מנתחים את הדאו: על המרוויחים והמפסידים בשוק מאז החזרה לנורמליות

משה אוזקרגוז, אנליסט מניות חו"ל בבנק דיסקונט, סוקר את שוק המניות האמריקני ובוחן את התמחור, האטרקטיביות והסיפור הענפי של מניות הדאו
 |  (2)
תהליך החזרה לנורמאליות החל - שוק המניות האמריקני התמודד בכבוד עם עליית התשואות המהירה בארה"ב והצניחה הדו ספרתית במדדי המניות של השווקים המתעוררים בחודשיים האחרונים. מדדים מובילים כמו S&P 500 ו Dow Jones במרחק נגיעה מרמות השיא ההיסטוריות ומדד הראסל 2000 מוטה הצמיחה, אפילו רשם שיא חדש בימים האחרונים.

המשקיעים נוקטים עמדה ברורה - הירידות החדות שהתרחשו במחירי המניות בשווקים המתפתחים, מחיר הזהב, המתכות התעשייתיות והאג"ח הממשלתיות, הינם כתוצאה מהחרפה בדינאמיקת הביקוש וההיצע החלשים גם כך בשנה האחרונה ונקיטת עמדה ברורה הרבה יותר של המשקיעים ביחס לעתידם של אלו. כל זאת כחלק מתהליך החזרה לנורמאליות, שצפוי להיות כואב כך נראה, לפחות עבור חלק מהנכסים בטווח הנראה לעין ולעת עתה עדיף ללכת עם המנצחים ולהימנע מצייד תחתיות.המקום הטבעי של השווקים המתעוררים בתיק ההשקעות - משקיעים שהמשיכו להיצמד לתפיסה שרווחה בעשור הקודם, שהדולר יתרסק ושוקי המניות בשווקים המתפתחים יהיו טובים ממקביליהם המפותחים, בין היתר בזכות דמוגרפיה וקצב צמיחה גבוה, התבדו והחזירו את המפתחות. כיום מסתבר כי אלו עוד צפויים לעבור שינויים ותיקוני עיוותים, כמו שחיתויות ומעורבות ממשלתית בשווקים, בחברות, בשערי החליפין ובמערכת הפיננסית, זאת בזמן שאשראי זול אוזל. לעת עתה שווקים אלו חוזרים למקומם ההיסטורי הטבעי בתיק ההשקעות.

מי הם הענפים המרוויחים והמפסידים בארה"ב מאז החל תהליך החזרה לנורמאליות? ניתן לראות מהטבלה מטה, כי מלבד ענף חומרי הגלם הסובל ישירות מעודפי היצע ומההאטה בסין, דווקא קבוצת הענפים המאופיינים בסיכון נמוך כמו תשתיות חשמל ומוצרי צריכה דפנסיביים היו בצד השלילי של התשואות. מנגד ענפים כמו פיננסים ומוצרי צריכה מחזוריים הקשורים בד בבד עם התאוששות הצרכן ושוקי הנדל"ן, וענפי התעשייה והאנרגיה המשיכו במגמה החיובית.בטורים הקודמים כתבנו על ענפי הפיננסים, התעשייה והאנרגיה, ולכן הפעם נבחן דווקא את התמחור, האטרקטיביות והסיפור הענפי של מניות הדאו, הנמצאות בענפי מוצרי הצריכה הדפנסיביים והבריאות על רקע ביצועי החסר בחודשיים האחרונים.

ענף הבריאות - קנה בשמועה מכור בידיעה?

* ענף הבריאות רשם תשואת יתר על מדד S&P 500 ומדד הדאו בשנה האחרונה . תשואה זו מקורה בעליות החדות שרשמו ענקיות התרופות האמריקניות לאחר שהתברר כי אובמה נבחר לכהונה שנייה ושהוא צפוי לדחוף ולעודד את יישומה המלא של רפורמת הבריאות (אובמה-קייר) ב 2014 המיטיבה עם רווחיות מניות הענף.

* כתוצאה מכך, המשקיעים הניחו עליה בביקוש לתרופות בשנים הקרובות ולכן הרימו את שווי מניות אלו לרמות שיא . מגמה זו הובלה על ידי מניית ג'ונסון & ג'ונסון, שנמצאת ברמת שיא של כל הזמנים, עם תשואה של כ 20% מתחילת 2013 ותמחור מכפילים של 18 מול ממוצע של 14 בחמש השנים האחרונות.

* יש לומר כי למרות הרוח הגבית, התמחור הכללי מרגיש מעט יקר וייתכן והגיע הזמן לממש רווחים , בפרט לאור האפשרות הלא דמיונית שהממשל יערוך בחינה מחודשת לרפורמה בשלב כלשהו, מחשש לפגיעה בצרכנים (כגון התייקרות הביטוחים הרפואיים UNH -) והכבדת נטל עלויות הרפורמה על תקציב ממשלת ארה"ב, בפרט כאשר המשק האמריקני נכנס למומנטום צרכני חיובי.

ענף מוצרי הצריכה הדפנסיביים – מתומחר באופן מלא, אך עדיין מבוקש.

* מאז החלו התשואות לעלות במאי, ביצועי הענף הפגינו תשואות חסר על מדד S&P 500 ומדד הדאו . עם זאת, ולמרות שמגמה זו עשויה להימשך בטווח הקצר, היתרון לגודל, הדפנסיביות, והיתרונות התחרותיים של ענקיות הענף בתחום המזון, תומכים בשווים הנוכחי למרות הסיכונים.

* התחזקות הדולר והחולשה בשווקים המתעוררים ובאירופה העיבו על הביצועים - מחצית מהמכירות של חברות הענק הגלובליות מופנות כיום לשווקים מחוץ לארה"ב. התחזקות הדולר עשויה לפגוע ברווחיות החברות מאירופה ומהשווקים המתעוררים אך מנגד, הניהול האחראי והנוכחות במדפי בקמעונאיים, ימתנו גורם שלילי זה בטווח הבינוני.

* קוקה קולה , חברת המשקאות הקלים, שרווחיה הצפויים ב 2014 משקפים מכפיל רווח של 17.5, נסחרת בדיסקאונט ביחס למכפיל הממוצע 19.3 בחמש השנים האחרונות ואין צורך להכביר במילים על ערך המותג ומוצריה של החברה. בהיבט זה ניתן לומר כי יש עוד קצת "בשר" על המניה.

* פרוקטר & גמבל , ענקית מוצרי הצריכה וההיגיינה, מתמודדת בשנים האחרונות עם אובדן נתח שוק ותחרות בינלאומית, אך רשמה שיפור בתוצאות על רקע החלפת המנכ"ל. רווחיה הצפויים ב 2014 משקפים מכפיל של 18.2 לעומת ממוצע של 17.3 בחמש השנים האחרונות, קצת אופטימי לפחות ביחס לעצמה.

לסיכום , מניות ענפי הבריאות ומוצרי הצריכה הדפנסיביים הנמצאות במדד הדאו, שימשו כהשקעה בסיכון נמוך מוצלחת מאד בשנתיים האחרונות. ענפים אלו זכו לרמת מחירים גבוהה מבעבר בזכות סביבת הריבית הנמוכה בארה"ב ואלטרנטיבת הדיבידנד הצומח, אך סביבת הריבית כידוע עשויה להשתנות בהדרגה אל תוך 2014.

ברמה העסקית הסיכונים לענפים אלו די שונים. ענף הבריאות זינק בעיקר על רקע האופטימיות של רפורמת "אובמהקייר" על חברות התרופות הגדולות. עם זאת, החלטות ממשל כידוע גם עשויות להשתנות אם יסתבר כי הצרכן יוצא נפסד מהמהלך. יש לציין, כי איני מעריך שזה מה שיקרה, אך ברמת המחיר הנוכחית, לפחות בנוגע למניות מסוימות, זוהי יכולה להיות עילה למימושים. לגבי מניות ענף מוצרי הצריכה הדפנסיביים, התחזקות הדולר על רקע החולשה בשווקי היצוא החשובים של אירופה, אמריקה הלטינית ואסיה, צפויים להעיב על התוצאות בטווח הקצר, אך חברות אלו כבר מנוסות במגמות מעיין אלו וכנראה שפשוט ישעממו באופן מצרפי בטווח הקצר.הערות ואזהרות כלליות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע"מ:

"הניתוח הכלול בסקירה זו הינו למטרת אינפורמציה בלבד ואין לראות בו המלצה, תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם או הזמנה לייעוץ כאמור או הצעה להחזיק/לקנות/למכור ני"ע או נכסים פיננסיים או התחייבות של בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") לייעץ ללקוחותיו בהתאם לאמור בו. הניתוח מתפרסם בהתבסס, בין היתר, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, העשויים להיות חסרים, בלתי מדויקים, בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקורא. הדעות המובאות בסקירה מייצגות את עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנק. הדעות האמורות נכונות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת. עשוי להיות למחברי הסקירה ו/או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה. הבנק וכל חברה קשורה אליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו אינם לא יהיו אחראים לכל אי דיוק, שגיאה או כל פגם אחר בסקירה זו, לרבות ביחס לנתונים ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהסתמכות על סקירה זו, ואינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט. הבנק ו/או חברות הבנות שלו ו/או החברות הקשורות עוסקות, בין היתר בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה, ועשויים להחזיק ו/או לבצע, בין היתר, עסקאות בנייר הערך ו/או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה זו, ככל שנזכרים, בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה. תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות, אי דיוקים וכו' למרות שהבנק נוקט באמצעים ככל יכולתו למונעם.

• עצמאות שיקול הדעת:

• "אני, משה אוזקרגוז, בעל רישיון מספר 6494, מצהיר בזאת שהדעות המובעות בעבודת אנליזה זו משקפות נאמנה את דעותיי האישיות על ניירות הערך המסוקרים ועל התאגיד שהנפיק ניירות ערך אלו"

• גילוי נאות מטעם בנק דיסקונט לישראל בע"מ:

• במועד פרסום אנליזה זו לא קיים ניגוד עניינים או חשש לניגוד עניינים בבנק דיסקונט לישראל או, למיטב ידיעתו, בחברות קשורות אליו.

• מועד פרסום האנליזה- דוח זה פורסם ביום 11.07.2013 סקירת והשוואת המניות והענפים במדד הדאו ג'ונס עבור הטור מנתחים את הדאו, בוצעה בהתאם לפילוחים ולנתונים הכלכליים ממערכת בלומברג.

תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 2.
  לא כ"כ רלוונטי פעם היו מכפילים 14 תשואה באגח 10
  אבי 13/07/2013 20:13
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שנים 5% היום מכפיל 18 2% תשואה באגח 10 שנים מבחינת יחס עדיין סביר שוק המניות אלא אם התשואות ישתנו... כלומר היום אין הרבה אלטרנטיבות
  סגור
 • 1.
  דיסקליימר כזה עוד לא ראיתי
  ג'וש 12/07/2013 18:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מחיר הרגולציה...
  סגור