היכן טמון הפתרון לבעיה ששמה אידיבי אחזקות?

מיכה צ'רניאק, מנכ"ל להבה ניהול תיקי השקעות, מתייחס לבעיות בקבוצת אידיבי אחזקות - מהו הפתרון הנכון שיביא סוף לסאגה הרועשת?
 |  (46)
נהרות של מילים נשפכו ועוד ישפכו על קבוצת {אידיבי אחזקות}, על מצבה האנוש וכמה נזק גרמה הקבוצה למשקיעים השונים. אין בכוונתי לעסוק בכך, אשאיר זאת לאחרים. אם תבדקו תגלו כי משפחות שלמות עדיין מתפרנסות, והייתי מוסיף מתפרנסות היטב מהקבוצה וממצבה הלא פשוט. אני כמובן מתכוון לכל עו"ד, הנציגים ושאר הגורמים העוסקים ימים כלילות על מנת לשמור על אווזת הזהב שלהם, ובכך תורמים לקיפאון בו נמצאת אידיבי במצבה הנוכחי. מבחינתם יהיה חבל לאבד את כל המיליונים שהקבוצה מעבירה להם.

אני מעדיף לעסוק בבעיה מזווית אחרת, מהזווית שממנה עשוי להגיע הפתרון המיוחל למצב הלא פשוט אליו נקלעו כל הצדדים. אני מתכוון כמובן לחברת דיסקונט השקעות -1.29% דיסקונט השק 580.4 -1.29% דיסקונט השקעות בסיס:588 פתיחה:594 גבוה:594 נמוך:575 תמורה:901,364 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . אם תבדקו תגלו, כי ללא הצרות אליהן נקלעה חברת דיסקונט השקעות בשנתיים האחרונות, נוחי דנקנר עדיין היה מסוגל לחייך ולהישיר מבט לעיני הנושים, למרות כל החובות שיש לו בכל חברות הקבוצה יחדיו. אינכם יורדים לסוף דעתי?

ובכן, רק לפני שנה וחצי נסחרה מניית סלקום +0.28% סלקום 1,069 +0.28% סלקום בסיס:1,066 פתיחה:1,070 גבוה:1,097 נמוך:1,055 תמורה:1,589,609 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: במחיר שיא של כ-100 ש'. כיום היא נמכרת תמורת 35 ש' - הפסד שווי של כ-3 מיליארד ש' לדיסקונט השקעות - כל זה רק בגלל הרפורמה בשוק התקשורת. מעוניינים בדוגמא נוספת? מניית שופרסל -0.56% שופרסל 2,490 -0.56% שופרסל בסיס:2,504 פתיחה:2,509 גבוה:2,513 נמוך:2,490 תמורה:5,678,464 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: נסחרה לפני כשנתיים במחיר 17 ש', כיום היא נסחרת תמורת כ-13 ש' - הפסד של כ-400 מיליון ש' לחברה. ומה לגבי {כור} ש"תרמה" אובדן ערך בסך של כ-1.2 מיליארד לדיסקונט השקעות? אני מאמין שהבנתם את הפרינציפ. מצב השווקים, הרפורמות והתחרות בענפים השונים הביאו למחיקת שווי בנכסי דיסקונט השקעות בסך העולה על 5 מיליארד ש', ובכך הביאו את הקבוצה לפי התהום.

דיסקונט השקעות חובות מול נכסים
בואו נבחן את מצבם של מחזיקי אגרות החוב השונות של חברת דיסקונט השקעות:

- להלן טבלה המפרטת את סך החובות שעל החברה לשלם לנושים השונים בחלוקה למועדי התשלום על פי שנים (הסכומים המופיעים בטבלה הינם במיליוני ש').
תשלומים לאג"ח ולבנקים

כפי שניתן לראות מהטבלה הנ"ל, סך החובות של דסק“ש עומדים על כ-5 מיליארד ש' נכון לחודש מאי 2013. עיקר החוב הינו לבעלי האג"ח, סביב 4.2 מיליארד ש'. הבעיה העיקרית של החברה הינו עומס תשלומי החוב. בשנת 2013 החברה שילמה את עיקר התשלומים, ונותר לה לשלם כ-220 מיליון ש' המורכבים בעיקר מתשלומי . אולם בשנים 2014-2016 החברה אמורה לעמוד בעומס גדול נוסף של תשלומים, ליתר דיוק כמיליארד ש' בכל אחת משלוש השנים הבאות. על מנת שנוכל לבחון כיצד החברה אמורה להתמודד עם יעד כה שאפתני, עלינו לבחון את רשימת נכסי החברה.

