בעולם של ריביות אפסיות, הנה אג"ח מעניין ב-10%

מיכה צ'רניאק, מנכ"ל להבה ניהול תיקי השקעות, בוחן ומציג את אגרת החוב של גלובל כנפיים. מהי כדאיות ההשקעה?
 |  (29)
עושה רושם כי משקיעים רבים נתפסו כשהם אינם מוכנים לגל העליות האחרון בשוק המקומי. העניין הוא שברוב המקרים המשקיעים נתפסים בלתי מוכנים לגל עליות / ירידות - זה בדיוק מה שמניע את המהלך והופך אותו למהלך עוצמתי.

בנקודת הזמן הנוכחית, כאשר צמודה למדד מסוג במח"מ של כ-4.5 שנים נסחרת במחיר המשקף שנתית ברוטו לפדיון סביב 0.4% בשנה (גליל 517), ותשואות מדד התל בונד 20 למח"מ דומה היא כ-2% ברוטו לשנה - זו משימה כמעט בלתי אפשרית לקבל תשואות מתיק בדירוג גבוה מעתה והלאה - אין מה לעשות, זה מה שמקבלים כשכחצי ממדד התל בונד מורכב מאג"ח של בנקים. אם ניקח בחשבון כי דמי הניהול בתעודת הסל הם כ-0.4% בשנה, נישאר עם תשואה ברוטו של כ-1.6% בשנה מהשקעה במדד התל בונד.

בסביבת אפסית כשהתשואות המתקבלות מהשקעה באגרות חוב בדירוג גבוה כל כך נמוכות - מי שמעוניין בתשואה גבוהה, צריך לחפש את ההשקעה סביב אגרות חוב בדירוג A מינוס. בדירוגים בינוניים אלו ניתן למצוא אגרות חוב שנסחרות בתשואות גבוהות. אומנם הסיכון גבוה יותר, אבל לפחות התשואה הפוטנציאלית ראויה ולא נעה סביב תשואות אפסיות.

ההשקפה האישית שלי שבשביל לקבל תשואות אפסיות לא צריך לקפוץ ראש למים הגועשים של שוק ההון, מספיק להישאר בסביבה הבטוחה של הפיקדונות בתשואות אפסיות. את הטור אייחד לדוגמא הממחישה את התשואות הגבוהות יחסית שניתן לקבל בהשקעה באג"ח בדירוג בינוני קרי A מינוס. כאן המקום לשוב ולהדגיש כי השקעה באגרות חוב מחייבת פיזור על פני מספר גדול של אגרות חוב / חברות . פיזור ההשקעות מקטין חשיפה לחברה ו/או אג"ח בודדת, ובכך מפחית את הסיכון בתיק.

גלובל כנפיים
החברה עוסקת ברכישת מטוסים (במחזור חיים שני כלומר רכישת מטוסים שאינם חדשים), מימונם של המטוסים הנרכשים, והחכרתם לחברות תעופה בעולם. חוזי החכרת המטוסים מאופיינים בחוזים לטווחי זמן בינוניים וארוכים - כ-3-13 שנים. בגדול, תחום פעילות זה דומה במהותו לתחום הנדל"ן המניב, כאשר כאן במקום נכסי נדל"ן שמושכרים ללקוחות יש לנו מטוסים המושכרים לחברות תעופה בעולם. גלובל כנפיים נמצאת בבעלותה של חברת כנפיים, ובכך טמון לדעתי אחד מגורמי הסיכון המשמעותיים של אגרות החוב.

בנוסף, החברה עוסקת בהחכרה "יבשה" של עסקה תפעולית. כלומר התחזוקה והביטוח חלים על החוכר. דמי החכירה משולמים בדרך כלל מראש על בסיס חודשי ובדרך כלל רבעוני. נכון להיום צי המטוסים של גלובל כנפיים עומד על 21 מטוסים המוחכרים ל-10 חברות תעופה שונות ממדינות שונות.

אחת מלקוחות החברה היא חברת התעופה AMERICAN AIRLINES, אשר נקלעה לקשיים בשנה האחרונה ותחת כניסה להליך הבראה במסגרת צ'פטר 11 לפי החוק האמריקני. היא הגיעה להסכמות חדשות עם גלובל כנפיים על-פיהן הופחתו משמעותית הסכמי השכירות בין החברות.

במהלך יולי האחרון מכרה גלובל כנפיים ל-BANK OF AMERICA את זכויות התביעה שלה כנגד אמריקן תמורת 10 מיליון דולר. מכירה זו צפויה להניב רווח הון של כ-8 מיליון דולר לחברה. חלקה של אותה מכירה הוכר ברבעון השני ורובה יוכר ברבעון השלישי. החברה השתמשה בתמורה הנ"ל לפדיון מוקדם של חובה לבנק אשר מימן את עסקת הרכישה של המטוסים המוחכרים לאמריקן, כאשר לאחר הפדיון יתרת החוב לבנק המממן מסתכמת ב-5 מיליון דולר בלבד.

נכון להיום ההכנסות הצפויות לגלובל מהסכמי החכירה עומדות על כ-180 מיליון דולר (זהו "צבר ההזמנות" של החברה). רובו של הצבר צפוי להתממש ב-4 השנים הבאות, ובכך ל"הבטיח" לחברה מחזור שנתי סביב 55 מיליון דולר בשנה בשנים הקרובות.

המאזן
כמו כל חברה בעלת נכסים מניבים גם המאזן של גלובל כנפיים ממונף למדי. לחברה של כ-84 מיליון דולר (ההון העצמי צפוי לגדול ברבעון השלישי לאור הרווחיות הצפויה ורווח ההון שהוזכר להלן). ההון העצמי מממן בהיקף של כ-360 מיליון דולר כלומר הון למאזן של כ-23% - זהו יחס שהינו סביר לחברה בעלת נכסים מניבים. סך החובות של גלובל לבנקים ולבעלי האג"ח מסתכמים ב-223 מיליון דולר. כ-75% מהיקף החוב הנ"ל אמור להיפרע בחלקים שווים על פני 4 השנים הבאות. לגלובל כ-54 מיליון דולר בקופה. גלובל כנפיים חברה רווחית המייצרת סביב 12 מיליון דולר בשנה. החברה רושמת משמעותי בדוחות הכספיים שלה, לכן תזרים המזומנים אותו מצליחה החברה לייצר בשנה משמעותי ונע סביב 40 מיליון דולר בשנה. תזרים המזומנים הגבוה ממנה נהנית החברה ביחד עם המזומנים שבקופתה הם המקורות הצפויים לתשלומי החוב בשנים הקרובות.

נקודות חוזקה ואיומים

נקודות חוזקה
- גלובל פעילה בתחום יציב יחסית ועם הסכמי חכירה לטווח ארוך ופיזור לקוחות גדול.
- צבר הזמנות גדול המבטיח תוצאות כספיות "יציבות" ב-4-5 השנים הבאות.
- החברה מציגה רווחיות לאורך שנים גם בתקופות הקשות של ענף התעופה.
- לחברה מזומנים בהיקף משמעותי ויחד עם תזרים המזומנים הצפוי בארבע השנים הבאות. לחברה צפויים להיות מספיק מקורות לתשלום כל חובותיה לבנקים ולבעלי האג"ח.

חולשות ואיומים
- תחום התעופה סובל מקשיים רבים כאשר חברות רבות סובלות מהפסדים נמשכים. ביטול הסכמי חכירה דוגמת זה שאירע עם אמריקן עלול לחזור על עצמו.
- בעלת שליטה נמצאת במצב "רגיש" - כנפיים שהינה בעלת השליטה של גלובל מתמודדת עם קושי לפרוע את חובותיה לבעלי האג"ח של כנפיים. במסגרת המקורות שמציגה כנפיים לצורך תשלום חובותיה לבעלי האג"ח מוזכר מגלובל כנפיים כאחד מהמקורות המשמעותיים לצורך התשלומים לבעלי האג"ח של כנפיים. גלובל כנפיים התחייבה במסגרת תיקון לשטר הנאמנות לאג"ח של גלובל כנפיים כי כל חלוקה של דיבידנד בסכום העולה על 6.5 מיליון דולר בשנה תחייב את אישורם של בעלי האג"ח של גלובל כנפיים.

האג"ח
לגלובל כנפיים אגרת חוב אחת בלבד, נתוני האג"ח הם כדלהלן :


האג"ח של חברת גלובל כנפיים מדורג A מינוס על ידי חברת מעלות, האג"ח נסחרת בתשואה גבוהה יחסית לאגרות חוב אחרות המדורגות בדירוגים דומים. למעשה ניתן לומר כי תשואת האג"ח בשוק משקפת דירוג של כ-BBB, שתי דרגות נמוך יותר מהדירוג הנוכחי של האג"ח. את הסיבה לכך ניתן למצוא בשתי הנקודות שהוזכרו במסגרת החלק שעסק באיומים ובחולשות של החברה.

מבחינת נתוני האג"ח, זו סדרה שקלית שאינה צמודה למדד. לאג"ח ריבית נקובה של 7% בשנה, המשולמת פעמיים בשנה. יתרת קרן האג"ח אמורה להיפרע ב-17 תשלומים שווים - חצי שנתיים בחודשים מאי ונובמבר. המשמעות - כבר בחודש הבא צפוי תשלום של 6 אגורות בגין קרן ו-3.5 אגורות בגין ריבית. היקף הסדרה במחזור - כ-190 מיליון ש'.

לסיכום, האג"ח אינה מתאימה למשקיעים החוששים מתנודות בשוק. מדובר באג"ח בדירוג בינוני שנסחרת בתנודתיות גבוהה. האג"ח מתאימה למשקיעים שאינם בוחנים את מחיר האג"ח על בסיס יומי, ומחפשים תשואה גבוהה לסיכון בינוני. מבחינה זו האג"ח מספקת בדיוק את מה שאמורים לחפש משקיעים מהסוג השני. גלובל הינה חברה רווחית המציגה רקורד טוב של רווחיות לאורך זמן. מחזיקים באג"ח צפויים לקבל כל חצי שנה כ-9 אגורות בגין תשלומי קרן וריבית, סה"כ כ-18-19 אגורות בשנה. יש לשים לב לריבוי התשלומים שיש באג"ח - תשלומים רבים עלולים לייקר את עלויות ההחזקה באג"ח בגלל ריבוי העמלות לבנקים.

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
תגובות לכתבה(29):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 19.
  לטעמי כסף בעוש עדיף פי כמה וכמה בפרט בארמגדון שיהיה
  פיני 29/10/2012 08:28
  הגב לתגובה זו
  0 2
  זה יגיע !!!!
  סגור
 • 18.
  דווקא המשמיצים מוכיחים שהרגולטור צדק
  גיל 28/10/2012 08:10
  הגב לתגובה זו
  2 0
  טענות כמו 'בגלל מיכה הפסדנו כך וכך' מראות שרבים מתייחסים לתגובות בטור של מיכה כהמלצות השקעה.
  סגור
 • אני אישית שמתי כסף בקרן נאמנות להבה.
  עידן,חיפה 28/10/2012 13:55
  הגב לתגובה זו
  1 2
  על איזה המלצה אתה מדבר? נתתי לו כסף. אני משלם דמי ניהול (מאוד גבוהים), ולא מקבל תמורה. בשביל להפסיד למדד הבנצמרק אני לא צריך לשלם עמלות. מספיק לי לקנות תעודת סל.
  סגור
 • 17.
  תכלס, נמצא בקרן להבה כבר 3 שנים. תשואה כוללת של 2.5%
  עידן,חיפה 26/10/2012 00:02
  הגב לתגובה זו
  0 2
  3 שנים, וזו התשואה שהקרן סיפקה לי (פחות מתשואת מקמ, תל בונד, מניות ומה לא). פשוט בושה. מיכה, באמת שתפסתי ממך פעם. היום? ככה-ככה. מקווה שתשתפר. בינתיים אני עדיין נשאר בקרן.
  סגור
 • 16.
  אך ורק חברות שמייצרות בתחום מיזוג-אוויר
  איליה ק. 25/10/2012 23:13
  הגב לתגובה זו
  1 1
  תפתחו גוגל ותבינו.
  סגור
 • 15.
  בחיים לא נגעתי בפחות מaaa
  איליה ק. 25/10/2012 23:11
  הגב לתגובה זו
  0 4
  ל a מינוס אני לא מתקרב. תודה
  סגור
 • דרוג בדיחה
  קובי 27/10/2012 06:27
  הגב לתגובה זו
  1 1
  האם שמעת על אגח קשת?, האם שמעת על אגח מטבעות עולם? האם ידוע לך באיזה דרוג הונפקו אגחים של אלביט הדמיה? אצלנו ניתן לקנות דרוג במחיר זול מאוד!!
  סגור
 • 14.
  אולי תעדכן כבר מה המצב באולימפיה-איפה זה עומד?
  אולימפיה 25/10/2012 10:50
  הגב לתגובה זו
  6 6
  המלצת עליה ורבים מקוראיך תקועים באגחים שלה. אנו ראויים לעדכון ממך בנוגע למצבה ולכספנו המושקע בה.
  סגור
 • חצוף, מיכה עובד אצלך? (ל"ת)
  r קורא קבוע 25/10/2012 14:21
  הגב לתגובה זו
  7 7
  סגור
 • הסיבה שראוי כי מיכה יפרט על הסטטוס של אולימפיה
  ראה מגיב 6 ותבין את 25/10/2012 15:25
  הגב לתגובה זו
  3 3
  נכון שהמשקיעים אחראים לכספם אבל התייחסו למיכה כמומחה המעלה טור שבועי לאתר נחשב ורבים פעלו לפי המלצותיו וזה היה ידוע לכולם. איני חושב שבמזיד הפיל משקיעים אבל בפועל רבים הפסידו מהמלצותיו. לכן, המינימום הנדרש שיעדכן במצב אולימפיה ובסיכוי לקבל חלק מההשקעה בחזרה.
  סגור
 • טען עוד
 • כמה שילמת לו על ההמלצה? בקש את כספך חזרה! (ל"ת)
  איזה חוצפנים יש פה 26/10/2012 08:35
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
 • 13.
  יש עוד סחורה שאתה רוצה לזרוק? זוכר את אולימפיה?? (ל"ת)
  מיכה -האג"ח לא זז? 25/10/2012 10:36
  הגב לתגובה זו
  7 4
  סגור
 • 12.
  רק מי שלא כותב לא טועה
  ניב 25/10/2012 07:52
  הגב לתגובה זו
  10 1
  מיכה תמשיך לכתוב ואל תקשיב למלעיזים , זה טוב למשקיעים ומשאיר אותך במודעות . נכון שנפלת בחלק מההמלצות אבל זה חלק מהמקצוע ורק מי שלא ממליץ לא טועה . האחריות היא רק על מי שקונה לטוב ולרע . יישר כוח
  סגור
 • 11.
  בזק6
  משקיע 24/10/2012 21:42
  הגב לתגובה זו
  0 2
  הי מיכה.מה דעתך על אגח זה?מניח שריבית לא תעלה ותיוותר ברמה זו לאורך זמן.בנוסף גזית גלוב 4 ושיכוו ובינוי4.תודה
  סגור
 • 10.
  נשמע כאלו הוא מעונין להתפטר מהסחורה
  נפגע שלו 24/10/2012 21:20
  הגב לתגובה זו
  3 8
  ושהעדר יקנה, מה דעתכם?
  סגור
 • 9.
  הייתי מוותר
  קינג ג'יימס 24/10/2012 20:34
  הגב לתגובה זו
  11 3
  מוותר על 2-3% בשנה וקונה משהו יותר אמין למרות דרוג נמוך יותר מזרחי ובניו הקצר פרשקובסקי ה,ו בוני תיכון יז דרבן ברימאג הכשרה 14 אספן אלקטרה ישראל ישרס ח ועוד
