ה- "Big Four" היכו את כל התחזיות: הרבעון ה-3 של הבנקים בארה"ב

גיא בית אור, מנהל מחלקת מאקרו, ועוזי לוי, מנהל מחלקת מחקר חו"ל בפסגות, על הבנקים בארה"ב שהציגו דוחות מפתיעים לטובה
במהלך השבועות שעברו מאז הפגישה האחרונה של הפד, ההסתברות הנגזרת מהחוזים העתידיים לעליית ריבית בדצמבר טיפסה מעלה, ביחד עם עליית התשואות בשוק האג"ח האמריקאי, והיא עומדת כיום על כ-67%. העלייה בתשואות ובהסתברות נתמכות מהנתונים הטובים בארה"ב, העלייה בציפיות האינפלציוניות והתבטאויות חברי הפד שבאופן כללי מאותתות על דצמבר כמועד להעלאת הריבית הבאה. מהי משמעות העלאות הריבית העתידיות על הבנקים בארה"ב?
מנקודת מבט מאקרו כלכלית, ביצועי הבנקים מתואמים חיובית עם שיפוע העקום
ההיסטוריה מראה שהביצוע היחסי של הבנקים ביחס למדד המניות הכללי (banks או s&p500) הולך יד ביד עם שיפוע העקום. לצורך העניין, הפער בין התשואה על אג"ח ל-10 שנים לבין התשואה על אג"ח לשנתיים. ההיגיון הבסיסי – התחייבויות הבנקים נעשות בחלקים הקצרים של העקום וההכנסות (כלומר הנכסים) נעשים בחלקים הארוכים יותר של העקום. על כן, ככל שהעקום תלול יותר, כך מרווחי האשראי של הבנקים גדלים, מה שהולך באופן ישיר לשורת ההכנסות שלהם כתוצאה מפעילות הליבה של המתווך הפיננסי.
בתקופה של עליות ריבית, שניתן לומר שאנו נמצאים בה כיום, העקום משתטח, מה שמכביד על רווחיות הבנקים וכפועל יוצא על מניות הבנקים. באותו אופן, הבנקים הכי נהנים שהעקום נהיה תלול יותר - כאשר הבנק המרכזי מפחית את הריבית, או כאשר ישנן ציפיות להעלאת ריבית עתידית. במהלך שלושת החודשים האחרונים הציפיות לעליית ריבית בארה"ב עלו באופן משמעותי ותרמו לעלייה בתלילות העקום, וזו הסיבה העיקרית שמניות הבנקים מניבות ביצועי יתר מרשימים ביחס לשוק המניות.
עם זאת, האם אנו מצפים לכך שהעקום ימשיך לתפוס תלילות גם בחודשים הבאים? צריך לסייג ולומר שהתנאי להמשך הרווחיות של הבנקים בשנה הקרובה היא תלילותו של העקום – כך שאם העקום משתטח סביר להניח שלא נראה ביצועי יתר של הבנקים ביחס לשוק. כמובן שאין זה סותר את ההערכה כי מצבה החיובי של כלכלת ארה"ב יתמוך ברווחיות הבנקים לאורך זמן, למרות השתטחות העקום.
בנק אוף אמריקה בולטת לחיוב - מאז חודש יוני זינקה בשיעור של כ-18%
בהתבסס על סך כל הנכסים, בנק אוף אמריקה הוא אחד הגופים הפיננסיים הגדולים בעולם. באמצעות מגוון השירותים הגדול שלו, חותר הבנק להגיע ללקוחות פרטיים, ארגונים וישויות ממשלתיות, וזה הגיוון או הפיזור הסגמנטלי שמסייע לו להציג הכנסות נאות למרות הסביבה המאקרו כלכלית שבאה לידי ביטוי בסביבת ריבית אפסית בשנים האחרונות והקשתה על הבנק לייצר תשואה על ההון גבוהה יותר. שלא נדבר על הרגולציה הלוחצת בה נדרש הבנק לרתק הון גדול יותר תחת דרישות באזל 3 ומבחני הלחץ הנערכים מעת לעת.
לבנק או אמריקה (BAC) יש קרוב למחצית תיק ההלוואות צמודות בדרך זו או אחרת לריבית (המשתנה) וזאת ביחס לבנק ג'י פי מורגן (JPM), בנק וולס פרגו (WFC) וסיטי (C) ולכן מבחינת המאזנים הוא צפוי להיות המרוויח הגדול ביותר של הסקטור מעליית ריבית, כאשר תקרה (אולי כבר השנה ואולי לא).
