אג"ח דרבן - חשיפה "אחרת" לנדל"ן מניב

מיכה צ'רניאק, מנכ"ל להבה ניהול תיקי השקעות, סוקר את אגרות החוב של דרבן מקבוצת פישמן וכדאיות ההשקעה בהן
 |  (29)
התנודתיות החריפה של השנתיים האחרונות בשוק האג"ח הקונצרניות בכלל ובאג"ח הקונצרניות בדירוגים בינוניים בפרט, הבריחה משקיעים רבים הרחק הרחק משוק האג"ח אל עבר מחוזות בטוחים, בדמות פיקדונות בנקאיים ו/או קרנות נאמנות כספיות המניבים כיום שנתית של 1%-2%.

האמיצים יותר מבין אלה שנמלטו על נפשם, בחרו לבקש מפלט בקרב האג"ח הממשלתיות המניבות כיום 0%-1.5% צמוד מדד ברוטו. הנועזים ביותר בחרו להיחשף לתל בונד 20 ובעיקר לאג"ח של בנקים. השקעות אלו מניבות כיום תשואה שנתית סביב 2% צמוד מדד ברוטו. הבעיה העיקרית מבחינתי באג"ח אלו כי מדובר בהשקעה לטווח יחסית ארוך של כחמש שנים.

כתוצאה מהמצב הקשה - הזוי הזה בתחום הריבית על פיקדונות ובשוק אגרות החוב הקונצרניות בדירוג גבוה, התחדשו עליות המחירים המהירות בשוק הדירות למגורים. לאחר העלייה במחירי השכירות בשנים האחרונות משקיעים מוצאים את עצמם עם תשואות של 3%-4% בהשקעה בדירות למגורים. חשוב לציין - לאור הפטור במס (שהינו חלקי ורק עד תקרת הכנסה חודשית של כ-4,900 ש') הקיים על הכנסות מהשכרה של דירות למגורים והקושי לאכוף מיסוי של הכנסות מהשכרה על משקיעים פרטיים, רבים מהמשקיעים רואים בתשואה הנ"ל משכירות - תשואה נטו.

המשתמע מתיאור המצב כי הממשלה היא האחראית הכמעט בלעדית (מבלי לפסול רשלנות תורמת בגין "טירוף נדל"ן" שאחז בכולנו) להשתוללות המחירים בשוק הדירות למגורים. חוסר הטיפול מצד זו האחרונה במשבר בשוק ההון יחד עם הקשיים שהערימה על שוק ההון - רגולציה מטורפת, העלאת מיסוי ועוד - יצרה מצב בו שוק ההון אינו רלוונטי (מבחינת רוב הציבור), בנוסף הריבית האפסית של גם היא אינה מספקת אלטרנטיבה טובה לכסף פנוי.

עקב כך חוסכים רבים מהציבור נותרים מבחינתם עם אלטרנטיבה יחידה לכסף פנוי - דירות למגורים. המימון הזול למשכנתאות שנגזר מהריבית הנמוכה שמנהיג בנק ישראל במשק יחד עם התשואה הגבוהה ביחס לכל אלטרנטיבה קיימת שימשו כדלק המזרז את הביקוש לדירות. כאשר כולם רצים לשוק הדיור - המחירים כמובן עולים - כך מתנפחת לה ב"עידוד ממשלתי" בועת הנדל"ן בישראל.

כמובן שהטור אינו מתיימר לעסוק במחירי הנדל"ן הגואים בישראל, ההיפך, ברצוני להציג דוגמא המראה כי אפשר קצת אחרת. אני מודע לכך שלא נותרו משקיעים רבים מקרב הציבור בתחום האג"ח הקונצרניות, לכן עושה רושם שהמשכו של הטור הנוכחי מיועד למעטי מעט.

ניתן להיחשף בקלות יחסית לתחום הנדל"ן המניב באמצעות השקעה באג"ח של חברות העוסקות באותו הסקטור במקום לרכוש ישירות נכסים. היתרון בהשקעה באג"ח של חברות המשקיעות בנדל"ן מניב על פני השקעה ישירה בנכסים ברורה - אין צורך "לתפעל" את הנכס. במקום זה ישנה חברה שעושה את כל העבודה "הקשה" של תפעול הנכסים. החשיפה באמצעות ולא באמצעות מניות, מנטרלת את ה"רעשים הלבנים" של עליית או ירידת מחיר נכסים ומשאירה את המשקיעים עם חשיפה לנכס מניב נקי.

דוגמא מעניינת לחשיפה כזו אני מוצא באג"ח של {דרבן} מקבוצת פישמן. דרבן הינה אחת מחברות קבוצת פישמן העוסקות בתחום הנדל"ן המניב. החברה עוסקת בתחום החל מרכישת קרקעות ומבנים והשכרתן לצד ג' ועד לפיתוח וייזום עצמאי של נכסים מניבים על קרקעות בבעלות החברה. נכסי החברה נמצאים בעיקר בישראל (כ-60% מסך הנדל"ן להשקעה במאזן המאוחד של החברה), וגרמניה (כ-34% מסך הנדל"ן להשקעה במאזן המאוחד). כמו כן דרבן מחזיקה ב-14% ממניות חברת מירלנד, גם היא חברה בקבוצת פישמן. מירלנד} עוסקת בתחום הנדל"ן הן המניב והן למגורים ברוסיה.

לדרבן (כולל זכויות מיעוט) של כ-1.4 מיליארד ש' המממן מאוחד (מאזן הכולל חברות בנות ומאוחדות) בהיקף של כ-5 מיליארד ש' (אלו נתוני יוני 2012) כלומר הון למאזן של 28%. בגלל שרוב ההלוואות על נכסי הנדל"ן בחו"ל מסוג נון ריקורס, לדעתי נכון יותר להתייחס למאזן סולו (מאזן החברה בלבד). כאן היחסים טובים יותר - לחברה הון עצמי המסתכם ב-1.3 מיליארד ש' המממן מאזן בהיקף כולל של 3.4 מיליארד ש' כלומר הון למאזן סולו של 38%. סה"כ מדובר ביחסים פיננסיים טובים ביחס לחברות דומות.

חזרה למאזן המאוחד - במאזן לחברה מזומנים (לטווח קצר וארוך) של כ-500 מיליון ש' והתחייבויות כוללות (בנקים ואג"ח) בהיקף של כ-3 מיליארד ש'. לחברה הכנסות משכירות וניהול מבנים שהיקפם השנתי כ-330 מיליון ש'. הרווח הגולמי של החברה מנכסים אלו (NOI) הינו כ-250 מיליון ש' כאשר הכנסה זו אמורה למממן את תשלומי הריבית והקרן לנושים.

סיכונים
- דרבן שייכת לקבוצת החברות שבבעלות איש העסקים אליעזר פישמן. פישמן מהווה הצגת יחיד בחברות אלו, לכן לחברה תלות גדולה בפישמן עצמו, וכפועל יוצא מכך במצב בריאותו של פישמן. בשנה האחרונה נפוצו שמועות לגבי בעיות בריאות מהן סובל. בשנה הבאה ימלאו לפישמן 70 - ליכולות של פישמן להמשיך ולהוביל את החברה השפעה רבה על מצבה של החברה.

- דרבן חשופה בעיקר לשתי כלכלות - ישראל וגרמניה,לכן למצב הכלכלי בשתי המדינות השפעה משמעותית על שווי הנכסים של החברה.

- דרבן היא חברה ממונפת הנעזרת במערכת הבנקאית בישראל ובשוק ההון המקומי לצורך מימון השקעותיה. לחוסר היכולות של דרבן לגייס חוב בשוק ההון בישראל בתקופה האחרונה השפעה שלילית מאוד על פעילותה של החברה. לעובדה שאליעזר פישמן הינו לווה יחיד גדול בכל החברות שבבעלותו מהמערכת הבנקאית המקומית - השפעה שלילית על יכולות של פישמן להגדיל את ההלוואות של דרבן מהמערכת הבנקאית המקומית.

- על מנת להתגבר על הקשיים וחוסר היכולת לגייס ולמחזר חוב בקרב כלל החברות מקבוצת פישמן בשנה וחצי האחרונות, נקטו כל החברות מקבוצת פישמן במדיניות מימוש נכסים אגרסיבית. להלן דוגמאות למימוש נכסים שביצעה דרבן לאחר תאריך מאזן יוני 2012:
יולי - השלמת מכירת נכס במנהטן ניו-יורק - תזרים לחברה 80 מיליון ש'.
אוגוסט - מכירת נכס במונטריאול קנדה - תזרים לחברה 20 מיליון ש'.
ספטמבר - מכירת נכסים בקנדה - תזרים לחברה 70 מיליון ש'. מכירת מערכות סולאריות ליצור חשמל - תזרים לחברה 40 מיליון ש'.
אוקטובר - מכירת נכס בברלין גרמניה - תזרים לחברה 60 מיליון ש'.

כפי שניתן לראות במשך טווח זמן של כ-3 חודשים מימשה החברה שורה של נכסים (לאחר מימוש גדול של נכסים גם במחצית הראשונה של 2012) אשר הזרים לחברה (לאחר החזר ההלוואות לבנקים בגין הנכסים הנמכרים) כ-270 מיליון ש'.

סדרות האג"ח של דרבן
לדרבן 5 סדרות אג"ח. הדירוג שניתן להן A- באופק יציב. חשוב לציין כי דירוג האג"ח של דרבן הופחת לאחר שהחברה מוזגה לתוך כלכלית. לפני המיזוג דירוג החוב של דרבן היה דומה לזה של מבני תעשיה +1.26% מבני תעשיה 497.5 +1.26% מבני תעשיה בסיס:491.3 פתיחה:491.3 גבוה:505.4 נמוך:487 תמורה:900,067 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , כלומר A.


לסיכום, כפי שציינתי לדרבן מאזן יחסית טוב כאשר רמות המינוף שלו טובות ביחס לממוצע בענף. העובדה שהחברה חשופה בעיקר לנכסים בישראל וגרמניה מהווה יתרון. שיעור התפוסה בנכסי החברה כ-80%. יחסית לדירוג האג"ח קרי A- שהינו דירוג ברמת סיכון בינונית, התשואה על אגרות החוב גבוה יחסית סביב 8%. זו בדיוק הסיבה שאנו מכניסים את סדרות האג"ח של דרבן כחלק מתיק אג"ח קונצרני. הטור נכתב במקור לפני כשבועיים לאור העליות החדות במחירי האג"ח בחודש האחרון. נמתין למימוש מסוים במחירים שלהם לפני שנבצע רכישות נוספות בהם. אנחנו בעיקר מתרכזים בסדרות ח' (צמודות המדד) ו-ה' (השקלית). הסדרות פחות משנתיים והתשואה השנתית כ-8%. לדוגמא, אג"ח ח' פורעת קרן - פירעון של 20% מקרן האג"ח + תשלום חצי שנתית - כבר בחודש הבא.

התזרים השנתי (פירעונות קרן + תשלומי הריבית) החזק ממנו נהנים המחזיקים בסדרות המוזכרות, מאפשר למשקיע להחזיק באג"ח אלו עד לפדיון המלא שלהן מבלי להתרגש מהתנודות בשוק. מבחינתי השקעה באג"ח מהווה בהשקעה קצרה יחסית (טווח של כשנתיים) המניבה תשואה גבוהה ביחס להשקעה ישירה בנכסים מניבים.

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל
תגובות לכתבה(29):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 17.
  לכל "ניפגעי" מיכה
  מוני 24/10/2012 14:17
  הגב לתגובה זו
  0 0
  בפעם הבאה תשקיעו במקמי"ם ואולי לא תפסידו. מיכה מציג את נקודת הראות שלו ולכן take it or leave it
  סגור
 • 16.
  מגיע לפישמן שנזכור
  זכרון של פיל 20/10/2012 13:36
  הגב לתגובה זו
  4 0
  שאי אז, כאשר היה חייב לציבור כסף, לא היסס להכניס יד לכיסו הפרטי ולהחזיר את חובותיו, בניגוד לכמה אנשים אחרים. לפחות מבחינת ההגינות-אפשר לסמוך עליו.
  סגור
 • 15.
  מיכה שלום.
  אלכס 20/10/2012 13:27
  הגב לתגובה זו
  2 0
  אני תמיד נהנה לקרוא את הפרשנות המקצועית שלך.אני מבקש לכתוב כמה מילים על מכתשים אגן אגח ב.מראש תודה.
  סגור
 • 14.
  רציתה המלצה סולידית קיבלת תספורת קיצונית
  נפגע מיכה - א מ 20/10/2012 10:17
  הגב לתגובה זו
  0 6
  שומר כספו ירחק מדברי הבל של מיכה. כמו שכולם שמים לב יש רק 22 מגיבים לפוסט הנ,ל בימי החצי בועה מלפני 2-3 הפוסט היה מתמשך על מאות תגבות הקוראים למדו על בשרם . אני קורא למערכת להוסיף כי ההמלצות של מיכה הינם בסיכון לא של HIGH YEL[ILD אלא HIGH RISK !!!
  סגור
 • 13.
  כנפגע מיכה בסכום של עשרות משכורות ממצעות
  נפגע מיכה - א מ 19/10/2012 12:09
  הגב לתגובה זו
  0 10
  כנפגע מיכה בסכום של עשרות משכורות ממצעות-הוסיף מיכה מתהדר בהשקעות אגחיות אשר האסוציאציה היא השקעות סולדיות ארוכות טווח אולם ההמלצות שלו לא עומדות במרחק חודשיים - הסכנה שאכן קרתה מהמלצותיו היא פישטת רגל של החברות והפסד מרמה של אופציות . כאחד המוכן לסכן את כספי באופציות ולקבל תשואה ++ . אני לא מוכן לקבל הפסד קטלני בשל יעוץ אשר אינו מבהיר לי כי ההמלצה הינה המלצת קצרת טווח בעלת סיכון אקסטרים. אשר מחייבת אותי לעקוב מידי יום וללקק למיכה ולקבל עדכונים.
  סגור
 • אז הפסדת קצת
  אנונימי 19/10/2012 16:12
  הגב לתגובה זו
  7 1
  השאלה מה רצית לחדש? שלא תמיד הצעות השקעה מצליחות- זה ידוע. שצריך לפזר את הסיכונים- ידוע. אני ממש לא ממעריצי מיכה ואת ההשקעות שלי באגח אני עושה בעצמי אבל נראה לי שבא לך להשמיץ סתם בלי שיש לך סיבה אמיתית למעט הטעויות שאתה עצמך עשית
  סגור
 • 12.
  שאלה: איך מגינים מפני ירידת מחירי הנדל"ן? (ל"ת)
  ד 19/10/2012 09:40
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 11.
  מיכה מה דעתך על ויתניה? (ל"ת)
  אילן האדום 19/10/2012 00:02
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 10.
  בסר אירופה אגח ח
  אילון 18/10/2012 23:21
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לדעתך יפדה בזמן?
  סגור
 • 9.
  דוראה אולימפיה קמן
  נפגע מהלצותיו 18/10/2012 22:18
  הגב לתגובה זו
  0 5
  לדעתי הכנה של להבה למכירת אחזקותיה בדרבן תצלמו את אחזקויה של להבה כיום ותשוו לגבי אחזקותיה בעוד מספר חודשים ונבדוק את ההנחה הזאת!!!!!
  סגור
 • טען עוד
 • 8.
  תודה מיכה
  איילי 18/10/2012 19:18
  הגב לתגובה זו
  6 0
  אני תמיד נהנה לקרוא את הטור שלך.
  סגור
 • 7.
  סקיילקס ד'
  r קורא קבוע 18/10/2012 18:18
  הגב לתגובה זו