להלן טבלה הכוללת את נכסיה העיקריים של חברת דיסקונט השקעות:
(הנתונים בטבלה הינם במיליוני ש')

ניתן לראות ממבט מהיר בשתי הטבלאות של הנכסים וההתחייבות - לדסק"ש עודף נכסים בסך של כ-1.1 מיליארד ש' לעומת ההתחייבות - זהו נתון מעודד. הבעיה העיקרית היא שעודף הנכסים מורכב כולו מהחזקותיה של החברה בחברות בנות. אומנם כל החברות הינן בורסאיות וסחירות, אבל על מנת לעמוד בלוח התשלומים העמוס של החברה בשלוש השנים הקרובות, החברה חייבת לפעול באקטיביות למימוש נכסים.

בנקודה זו עלולה להיווצר התנגשות אינטרסים בין בעלי האג"ח של דסק"ש לבעלי המניות ונושי אידיבי. אלה הראשונים מעוניינים בפירעון החוב אליהם בצורה סדירה. אך מאידך על מנת לעמוד בתשלומים אלו המקור העיקרי של החברה הינו מימוש נכסיה. מימוש הנכסים בעיתוי הנוכחי יפגע בסיכוי של בעלי המניות ליהנות מעלייה עתידית אפשרית בשווי הנכסים אם אלו ימכרו. גם בעלי האג"ח באידיבי אינם מעוניינים במכירת נכסיה של דסק"ש תמורת נזיד עדשים - כאמור, זהו מקור אפשרי לבעיות בעתיד.

סדרות האג"ח של דיסקונט השקעות
להלן טבלה המפרטת את סדרות האג"ח שהנפיקה החברה

מבט על הטבלה מלמד שסדרות האג"ח השונות של דסק"ש נסחרות בתשואות גבוהות ביחס למקובל בשוק, כשהתשואה הממוצעת נעה סביב 7% צמוד מדד. מדובר על תשואות גבוהות גם יחסית לדירוג של החברה העומד כיום על רמה של BBB. כאן נכנס האבל הגדול - לאור הנזילות החלשה של החברה ועומס התשלומים, לא תהיה זאת הפתעה אם הדירוג של החברה ירד. ירידה בדירוג האשראי עלולה לאלץ משקיעים, בעיקר קרנות נאמנות או משקיעים שאינם יכולים להחזיק באג"ח שאינו בדירוג השקעה, למכור את אגרות החוב, ועל ידי כך ליצור לחץ על מחירי האג"ח בשוק.

כמו כן הענן בדמות מצבה של קבוצת אידיבי והפוטנציאל להתדרדרות במצב הקבוצה עד לסכנה של פירוק ימשיכו להעיב על חברת דסק"ש. כולנו יודעים כי חוסר הוודאות אינו אהוב על מחזיקי . כפי שאתם רואים, התשואות הגבוהות בהן נסחרות אגרות החוב של החברה "נקנו" ביושר.

לסיכום, מצבה של חברת דסק"ש הינו קריטי לגבי האפשרות להישרדותה של קבוצת אידיבי. לדסק"ש נכסים איכותיים וטובים, אשר אני מאמין כי רובם נסחרים מתחת לשווי הפוטנציאלי העתידי שלהם. חברות כמו סלקום, כור, שופרסל ועוד עם שיפור במצב המשק המקומי והעולמי, עתידות להציג תוצאות משופרות ביחס לתוצאות בשנה האחרונה. לכן קיים פוטנציאל רב לעליית שווי ההחזקות של החברה בחברות אלו.

מדובר בחדשות שאני בטוח כי בעלי האג"ח של אידיבי ישמחו לשמוע ולחזות בהן. הבעיה היא בטווח הקצר-בינוני - על מנת לעמוד בתשלומים השוטפים לבעלי האג"ח של דיסקונט השקעות, החברה תאלץ לנקוט במספר פעולות כמו מחזור חוב, גיוס חוב - כיום לא מדובר בפעולות קלות לחברה הנמצאת בשליטתו של נוחי דנקנר. לכן קיימת אלטרנטיבה פשוטה יותר - משיכת דיבידנדים מחברות הקבוצה כגון סלקום, נכסים ובניין ושופרסל ו/או מימוש נכסים כגון מכירת גיוון או אלרון ו/או מכירת נכסים בחברות הבנות וחלוקת חריג (מכירת בניין HSBC שבבעלות נכסים ובניין לדוגמא).

למרות כל האפשרויות שציינתי החברה עדיין צריכה להעמיד מקורות כספיים בסך של כמיליארד ש' בכל אחת מהשנים 2014-2016, זו בהחלט אינה משימה פשוטה, והשאלה היא מה יישאר בחברה בסופו של עניין?

לגבי האג"ח של דיסקונט השקעות - ובכן התשואה שלהן עדיין מעניינת, אבל הסיכונים גדולים ואי הוודאות גבוהה, במיוחד לאחר שהסדרות השונות של החברה עלו, ובצדק, בעשרות אחוזים בחצי השנה האחרונה. הפוטנציאל לרווחי הון נוספים משמעותית, כשהסכנות פחתו רק במקצת - זו הסיבה לדעתי כי במחירים הנוכחיים ולאור המצב של חברת האם, ההשקעה באג"ח של דסק"ש אינה מתאימה לכל אחד.

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
תגובות לכתבה(46):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 22.
  אלביט הדמיה. דחיית תשלומי אג"ח
  רון 12/05/2013 22:01
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה שלום. למה לא הולכים להסדר של דחיית תשלומי אג"ח ב-3 שנים תמורת החזר מלא של האג"ח?
  סגור
 • 21.
  א. לא יתנו לעבור את אידיבי פיתוח ב. אותם מנהלים גם ב
  ליאון 12/05/2013 00:01
  הגב לתגובה זו
  3 1
  נכסים ובנין...והחובות שלו חובות פרטיים בעיקר דרך גנדן וטומהוק, לכן ממשיכים לתת לפושט הרגל לנהל....כאשר הוא לחוץ בלשלם חוב אישי לבנקים.....לכן את הנכס בשיקדו כדוגמה ימכרו בפחות מ-160.....והמבין יבין....
  סגור
 • 20.
  סאני הסדר
  אורי 10/05/2013 14:50
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מיכה, בהסדר המסתמן של סאני האם התשלום במזומן ישולם קודם למחזיקי החוב שבפיגור שלא שולם ב 31.3.13 או שיחולק בין כל מחזיקי האג"ח שבמחזור? האם לפי טיוטת ההסדר שפורסמה הדיבידנדים שיתקבלו מפרטנר ישועבדו גם הם לטובת ויולה? תודה.
  סגור
 • הסדר סאני
  מיכה צ'רניאק 11/05/2013 17:16
  הגב לתגובה זו
  1 0
  1-במידה וקרן ויולה תעניק הלוואה לסאני הדיבידנדים מפרטנר אמורים לשמש לצורך תשלום הריבית השוטפת לויולה ואם יישאר עודף לצורך הפעילות השוטפת של סאני. 2- האמת שלא חשבתי על כך , וזה מאוד יושפע מהרולינג של מס הכנסה. בדרך כלל התשלומים הראשונים הולכים בגין הריבית וכאמור יש חלק שלא ניפרע והוא ח.ש כך שתיאורטית התשלום במזומן אמור להיות משויך לתשלום הריבית שלא נפרע. אבל בגלל שתשלום זה חייב במס אני מאמין כי עו"ד של בעלי האג"ח ידרשו לקבל פסיקה על כול הסדרה כמקשה אחת ולהעריך האם בהסדר צפוי הפסד ביחס לפארי ( זה אכן המצב) ולכן ידרשו לראות את ההסדר לא כעסקה אחת אלא להתייחס לכול האג"ח (הסחיר והלא סחיר כולל הריבית שלא שולמה) כקבוצה אחת שמוקצים לה מזומנים (כ 43-48 מיליון ₪ ועוד כ 230 מיליון אג"ח בשתי סדרות). השאלה לאילו הסכמות הם יגיעו עם מס הכנסה ?
  סגור
 • 19.
  למה לא נלקח בחשבון פרמיית השליטה של החברות הבנות?
  רז 10/05/2013 13:58
  הגב לתגובה זו
  1 0
  או תזרים מזומנים מחברות הבת שיכולות לתמוך בתשלומי קרן וריבית של האג"ח עם הנפקת אגחים ארוכות יותר ?
  סגור
 • תשובה
  מיכה צ'רניאק 11/05/2013 17:08
  הגב לתגובה זו
  1 0
  לא ביצעתי הערכת שווי , פשוט נרשמו התשלומים הצפויים והמקורות הקיימים לצורך התשלום. אם הייתי מצבע הערכת שווי הייתי מנסה להעריך את שווי החברות המוחזקות וגם את ההוצאות השוטפות של המטה של דסק"ש וגם את שאלת המיסוי בעת מימוש הנכסים. שים לב שהתייחסתי בסוף הטור למקורות לצורך התשלום לבעלי החוב של דסק"ש כגון מחזור חוב ( כפי שציינתי זה לא תהליך קל לאדם במצבו של נוחי דנקנר) וקבלת דיבידנדים מחברות הבנות (שימוש בתזרים של הבנות) . אין ספק שיהיו תשלומי דיבידנדים מצד הבנות , לדעתי זה לא יספיק צריך פעולות נוספות. בכול מקרה הדגשתי שאני מאמין כי שווי הבנות אמור להיות גבוה יותר אבל מצד שני בתחילת השנה דסק"ש מכרה מניות בסלקום,נכסים ושופרסל במחירים נמוכים.
  סגור
 • 18.
  סאני- יחס אג"ח שקל
  אבי 09/05/2013 20:41
  הגב לתגובה זו
  2 1
  לקוני תפוז ומובילאיי יש אופציה לשלם 10 מיליון ש"ח או 25 מיליון אג"חים, לפי זה הערכת כל אג"ח ב-40 אגורות- למה נוצר היחס הזה? האם נשקלה הצעת רכש של בן דב לאג"חים ב-40 אגורות? האם זה לא חבל הצלה לאילו שיש להם כמויות גדולות באג"ח(שנסחר בסביבות 25 אגורות)? לא כדאי לדוגמה ללהבה לקנות את תפוז תמורת אג"ח ולמכור אח"כ תמורת מזומנים לפי שווי של 40 אגורות? תודה אבי
  סגור
 • סאני
  מיכה צ'רניאק 10/05/2013 11:36
  הגב לתגובה זו
  1 0
  1-אתה צודק היחס בין האג"ח למזומנים גוזר את המחיר שציינת. 2- אני לא מוסמך לדבר בשמו של בן דוב אבל למיטב ידעתי לא נשקלה אפשרות כזו.3- מי שאמורים להחליט מה הם מעדיפים אלו הם בעלי האג"ח , מתוך מחשבה שבחירה ברכישת כמות גדולה של אג"ח תנקה את השוק ותפחית את חוב החברה.4- הרצון היה שהמציעים יראו באפשרות של שימוש באג"ח כמכשיר שבסופו של דבר יעלה את המחיר בהצעה. 5- אכן יש אפשרות כפי שציינת שמשקיע המחזיק בכמות גדולה של אגרות חוב ,כמו להבה, יחליט לרכוש את אחד הנכסים כמו תפוז או מובילאיי תמורת אג"ח. אבל אם המחזיק יציע 25 מיליון אג"ח אולי המחזיקים יעדיפו מזומן ? לכן אני מניח שהצעה הכוללת אג"ח צריכה להיות מספיק אטרקטיבית לשאר המחזיקים.
  סגור
 • 17.
  העדפת נושים
  יחיאל 09/05/2013 19:47
  הגב לתגובה זו
  2 0
  מיכה היקר, תשלום הדיבידנד של בזן לפטרוכימיים בשנת 2014 מוטל בספק. בנוסף, לפי דוח תזרים המזומנים של פטרוכימיים, יתרת המזומנים אמורה להספיק לתשלומי החוב (כולל לבנקים) עד סוף השנה (ללא גיוס ומימוש נכסים). לאור זאת, מה הסיכוי לדעתך שמחזיקי אגח ו יתנגדו לפרעון 33% מקרן אגח ה השנה (עם או בלי טענה של העדפת נושים) ?
  סגור
 • פטרוכימיים אג"ח
  מיכה צ'רניאק 10/05/2013 11:36
  הגב לתגובה זו
  0 0