אחת הסיבות הפונדמנטליות לשפל השנתי במחיר המניה בסוף חודש יוני (12.2 דולר) הייתה תוצאות הרבעון השני. בהתייחס לרבעון השני של 2016 ביחס למקביל ב-2015, הכנסות מריבית נטו ירדו בשיעור של כ-11.7% וזאת כתוצאה ישירה מהתמשכות סביבת הריבית הנמוכה. סך כל ההכנסות (כולל הכנסות שלא מריבית) הסתכמו ברבעון השני ב-20.4 מיליארד דולר לעומת כ-22 מיליארד דולר, ירידה בשיעור של כ-7.3%. אם נוסיף לכך את הווייב השלילי שנוצר סביב הדחייה בהעלאת ריבית הצפויה על ידי הפד', ניתן להבין מדוע המשקיעים הצביעו ברגליים. אך מאז חודש יוני ועד היום זינקה המנייה בשיעור של כ-18%! התמונה הכוללת אולי לא הייתה ברורה מספיק ומעיון מעמיק בדוחות הבנק ניתן לראות שיפור ניכר במספר פרמטרים חשובים.
כך למשל, יחס היעילות של הבנק ברבעון השני ביחס לרבעון הראשון של 2016 השתפר פלאים מרמה של 75 לרמה של 65.5. משמעות היחס פשוטה – כמה עולה לבנק לייצר כל דולר הכנסה (ללא הוצאות ריבית). ככל שהיחס קטן יותר כך הבנק יעיל יותר. נכון לרבעון השני התשואה על ההון של הבנק עמדה ברמה של 6.5% ונכון לימים האחרונים מכפיל ההון בו נסחר הבנק עומד ברמה של 0.68 – נמוך ביחס לקבוצת ההשוואה ונמוך ביחס לבנק עצמו – כאשר הממוצע בסקטור עומד על מכפיל הון של 1.
ומה הקשר למחיר חבית הנפט?
עליית מחיר הנפט היא זרז משמעותי לעלייה ברווחיות של הבנקים האמריקאים וניכר שהאחרונים פתחו את השנה לא על הצד הטוב של החבית, כאשר מחירי הנפט המשיכו לרדת. סקטור הבנקאות בארה"ב חשוף לסקטור האנרגיה כאשר הבנקים ג'י פי מורגן, ווילס פרגו, סיטי ובנק אוף אמריקה חשופים בתיק הלוואות גדול מאד לחברות אנרגיה. לכן, בנק עם חשיפה ישירה לסקטור האנרגיה הוא תנודתי יותר ורגיש יותר לירידה במחיר הנפט.
נכון לרבעון השני של 2016 לבנק אוף אמריקה יש חשיפה לחברות אנרגיה במאזן בהיקף של 21.2 מיליארד דולר, כ-2.4% מסך תיק ההלוואות. על פי הדוחות לרבעון הראשון של 2016, בנק אוף אמריקה יותר מהכפיל את ההפרשות להפסדי אשראי ביחס לתיק ההלוואות למגזר האנרגיה. לאחר המחצית השנייה של 2016 חלה התאוששות והתייצבות מסוימת במחיר של כ -45 דולר לחבית נפט ירד הסיכון המשויך לתיק ההלוואות במאזני הבנקים.
רבעון שלישי – הבנקים הגדולים היכו את כל התחזיות
כל הבנקים האמריקאים שדיווחו עד כה היכו את התחזיות אך הסיפור הגדול היה הדוח של בנק אוף אמריקה. זה פשוט, עלייה בהכנסות וירידה בהוצאות. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-21.6 מיליארד דולר, עלייה של 3% ביחס למקביל אשתקד. הרווח הסתכם ב-5 מיליארד דולר או 41 סנט למניה (תחזית 0.34 דולר) והתשואה להון עמדה בשיעור של 7.3% קצת מעל המקביל אשתקד (7.2%).
הבנק הכריז השנה על תוכנית התייעלות רחבה ובה החליט לקצץ באופן רוחבי הוצאות בכל החטיבות כחלק ממאמציו לשפר את שורת הרווח הנקי שנפגעה כתוצאה מריבית אפסית ממושכת. התוכנית ארוכת טווח וצפויה להסתיים בשנת 2018, אך תוצאותיה התחילו לבוא לידי ביטוי כבר ברבעון הנוכחי. בהתאם להערכתנו המוקדמת אנו סבורים כי הבנקים בארה"ב (בעיקר הגדולים) ימשיכו ליהנות מסביבת המאקרו הנוכחית והעתידית ברבעונים הבאים. בנק אוף אמריקה יהיה המוביל של הסקטור. 
***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה