:33
  הגב לתגובה זו
  0 0
  תגובה ל 1. הוא יועץ וחי מייעוץ. שייתן עצה בחינם למה מה?
  סגור
 • זה מה שנוהגים לעשות יועצי השקעות בטורים מהסוג הזה (ל"ת)
  איפה מיכה מלהבה? 23/02/2017 16:53
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 1.
  מתן דוגמאות וניתוח הבטוחות היה נותן ערך מוסף לטור הזה (ל"ת)
  נושא טוב שפוספס 20/02/2017 15:30
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור