המדד החדש בשוק: 5.5% צמוד האם שווה השקעה?

רביב רזניק, מנהל השקעות בכיר, טאלנט בית השקעות, מייתחס למדד המחדש בבורסה לניירות ערך והכדאיות בהשקעתו
ביום שני הקרוב (18/02/2013) תשיק הבורסה מדד חדש - "תל בונד תשואות". על פי פרסומי הבורסה, המדד החדש יכלול 66 סדרות צמודות מדד בעלות דירוג שבין BBB- ל-A. המטרה בהשקת המדד החדש, לאפשר רכישת סל איגרות חוב בדירוג נמוך יותר מאשר במדדי התל בונד הקיימים (ובתשואה גבוהה יותר), לשם גיוון תיק ההשקעות. ובנוסף, לשפר את רמת הסחירות הנמוכה הקיימת בחלק לא מבוטל מאיגרות החוב המרכיבות את המדד. אומנם תעודות הסל וקרנות מחקות על המדד החדש יונפקו רק בעוד כשלושה חודשים, אך כבר כעת כדאי לבדוק את כדאיות ההשקעה במדד.

התשואה הפנימית של המדד צפויה לעמוד (נכון להיום) על כ-5.5% צמוד למדד המחירים לצרכן למח"מ 3.6 שנים. במבט ראשון נראה כי התשואה גבוהה, במיוחד כאשר משווים אותה לתשואות מדדי התל בונד הקיימים. לשם השוואה מדד תל בונד 20 נסחר כעת בתשואה 1.7% למח"מ 4.2, ואפילו מדד תל בונד צמודות יתר נסחר בתשואה בגובה 2.2% בלבד למח"מ של 4 שנים.

להבדיל ממדדי התל בונד הקיימים אליהן נכנסות איגרות חוב בדירוג A- ועד AAA, במדד החדש הדירוג הגבוה ביותר הינו A. התשואה הפנימית הגבוהה במדד החדש מתקבלת, אם כן, כיוון שהוא מורכב מאיגרות חוב בדירוג נמוך יותר אשר טומנות בחובן סיכון גבוה יותר. ניתן לחשוב בטעות כי השקעה במספר רב של איגרות חוב (66), כל אחת בשיעור קטן, תצמצם את הסיכון - אך בחינה מדוקדקת יותר של הרכב המדד מראה, כי לא כך הדבר.

הסיבה לכך, כי קיימות במדד מספר חברות בעלות יותר מסדרת אג"ח אחת. כך לדוגמא, לחברות כלכלית ירושלים +0.47% כלכלית ירוש 836 +0.47% כלכלית ירושלים בסיס:832.1 פתיחה:832.1 גבוה:844.6 נמוך:832.1 תמורה:631,255 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , {דרבן}, {מירלנד פיתוח} ו מבני תעשיה +1.17% מבני תעשיה 474 +1.17% מבני תעשיה בסיס:468.5 פתיחה:468.5 גבוה:475 נמוך:468.5 תמורה:794,304 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מקבוצת פישמן - 11 סדרות אג"ח המהוות 14.4% מהשווי המצרפי של המדד. גם נכסים ובנין +1.44% נכסים ובנין 28,100 +1.44% נכסים ובנין בסיס:27,700 פתיחה:27,720 גבוה:28,470 נמוך:27,720 תמורה:423,475 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , דיסקונט השקעות +1.07% דיסקונט השק 1,036 +1.07% דיסקונט השקעות בסיס:1,025 פתיחה:1,030 גבוה:1,045 נמוך:1,030 תמורה:1,424,356 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , {כור} ו{כלל תעשיות} מקבוצת {אידיבי אחזקות} מהוות כמעט 17% מהשווי הכולל של המדד. דלק קבוצה +1.15% דלק קבוצה 56,970 +1.15% דלק קבוצה בסיס:56,320 פתיחה:56,760 גבוה:57,240 נמוך:56,560 תמורה:4,643,718 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: וחברות הבנות דלק ישראל ודלק פטרוליום מהוות כמעט 8% משווי המדד, ל קרדן אן.וי -1.55% קרדן אן.וי 57 -1.55% קרדן אן.וי בסיס:57.9 פתיחה:57 גבוה:61.7 נמוך:57 תמורה:72,842 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שתי סדרות אג"ח במשקל כולל של 4.4%, ל אפריקה +2.55% אפריקה 16.1 +2.55% אפריקה בסיס:15.7 פתיחה:15.7 גבוה:16.1 נמוך:15.5 תמורה:18,162 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השקעות שתי סדרות גם כן, במשקל כולל של 6.25% ובנוסף לחברות הבנות אפריקה נכסים +0.42% אפריקה נכסים 8,360 +0.42% אפריקה נכסים בסיס:8,325 פתיחה:8,331 גבוה:8,393 נמוך:8,121 תמורה:805,023 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו אפריקה תעשיות +0.85% אפריקה תעשיות 1,190 +0.85% אפריקה תעשיות בסיס:1,180 פתיחה:1,190 גבוה:1,190 נמוך:1,190 תמורה:12 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: סדרות נוספות בהיקף של 1.4% משווי המדד. ל שיכון ובינוי -0.82% שיכון ובינוי 582.6 -0.82% שיכון ובינוי בסיס:587.4 פתיחה:596 גבוה:596 נמוך:580.4 תמורה:410,237 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: 3 סדרות בשווי כולל של כ- 6.5% מהמדד, ואילו בזן +1.7% בזן 161.4 +1.7% בזן בסיס:158.7 פתיחה:160 גבוה:161.8 נמוך:159.2 תמורה:7,038,071 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: וחברת הבת כרמל אולפינים מהוות כ-5.2% מהמדד.