  1-נכון , בגלל שאין ודאות שאכן יגיע דיבידנד מבזן החשש מפני מצבה של פטרוכימיים הינו גבוה זו הסיבה לדעתי להתנהגות הגרועה של סדרות האג"ח של החברה.2- אני חושב שאם צד כלשהוא ירצה לעצור את התשלומים אלו דווקא מחזיקי הסדרות הארוכות כיוון שהביטחונות שלהם כיום אינם מספיקים ולכן כול תשלום הוא גם על חשבון החלק הלא מובטח/שאינו מכוסה בביטחונות שנשאר להם . לי נראה שדווקא מחזיקי ו יעדיפו לשבת בשקט ולהתפלל לנס...
  סגור
 • 16.
  מיכה יש חדש באולימפיה ? (ל"ת)
  אגחיטו 09/05/2013 18:37
  הגב לתגובה זו
  0 2
  סגור
 • אולימפיה
  מיכה צ'רניאק 10/05/2013 11:35
  הגב לתגובה זו
  0 0
  באסיפה שהתקיימה לפני כחודש המפרק טען שההצעות שהוא קיבל עבור המניות שמחזיקה אולימפיה בחברת נאנט ואולימפיה יורו היו נמוכות מדי. לכן הוא מעדיף להמתין עד שחברת נאנט תיפרע חלק מהותי מהחוב לבעלי האג"ח שלה (סדרות ב,ג) ואז הוא יוכל למכור להערכתו את הנכסים במחיר גבוה משמעותית. שים לב כי התמורה ממכירת הנכסים הללו מיועדת לבעלי האג"ח ולכן לא נותר לנו אלא להמתין לשיפור במצב.
  סגור
 • 15.
  סקיילקס
  שי 09/05/2013 15:40
  הגב לתגובה זו
  4 0
  בומה לניתוח של דסקש מדוע אינך כותב את הטור המובטח על סקיילקס? הרי ברור שיחס הבטוחות לחוב ( כולל דיווידנד עתידי מפרטנר) ושווי סמסונג ( גם ללא הארכת הזיכיון שכן השוק פתוח ליבוא מקביל ואין צורך בבן דוב) עולה על ההתחייבויות ולכן זוהי הזדמנות קנייה אדירה באגח הארוכות!? בנוסף העובדה שיש בידיי סקיילקס חברות תזרימיות שממשיכות להרוויח!
  סגור
 • אני מתכוון לכתוב על החברה כפי שהבטחתי. (ל"ת)
  מיכה צ'רניאק 09/05/2013 16:09
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 14.
  סאני- מובילאיי
  עידן 09/05/2013 15:32
  הגב לתגובה זו
  2 0
  פורסם כי שוויה של מוביל איי עולה על מיליארד דולר. מה הרלוונטיות להסכם המתגבש בסאני?
  סגור
 • סאני-מובילאיי
  מיכה צ'רניאק 09/05/2013 16:08
  הגב לתגובה זו
  3 0
  סאני מחזיקה ב 0.5% ממובילאיי. המניות הוצעו במכרז למכירה. מחיר המינימום הוא 10 מיליון ₪ (כאשר השווי של המניות לפי הדיווח בעיתונות לפי הגיוס המתוכנן הוא כ 21 מיליון ₪) אני מניח שאם ההצעות לא יהיו מספיק גבוהות יש אפשרות שיוערך המכרז ואו בעלי אג"ח סאני יחליטו להמתין להצעת המכר בגיוס הצפוי ולהצטרף אליו.
  סגור
 • טען עוד
 • 13.
  פטרוכימיים ה ו- ו
  רוני 09/05/2013 15:20
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מיכה שלום, גם בתרחיש פסימי שבו הפצחן והזרמת הגז לא יביאו לחסכון שמצפים, ובזן לא תחלק דיבידנד ב- 2014, האם השוק לא מחמיר מדי עם אגחים ה ו- ו שהביא את מחירם למחצית הפארי? אם פטרוכימיים תגיע מחר לחדלות פרעון, לדעתי מובטח לבעלי אגחים ה ו- ו לקבל את מחירם בשוק ואף יותר. מה דעתך? בתודה
  סגור
 • פטרוכימיים אג"ח
  מיכה צ'רניאק 09/05/2013 16:03
  הגב לתגובה זו
  2 0
  1-כבר ראינו כי כאשר חברה נכנסת להסדר המשמעות הוא תהליך ארוך וממושך לכן רוב המשקיעים יעדיפו להתרחק מאג"ח של חברה הנמצאת בהסדר.2- כפי שכתבתי - מניית בזן עלולה לרדת אם השוק יחשוש שעומדים להוציא למכירה את המניות שמחזיקה פטרוכימיים בבזן ולכן גם ששווי הנכסים של פטרוכימיים ירד.3- לפחות החודש צפוי תשלום ריבית בסדרות אלו , במחיר הנוכחי של הסדרות מדובר על תשלום משמעותי ...