  סגור
 • 8.
  מיכה, לא ציינת מי הבעלים של הקבוצה
  המג'יק 24/10/2012 20:31
  הגב לתגובה זו
  7 4
  הלא הם הבורוביצ'ים בעלי הרשת הקמעונאית קלאב מרקט שקרסה בצורה מכוערת עם חובות וטענות עוקץ רבות כלפי כל הספקים(סיפור הלוקשים של אסם). הם הואשמו גם בהקמת מותג פרטי של הרשת שהיה זול מאד בשם אימפריה שמטרתו הייתה לעקוץ את הספקים. בסופו של דבר הם לא הורשעו בכלום. פשוט הייתי חייב לציין עם מי יש עסק. אולי הציבור יודע זאת ולכן האגח מדורג בתשואה של אגחים 2 דרגות מתחת אני לא הייתי מלווה להם גרוש
  סגור
 • 7.
  אתם תסכימו בסאני לתשלום 400000 + מעמ? (ל"ת)
  אוצ'י 24/10/2012 19:36
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 6.
  מיכה המליץ על סאני קמן וישאל
  אילן 24/10/2012 19:35
  הגב לתגובה זו
  7 3
  איפה הם היום? שומר נפשו ירחק ממנו, משיח שקר.
  סגור
 • אם אתה מחפש משיח אז זה לא המקום, לך לחב"ד. (ל"ת)
  איזה חוצפנים יש פה 26/10/2012 08:36
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
 • בהמלצה הקודמת שלו ,מה זה ירדו עלי
  אני הכפשתי אותו בעבר 25/10/2012 10:22
  הגב לתגובה זו
  1 4
  טוב שיש עוד מישהו שזוכר ולא שוכח את החוצפן הזה ,כבר אמרתי לו שאני במקומו של מיכה היתי נכנס למערה לכמה שנים ומנסה לכפר על מה שעשיתי לקוראים, אבל האיש ממשיך להוליך שולל מבלי להתבייש
  סגור
 • מיכה המליץ גם על אולימפיה (ל"ת)
  יוסי 25/10/2012 07:35
  הגב לתגובה זו
  5 3
  סגור
 • 5.
  תותח
  רועי 24/10/2012 16:53
  הגב לתגובה זו
  4 3
  מנומק לא מבלבל את המוח ועושה כשפים.
  סגור
 • 4.
  האג"ח בשיאו, זה הזמן?
  r קורא קבוע 24/10/2012 14:12
  הגב לתגובה זו
  10 5
  מיכה ידידי, מאמץ את דבריך,אבל: כפי שכתבת האג"ח תנודתי, כעת נמצא בשיא מחירו ולכן לדעתי ראוי להמתין ל"תיקון מטה" ואז לשקול קנייה ולא כעת. בתשואה הנוכחית ובמח"מ כל כך ארוך הסיכוי שירד גבוה מזה שיעלה.
  סגור
 • אין כמו ה"משקיע" הישראלי הבור
  מגיב לא קבוע 24/10/2012 19:30
  הגב לתגובה זו
  4 5
  "מח"מ" כל כך ארוך". זו אחת הבעיות של המשקיע הישראלי. זה מח"מ בינוני ולא ארוך. תךמדו ששוק הון לא בנוי על קניה ומכירה תוך כמה ימים ושאג"ח זו השקעה לטווח ארוך.
  סגור
 • תודה על השיעור,גבר. תקנה מהר. אני אקנה במינוס 5%. (ל"ת)
  r קורא קבוע 24/10/2012 21:35
  הגב לתגובה זו
  3 3
  סגור
 • 3.
  מאז נטלו ממיכה את זכות התגובה,הוא מתרכז בהשלת קילוגרמים (ל"ת)
  בית"רי 24/10/2012 13:41
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
 • 2.
  אג"ח לא צמוד, כשבעל החוב יכול בשקט לפרוש כנפיים...
  ירושלמי 24/10/2012 13:39
  הגב לתגובה זו
  6 5
  עדיף כבר לרכוש אד"חי כלכלית.
  סגור
 • 1.
  להערכתי כדאי שתחזור להשיב.
  קורא שבועי 24/10/2012 13:20
  הגב לתגובה זו
  9 2
  מיכה תודה על טור טוב כתמיד, לאחר תקופה שהפכת לאורקל לקורא הפשוט - הפסקת לענות בטענה כי הרגולטור אסר עליך. להערכתי זה קרה בגלל 2 סיבות: 1) לאחד המתחרים שלך בשוק כאב המוניטין אותו אתה מקבל והפעיל לחצים. 2) חלק מהתשובות היו ברמת יעוץ כמו מכור סקיילקס וקנה סאני. או הבעלים של חברה XXX הוא בעל מוניטין חלש בשוק. להערכתי, אתה צריך לחזור ולכתוב רק שהפעם ללא יעוץ כלל - אתה לא מיעץ מה לקנות ומה למכור אלא כותב את החסרונות והיתרונות של כל נייר. דוגמא: מה דעתך על IDB ד , הייתי משיב משהו בסגנון: חסרון: הון עצמי שלילי, בעלות על חברה בעלת הון עצמי שלילי גם כן, חוסר נראות כרגע מהיכן יגיע הכסף לפרעון, חשש מפעולה של תשלום ריבית לאג"ח ד בדצמבר,.... למעשה לתת סקירה סופר מתרחקת מבלי ליעץ אלא רק לדווח ושכל אחד ואחת יעשה מה\יו מבינים. תודה.
  סגור