  3 1
  מכיוון שמיכה לא יכול לענות אציג עמדה (המספרים בקירוב). לאג"ח סקיילקס ד' חל היום יום האקס לפירעון של 25% מהסידרה. כרגיל באג"חי זבל האג"ח צנח היום בכ 10% (הגיע לאיזון בערך לפי שער יום קודם כ 72 ובהתחשב בפירעון). לאג"ח יש בטחונות של 4 מיליון מניות פרטנר ששווים כעת כ 100 מיליון ש"ח, הסידרה (לאחר הפירעון החלקי) כ 200 מיליון ע.נ. כך שיש כעת בטחונות בכ 50 אג' (לשער נוכחי סביב 60), הפארי כ 107. מסקנה: אג"ח עם בטחונות גבוהים ביחס לשער נוכחי ועם פוטנציאל לרווחי הון משמעותיים. מי שחולק שיתייחס.
  סגור
 • הבהרות ותגובה חלק 2
  מיכה צ'רניאק 18/10/2012 20:14
  הגב לתגובה זו
  3 0
  2- לגבי הביטחונות. יתרת האג"ח במחזור לפני התשלום כ 272 מיליון ובניכוי החזקה של חברה בת כ 265.8 מיליון אג"ח.לאחר פירעון רבע מהקרן יתרת האג"ח כ 199.3 מיליון ולכן יתרת החוב כולל ההצמדה כ 213 מיליון ₪.מספר מניות פרטנר המשועבדות לאג"ח כיום 4.192 מיליון ששווים היום 94.6 מיליון, כלומר שווי השעבוד היום לאג"ח כ 44 אגורות כאשר האג"ח נסחר ב 61 אגורות היום. כעת אם אתה מעוניין לרכוש את האג"ח בגלל הביטחונות אז שים לב לאג"ח א של סקיילקס. כאן משועבדות 4.78 מיליון מניות ששוות במחירים של היום 107.9 מיליון ₪. יתרת האג"ח במחזור 157.2 מיליון ₪ ויתרת החוב כ 158 מיליון ₪ כלומר הביטחון מהווה 68 אגורות לאג"ח. האג"ח נסחר היום ב 70.3 אגורות כלומר הביטחונות כאן ביחס למחיר משמעותיים יותר.
  סגור
 • הבהרות ותגובה חלק 1
  מיכה צ'רניאק 18/10/2012 20:13
  הגב לתגובה זו
  5 1
  ראיתי את התגובה ובגלל שיש לי 5 דקות אני אתייחס. כמובן שאין לי כוונה להתייחס לשאלה האם זו השקעה טובה או לאו. אני רק אתקן את מה שנאמר ואספק לך נתונים נוספים.1- אומנם אג"ח סקיילקס ד ירד היום כ 10% אבל זה בגלל מועד האקס של תשלום הקרן- כפי שהזכרת.שים לב שיש כאן רווח משמעותי למי שרכש אתמול את האג"ח, אני אסביר. מי שרכש אתמול את האג"ח- נניח רכש אותם ב 70-71 אגורות. נניח שנרכשו לצורך קלות החישוב 10,000 ע"נ אג"ח תמורת 7050 ₪. המחזיקים זכאים לקבל ריבית חצי שנתית של 2.55% ויחד עם ההצמדה למדד זה יוצא 270 ₪ בנוסף מקבלים פירעון של רבע מהקרן כלומר פירעון של 2,500 אג"ח השווים יחד עם ההצמדה למדד 2670 ₪ סה"כ מקבלים קרן+ריבית 2,940 ₪ ולכן עלות הרכישה נטו לאחר קבלת התשלומים 7050-2940=4110 ₪ . נשארים עם 7,500 ₪ כלומר עלות לאג"ח לאחר קבלת התשלומים של 55 אגורות כאשר בשוק האג"ח נסחר ב 61 אגורות !!!.המסקנה אם אתה מאמין שזו השקעה טובה היום אז היית צריך לרכוש את האג"ח לפני האקס.
  סגור
 • אתה צודק
  dork 18/10/2012 20:01
  הגב לתגובה זו
  4 0
  למען האמת, אני לא מבין את אלה שרוכשים את מניית פרטנר, האג"ח הזה נסחר מעט מעל שווי הבטחונות שלו, כך שאם להחשף לפרטנר עדיף לעשות זאת דרך האג"ח.
  סגור
 • 6.
  דיסקונט השקעות
  איתן 18/10/2012 17:26
  הגב לתגובה זו
  0 1
  על את מנת לממן האגח של אידיבי פיתוח יש צורך בדיבדנדים מדיסקש האם עדיף מנית דסקש על פני אגח אידיבי
  סגור
 • 5.
  שאלה למר צרניאק
  סבניר 18/10/2012 15:10
  הגב לתגובה זו
  0 1