  סגור
 • 12.
  שניב אגח ב
  אנונימי 09/05/2013 14:52
  הגב לתגובה זו
  0 1
  מיכה מה דעתך על אגח זה?
  סגור
 • לצערי אסור לי לענות
  מיכה צ'רניאק 09/05/2013 15:34
  הגב לתגובה זו
  1 0
  רק אומר שלא השתתפנו בהנפקה , אבל זה לא פוסל את האג"ח.
  סגור
 • 11.
  פטרוכימיים ב ו- ג יש בטוחה בדמון מניות בזן כסוי כ55 %
  טל 09/05/2013 14:04
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מיכה לא עצה לא משהו שיהיה בניגוד לתקנות בחוק האם פטוכימים מסוגלים לעמוד בהתחייבות עד שבזן תתחיל לחלק דוידנד ? האם הבעלים ירשה לעצמו לוותר והודיע על כשל פירעון?
  סגור
 • פטרוכימיים אג"ח
  מיכה צ'רניאק 09/05/2013 15:33
  הגב לתגובה זו
  1 0
  כפי שציינת בסדרות הארוכות של פטרוכימיים יש ביטחונות חלקיים שעלולים להיפגע אם פטרוכימיים תיכנס להסדר חוב (מניית בזן עלולה לרדת אם השוק יחשוש שעומדים להוציא למכירה את המניות שמחזיקה פטרוכימיים בבזן). לגבי השאלה שלך זו בדיוק הבעיה. האם השיפור הצפוי בתוצאות בזן יגיע מספיק מהר כך שיאפשר לה לחלק דיבידנדים לפני שייגמרו הכספים לפטרוכימיים. אין לי תשובה לכך אבל החשש כפי שאפשר גם לראות מהמחיר בו נסחרות אגרות החוב הוא ממשי.
  סגור
 • 10.
  רכישת נכסים תמורת אג"ח
  אפי 09/05/2013 13:21
  הגב לתגובה זו
  2 0
  תודה על הטור. מה הרעיון ברכישת אג"ח תמורת נכסים(כמו במקרה של ההסדר בסאני)? הרי חוב החברה מצטמצם אך המחזיקים לא מקבלים כל תמורה
  סגור
 • מכירת נכסים תמורת אג"ח
  מיכה צ'רניאק 09/05/2013 15:29
  הגב לתגובה זו
  1 0
  כפי שציינת מכירת נכסים תמורת אג"ח מקטינה את החוב .אם ניקח את ההסדר המתגבש בסאני , צריך לזכור כי , כי לא כול הנכסים ימכרו תמורת אג"ח (אם בכלל). ההצעה נבנתה כך שאפשר להציע מזומן+אג"ח המטרה הפחתת החוב ויצירת נזילות למחזיקים המעוניינים למכור את האג"ח שהם מחזיקים. כך שלאחר שירכשו כול האג"ח המזומנים שכן יתקבלו (כמו מקרן ויולה) יחולקו למספר קטן יותר של אגרות חוב. בנוסף חוב קטן יותר יעלה את שווי החברה בעתיד ובכך יעניק שווי גבוה יותר לאג"ח להמרה שאמור להיות מונפק.
  סגור
 • 9.
  לא ברור לי למה נוחי לא קונה את האג"חים בבורסה
  אבי 09/05/2013 12:36
  הגב לתגובה זו
  6 1
  הם נסחרים בחמישית מערכם המתואם,סה"כ לטווח הקצר הוא צריך את סדרות ג וה ששווי השוק שלהם ביחד פחות מ100 מיליון ש"ח. גם אם הוא יקנה בפרמיה של 100 אחוז בממוצע, עדיין בפחות מ200 מיליון ש"ח הוא סוגר את הבעיות לטווח הקצר.
  סגור
 • תגובה
  מיכה צ'רניאק 11/05/2013 17:08
  הגב לתגובה זו
  1 0
  לאידיבי אחזקות יש מעט מקורות כספיים לכן שמימוש במעט שנותר לצורך רכישת אג"ח כשלא יהיה מספיק לשלם לאג"ח שיישאר מהווה העדפת נושים . אם אינו טיפש הוא לא יעשה זאת.
