חברות הביטוח עושות קאמבק: רגעי או פה בשביל להישאר?

צחי קלמין, מנהל השקעות ומחקר ב-MORE בית השקעות, סוקר את מצבן הנוכחי של חברות הביטוח, ומציג את כדאיות ההשקעה בכל אחת מהן
 |  (3)
תקופה ארוכה סבל סקטור הביטוח מחוסר אטרקטיביות. מרבית מנהלי ההשקעות בחרו להיחשף לענף במשקל חסר בפורטפוליו ההשקעות. כעת, עם פרסום תוצאות הדוחות הכספיים של חברות הביטוח מתגלה תמונה אופטימית. למעשה, כל חברות הביטוח הציגו גידולים מרשימים בפעילות מגזרי הביטוח השונים כגון בריאות וכללי (אלמנטרי) ובפעילות החיסכון לטווח ארוך (גמל, פנסיה ומשתתף ברווחים).

מגדל ביטוח -1.94% מגדל ביטוח 404 -1.94% מגדל ביטוח בסיס:412 פתיחה:408.1 גבוה:412.3 נמוך:404 תמורה:1,073,442 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . חברת הביטוח הגדולה במדינה, מנהלת כיום נכסים בהיקף של 154 מיליארד ש' מדווחת כי הרווח הכולל לתקופה (אשר כולל את השינוי בקרנות ההון), הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של 2012 בכ-261 מיליון ש' לעומת הפסד כולל בסך כ-20 מיליון ש' בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של 2012 הגיע הרווח הכולל לתקופה לסך של כ-180 מיליון ש' לעומת הפסד כולל לתקופה בסך כ-113 מיליון ש' ברבעון המקביל אשתקד.

בדוחותיה האחרונים הציגה החברה גידול מרשים בכל מגזרי הפעילות העסקית שלה. ברבעון השלישי של השנה רשמה מגדל בעסקי חיים וחסכון ארוך טווח, רווח כולל לתקופה לפני מס בסך כ-131 מיליון ש', לעומת הפסד כולל לתקופה לפני מס בסך כ-74 מיליון ש' ברבעון המקביל אשתקד. בביטוח כללי נרשם רווח כולל לתשעת החודשים הראשונים של השנה בסך כ-121 מיליון ש', לעומת הפסד כולל בסך כ-129 מיליון ש' בתקופה המקבילה אשתקד. עודף ההון של מגדל ביטוח הסתכם בכ-982 מיליון ש'.

הראל השקעות -1.38% הראל השקעות 2,778 -1.38% הראל השקעות בסיס:2,817 פתיחה:2,791 גבוה:2,834 נמוך:2,772 תמורה:3,572,408 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . מנהלת נכסים בהיקף 115 מיליארד ש'. בדוחותיה הכספיים מציינת החברה כי הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הסתכם בכ-493 מיליוני ש', לעומת הפסד כולל של כ-70 מיליוני ש' בתקופה המקבילה אשתקד. כאשר בוחנים את התפלגות הרווח ע"פ מגזרי פעילות מגלים כי הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הסתכם בכ-194 מיליוני ש' למול רווח כולל של כ-105 מיליוני ש' בתקופה המקבילה אשתקד - גידול של כ-86%.

הרווח הכולל בביטוח כללי בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הסתכם בכ-217 מיליוני ש' בהשוואה להפסד כולל של כ-18 מיליוני ש' בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הכולל בפעילות חיסכון ארוך הטווח בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הסתכם בכ-207 מיליוני ש' למול הפסד כולל של כ-53 מיליוני ש' בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2011. עודף ההון של הראל השקעות הסתכם בכ-896 מיליון ש'.

כלל ביטוח. הציגה אף היא שיפור נאה. הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הסתכם בכ-172 מיליוני ש'. כאשר ברבעון השלישי של 2012 הרווח כולל הסתכם בכ-161 מיליוני ש'. בתחום הביטוח הכללי מציגה החברה עלייה משמעותית ברווח הכולל בהובלת ענפי רכב חובה ורכוש אחר. כמו כן כי עסקת גארד אשר נחתמה בחודש אוקטובר (לאחר תאריך הדוח) תגדיל ברבעון הרביעי את הרווח הרגיל בכ-112 מיליון ש'. עודף ההון של כלל ביטוח הסתכם בכ-661 מיליון ש'.

מנורה מבטחים מנורה מב החז -1.08% מנורה מב החז 4,046 -1.08% מנורה מב החז בסיס:4,090 פתיחה:4,090 גבוה:4,090 נמוך:4,019 תמורה:642,287 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . הרווח הכולל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012 הסתכם בכ-276 מיליוני ש'. לעומת הפסד כולל בסך של כ-105 מיליוני ש' בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השלישי של 2012 הרווח כולל הסתכם בכ-179 מיליוני ש'. מנורה מדווחת כי הגידול ברווח הכול נובע בעיקר מעליית ערך הנכסים הפיננסים כתוצאה מעליות שערים בשוק ההון המקומי והעולמי אשר הגדילה את ההכנסות מהשקעות בפעילות הנוסטרו ואת המרווח הפיננסי בביטוח חיים וחסכון לטווח ארוך.

בנוסף, השלמת עסקת רכישת הבנק לפיתוח תעשייה ומיזוגו השפיע אף הוא על שורת הרווחים. הרווח הכולל מעסקי ביטוח כללי הסתכם בכ-221 מיליוני ש' לעומת הפסד כולל של 11 מיליון ש' בתקופה המקבילה אשתקד הרווח הכולל ברבעון השלישי של השנה הסתכם בכ-123 מיליון ש' לעומת הפסד של 7 מיליוני ש'. עודף ההון של מנורה מבטחים הסתכם בכ-343 מיליון ש'.

ה הפניקס -0.92% הפניקס 2,152 -0.92% הפניקס בסיס:2,172 פתיחה:2,157 גבוה:2,183 נמוך:2,145 תמורה:2,640,863 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:
הציגה אף היא שיפור מרשים ברווח הכולל בכל מגזרי הפעילות: ברבעון השלישי של השנה רשמה החברה בתחום ביטוח החיים וחסכון ארוך טווח רווח כולל של 64.1 מיליון ש'. בתחום הביטוח האלמנטרי רשמה החברה רווח כולל של כמעט 60 מיליון ש'. הרווח הכולל מכל מגזרי פעילות החברה הסתכם ברבעון השלישי בכ-108.1 מיליון ש'. ב-9 החודשים הראשונים של השנה רשמה החברה רווח כולל של 198 מיליון ש'. עודף ההון של הפניקס הסתכם בכ-771 מיליון ש'.
סיכום פרמטרים פיננסים ע"פ דוחות Q3 לשנת 2012
סיכום פרמטרים פיננסים ע"פ דוחות Q3 לשנת 2012

ע"פ המלצות הוועדה להגברת התחרותיות במשק. יש להפריד בין גופים ריאליים לגופים פיננסיים. כלומר אותו לא יוכל להחזיק גם בתאגיד ריאלי וגם בתאגיד פיננסי. המלצות אלו מעמידות על המדף את חב' כלל ביטוח של נוחי דנקנר ואת חברת הפניקס של יצחק תשובה. בחודש אוקטובר השנה הושלמה עסקת מכירת מגדל ביטוח לשלמה אליהו בכ-3.55 מיליארד שקל תמורת כ-69% ממניות חברת הביטוח. ע"פ המתווה הסופי העסקה שבוצעה משקפת מכפיל של 1.15 ביחס להון העצמי. פרטי העסקה הנ"ל מעניינים מכיוון שהן קובעות תג מחיר ששאר החברות בענף יצטרכו להתיישר לפיו. מחיר העסקה מרמז שלמניות כלל ביטוח, הראל, הפניקס ומנורה מבטחים, יש עוד לאן לטפס, כאשר שוויין בבורסה משקף מכפילי הון של 0.8 בקירוב.

לסיכום, אנו מעריכים כי המשך המומנטום החיובי בשוק ההון ייתן רוח גבית לחברות הביטוח. דוחות הרבעון הרביעי צפויים אף הם להציג שיפור נוסף ברווחיות בכל מגזרי הפעילות. ובכך להפוך את חברות הסקטור שנמצאות כיום על המדף לאטרקטיביות יותר. אנו ממליצים להגדיל חשיפה לענף הנ"ל , כאשר החברות המומלצות בענף הינן הראל השקעות והפניקס.

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל
תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 3.
  חברות הביטוח זולות הרבה יותר מהבנקים
  איש שוק 05/12/2012 18:49
  הגב לתגובה זו
  0 0
  עדיפה חשיפה לחברות הביטוח ע"פ חשיפה לבנקים
  סגור
 • 2.
  פניקס אחלה קנייה
  אחד העם 05/12/2012 13:03
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אם לפידות קונה אז גם אני קונה
  סגור
 • 1.
  אז להוסיף לתיק
  יוד 05/12/2012 10:41
  הגב לתגובה זו
  0 0
  להוסיף לתיק קצת חברות ביטוח?
  סגור