גם הפיזור הענפי הינו בעייתי. למשל, בעוד סקטור הבנקאות מהווה מעל 50% ממדד תל בונד 20, הרי שבמדד תל בונד תשואות הוא צפוי לעמוד על כ-10% בלבד. עיקר השווי במדד החדש צפוי להגיע מחברות בתחום הנדל"ן - כ-56% ומחברות החזקות כ-20%.

נקודות נוספות
במדד ארבע חברות (קרדן אן.וי, פלאזה סנטרס, אינטרנט זהב ואפריקה השקעות), לכל אחת מהן שתי סדרות אג"ח אשר נסחרות בתשואות של מעל 10% צמוד למדד - המצביעה על אפשרות ממשית לשמיטת חוב. משקלן הכולל של החברות הללו במדד הינו 14.5%. אם מנטרלים סדרות אג"ח אלו מהמדד הרי שהתשואה הפנימית יורדת ל-3.7% בלבד.

חברה שדירוגה יורד מתחת ל-BBB- - היא נגרעת מהמדד. ברוב המקרים מחירי איגרות החוב יורדים עוד לפני הורדת הדירוג, לכן התשואה הפנימית הנוכחית תתברר כלא רלוונטית בעת יציאת איגרת חוב מסוימת מהמדד, במקרה כזה התשואה תרד בהתאם. לכן התשואה לפדיון הנוכחית אינה משקפת בהכרח את מה שיתקבל בפועל.

לסיכום, בעת הנוכחית בה הנהירה לאיגרות החוב הקונצרניות (בעיקר דרך קרנות הנאמנות) נמשכת, נראה כי גם מכשיר השקעה זה יזכה בביקושים גדולים. אך חשוב לזכור כי לפני מספר חודשים לא רב, היה ניתן לרכוש איגרות חוב רבות של חברות איכותיות יותר בתשואה גבוהה יותר מזו שבמדד (למשל: גזית גלוב, פרטנר, מכתשים אגן, , הוט ד"ש איפקס, סלקום, אלוני חץ ועוד).

על אף התשואה הגבוהה, השקעה במדד תל בונד תשואות בעת הנוכחית אינה אטרקטיבית כפי שנראה במבט ראשון. לדעתי עדיף להתמקד באיגרות חוב פרטניות, אשר כלולות במדד וצפויות ליהנות מעלייה בסחירות ובביקוש אליהן, אשר יביאו לצמיחה בערכן.

השקעה במדד זה מומלצת אם וכאשר תתרחש ירידת מחירים בכל האפיק הקונצרני כפי שהתרחשה בשנה שעברה - אז יהיה ניתן להיחשף לאפיק המדובר בצורה מהירה ונוחה - חשוב מכך במחיר זול, אשר עשוי להניב רווחים גדולים יותר.


רביב רזניק, מנהל השקעות בכיר בטאלנט בית השקעות

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 3.
  כתבה יפה ומקצועית
  hah 16/02/2013 15:59
  הגב לתגובה זו
  2 2
  תודה רבה, מקווה לראות יותר כתבות מהסוג הזה באתר
  סגור
 • 2.
  אני מתלבט האם לקרוא לו "מדד התספורת" או "מדד הקרחת" (ל"ת)
  דני 14/02/2013 14:30
  הגב לתגובה זו
  7 0
  סגור
 • אפשר לקרוא לו גם
  חכם באשי 14/02/2013 23:03
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מדד זיבי תשואות
  סגור
 • 1.
  בקיצור להשקיע פרטני באגחים עם התשואות הגבוהות
  רם 14/02/2013 09:37
  הגב לתגובה זו
  2 2
  בקיצור להשקיע פרטני באגחים עם התשואות הגבוהות ולהישאר איתם גם אם הדירוג ירד. (קרדן אן.וי, פלאזה סנטרס, אינטרנט זהב ואפריקה השקעות),
  סגור