  סגור
 • הוא התחייב לבנקים לא להשתמש במזומן לרכישה
  חזי 11/05/2013 12:22
  הגב לתגובה זו
  1 1
  וחבל שכך,לדעתי הדרך להצלת אידיבי עוברת דרך רכישת החוב בשוק.
  סגור
 • רק חובות
  לנוחי אין שקל 09/05/2013 17:35
  הגב לתגובה זו
  2 2
  כל מה שכבר יכל לשעבד כבר שעבד בחברות פרטיות שלו- גנדן וטומהוק- אנשים לא מבינים איזה הונאת אשראי הבן אדם רקם ב5 השנים האחרונות- עוד יכתבו על זה מדריך. כמות האשראי שצרך בבנקים בארץ- ובחו"ל - הגיוסים דרך אגרות חוב בכל החברות הקשורות - זה פשוט לא יאומן. להזכירכם גם לסלקום/שופרסל/מכתשים/כור יש המון חוב, נכסים ובניין, דסקש, אידיבי פיתוח, אידיבי אחזקות, גנדן טומהוק- היו צריכים מזמן לעצור את החגיגה
  סגור
 • לנוחי יש הרבה כסף ב..
  אבי 09/05/2013 20:03
  הגב לתגובה זו
  2 0
  כור!!! וחוץ מזה בכסף שאמור לקבל מאלשטיין יכול להשתמש לקניית אג"חים, זה הכי פשוט. ועוד דבר, לנוחי יש הרבה חברים...
  סגור
 • 8.
  אם דירות ירדו (ל"ת)
  רן 09/05/2013 12:16
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 7.
  אם בעקבות גרעון רבית תעלה (ל"ת)
  שרון 09/05/2013 12:09
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • זה בדר"כ המצב אבל כיום במצב הנוכחי הסיכוי לכך נמוך
  מיכה צ'רניאק 09/05/2013 15:23
  הגב לתגובה זו
  1 0
  שער השקל- דולר ומצב המשק לא יאפשר זאת.
  סגור
 • 6.
  שווי כור
  רמי 09/05/2013 11:25
  הגב לתגובה זו
  2 1
  האם לדעתך שווי מניית כור בבורסה הינו בקורלציה מלאה לשווי הנכסים שבהם היא מחזיקה? או שהיא סובלת ממוניטין בעל השליטה
  סגור
 • כור
  מיכה צ'רניאק 09/05/2013 12:04
  הגב לתגובה זו
  2 0
  קשה לדעת, המדובר בחברת אחזקות במיוחד כשמכתשים אינה סחירה ולכן ייתכן שהדיסקאונט הוא של חברת אחזקות ישראלית רגילה. כנראה שבפועל זה שילוב של חברת אחזקות ונוחי כבעל שליטה.
  סגור
 • 5.
  חכו מספיק זמן ושווי הנכסים יעלה, למה לרוץ ולעשות תספורת
  siryusgo 09/05/2013 10:58
  הגב לתגובה זו
  2 1
  נראה לי שיותר דנקנר ישמח לתספורת מאשר המשקיעים,למרות שהוא לא מראה זאת,ראו אפריקה כדוגמא, לאט לאט השווי של הנכסים גדל
  סגור
 • 4.
  חלוקת תיק
  איגור 09/05/2013 10:45
  הגב לתגובה זו
  1 0
  הי מיכה, מה לדעתך חלוקת תיק (באחוזים) הגיונית לימים אלו?
  סגור
 • תשובה
  מיכה צ'רניאק 09/05/2013 11:50
  הגב לתגובה זו
  4 2
  אנחנו בלהבה הגדלנו מניות, צמצמנו אג"ח קונצרני והגדלנו מזומנים. כיום אחוזי המניות שלנו סביב המקסימום המותר. מזומנים סביב 15% , והיתרה באג"ח קונצרני (50% צמוד מדד ובתהליך הגדלה והיתרה באג"ח שקלי).
  סגור
 • 3.
  קמן ,אלביט הדמיה,מלרג
  אבי 09/05/2013 10:34
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מה הסיכוי לקבל משהו בקמן בתביעה והאם מר אלרואי יש סיכוי שיחזיר את ההסדר הקודם ... אלביט הדמיה כמה שווה בהסדר הנוכחי שפורסם... מלרג כמה זמן ניתן לחכות והאם אין פה מקום לתביעה בארקו.
  סגור
 • תגובה
  מיכה צ'רניאק 09/05/2013 11:48
  הגב לתגובה זו
  1 3
  קמן- אלרואי מנסה להתדיין אבל מחזיקי אג"ח ג אינם מוכנים. פשוט ניקח עו"ד קרצייה שיתבע את אלרואי תמורת חלק מהתמורה העתידית . אלביט הדמיה-אני לא מכיר עדיין את ההסדר ,ובכול מקרה אסור לי לענות. מלרג- אגב הוגשה תביעה נגד החברה ונושאי המשרה בה , נראה כמה זמן היא תתברר.
  סגור
 • קמן
  דן 09/05/2013 14:09
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מה ניתן יהיה להשיג מהתמורה העתידית? ומה יש או ניתן לעשות כדי לקבל משהוא מאגח א,ב
  סגור
 • קמן
  דן 09/05/2013 13:20
  הגב לתגובה זו
  1 1
  מה כוונתך בתמורה עתידית וכמה להערכתך ניתן לקבל והאם אגח א,ב אין להם מקום לתביעה .
  סגור
 • קמן אג"ח א,ב
  מיכה צ'רניאק 10/05/2013 11:20
  הגב לתגובה זו
  1 0
  1- תמורה עתידית- במידה ונזכה בתביעה העו"ד יהיה זכאי לאחוזים מהכספים שיתקבלו בתביעה.לדעתי יש בסיס לטענות של בעלי אג"ח ג והשאלה מה יעדיפו חברת הביטוח ובעל השליטה לעשות ? 2- מצב בעלי אג"ח א,ב-הטענה העיקרית כנגד החברה ואלרואי נוגעת לרקע להנפקת אג"ח ג. ההנפקה בוצעה בשנת 2010 והיו במסגרת הביטחונות התניות לגבי דובה ההון העצמי של החברה. שני רבעונים לאחר ההנפקה החברה כבר לא עמדה בהתניות לאג"ח. הטענה היא שבעת ההנפקה מצבה הקשה של החברה כבר היה ידוע למנהלי החברה ובעל השליטה. לסדרות א,ב וגם לבנקים אין מה לטעון בהקשר הזה מה גם שהחברה השתמשה בכספים שהיא גייסה מאג"ח ג לשלם לסדרות א,ב ולבנקים.
  סגור
 • 2.
  נאנט ב, פירוט:
  מתחת לרדאר 09/05/2013 10:15
  הגב לתגובה זו
  1 0
  נסחר בכ 70% מהפארי, משלם 1/3 מהקרן בחודש הבא, החברה רוכשת כמויות גדולות ברכישה עצמית לאחרונה בעיקר מסדרה זו, לפני יומיים הגדילה (שוב) את מסגרת הרכישה העצמית. למען הגילוי הנאות מחזיק.
  סגור
 • אג"ח נאנט
  מיכה צ'רניאק 09/05/2013 11:46
  הגב לתגובה זו
  1 2
  היזהר , עוד יאשימו אותך שהשחלת משקיעים כפי שהאשימו אותי מספר קוראים בגין טור שכתבתי בעבר על האג"ח של נאנט.
  סגור
 • 1.
  טאו תשואות
  שי 09/05/2013 09:49
  הגב לתגובה זו
  3 0
  היי מיכה, גם לך יש את התחושה שהצעת ההסדר לטאו שהציע בן דב לפני כמה ימים נועדה להשתיק או לנטרל את חקירת המפרק הזמני (עו"ד שגב) על עושק בעלי האגח בידי בן דב ולאומי? לתחושתך, האם יש בסיס לטענות המפרק כי בן דב ולאומי מימשו נכסי טאו לטובת החזר חובות טאו על חשבון בעלי האגח?
  סגור
 • טאו
  מיכה צ'רניאק 09/05/2013 11:43
  הגב לתגובה זו
  7 3
  בשביל לענות בכלל על שאלה כזו צריך להכיר את ההסכמים ואלו כידוע אינם ידועים לציבור. מה שברור שהטענות של המפרק ברור שיאמרו כמו שברור מה יהיו התגובות של הצד השני. לכן בית המשפט שיקבל לידיו את ההסכמים יוכל לפסוק. אגב גם האפשרות להסדר בסאני (כפי שקורה בפועל) עשויה לעודד את בן דוב להציע את ההסדר בטאו.
  סגור