  1.מה הטעם לנתח את המאזן של דרבן , אם היא מוזגה לתוך כלכלית .?יש לנתח את המאזן סולו של כלכלית לאחר המיזוג . 2.תמים להניח כי הקף עסקים בסדר גודל של פישמן תלוי בעיקר בו .יש מנהלים מקצועיים ויש דור המשך .
  סגור
 • תשובה
  מיכה צ'רניאק 18/10/2012 15:52
  הגב לתגובה זו
  5 1
  1-דרבן חברה בת בבעלות מלאה של כלכלית. לפי ההיגיוןtd שאתה מציג צריך להתייחס לאג"ח של אידיבי פיתוח בדיוק כמו לאג"ח של אידיבי אחזקות (פיתוח חברה בת בבעלות מלאה) וברור שזה אינו המצב. שים לב שהשנה הונפק אג"ח י של כלכלית כשמניות דרבן שימשו כבטוחה בהנפקה , המשתמע שכנראה יש התייחסות נפרדת בין שתי החברות (דרבן היא ישות משפטית נפרדת).2- אני מאחל לפישמן ולמחזיקים באג"ח שנושא התמימות שציינת לא ייבחן אם חס וחלילה פישמן לא יוכל להמשיך בתפקידיו בקבוצה. אני חוזר ומדגיש שזו נקודות חולשה משמעותית של האג"ח, אני מקווה כאמור שלא נבחן הנחה זו.
  סגור
 • תגובה לתשובת מר צרניאק
  סבניר 20/10/2012 19:11
  הגב לתגובה זו
  0 0
  השאלה היא אם ההנחה הבסיסית שלך שדרבן היא חברת בת בבעלות מלאה נכונה .אם בדקת זאת אתה צודק .אני סברתי כי דרבן מוזגה עם כלכלית ,יש הבדל בין מיזוג לבין רכישת בעלות .אשמח לשמוע אם אכן בדקת ?.
  סגור
 • 4.
  ריבית סאני ב 1/7/2012
  חיים 18/10/2012 13:48
  הגב לתגובה זו
  7 1
  מתי צפוי לשלם?
  סגור
 • 3.
  המלצות של מר צרניאק עלו לי בהרבה מאוד כסף.
  נפגע צרניאק 18/10/2012 13:04
  הגב לתגובה זו
  3 7
  ראו חברת אולימפיה.
  סגור
 • ל"נפגעי מיכה"
  יחיאל 18/10/2012 23:29
  הגב לתגובה זו
  3 0
  אם אכן נפגעתם כטענתכם, לא ברור לי מה אתם עושים בטור של מיכה ומדוע אתם ממשיכים לקרוא אותו. במחשבה שניה, אולי אתם קוראים אותו כי בכל זאת הרווחתם מעצותיו?
  סגור
 • המלצה מלומדת מאפריל 2010 לגבי דוראה!!!!!!
  נפגע בגדול 18/10/2012 22:14
  הגב לתגובה זו
  1 4
  גרמה לנזקים שכנראה לא נתאושש מהם
  סגור
 • אתה סתם טיפש
  אבי 18/10/2012 14:57
  הגב לתגובה זו
  5 1
  ההשקעה שלך על אחריותך בלבד. מיכה מקצוען, גם מיקצוענים טועים לפעמים.אני קורא את התגובות שלו והן עניניות.
  סגור
 • לאבי
  גיל 21/10/2012 08:00
  הגב לתגובה זו
  2 0
  ההמלצה על דוראה שלקחתי אותה גרמה לי לנזק של אחוז וחצי אולי שני אחוזים שכן השקעתי ~ 2 אחוזים מהתיק בדוראה. היו השקעות מוצלחות יותר שנתנו פרי ואפשר להתאושש. מאוד מומלץ לפזר את הסיכונים - אחרת לא משנה כמה תרוויח יום אחד תיפול על דוראה והלכו כל החסכונות. אתה צריך אחזקה בכמה עשרות ניירות על מנת להניב תשואה לאורך זמן. תסתכל לדוגמא איך להבה או כל קרן אחרת מתנהלת - אפילו אם הם בטוחים 100% שזה הנייר הכי טוב בשוק הם לא יגעו לאחזקה נניח של 20% מהקרן בנייר.
  סגור
 • גם לי ראה קמן (ל"ת)
  מוכה צ'רניאק 18/10/2012 14:25
  הגב לתגובה זו
  5 7
  סגור
 • 2.
  רצוי לרשום אם התשואה היא נטו או ברוטו..
  ירושלמי 18/10/2012 11:39
  הגב לתגובה זו
  2 1
  כי בשביל 2.4% ברוטו, איני קם אפילו מהמיטה...
  סגור
 • 1.
  דלק נדלן כ"ה-הצעת רכש
  קוראת קבועה 18/10/2012 11:21
  הגב לתגובה זו
  6 2
  האם ידוע לך איזה אחוז מהאג"ח נקבל החודש במזומן לחשבון ואיזה אחוז יכנס לאג"ח החדשות? מתי יתבצע המעבר לאג"ח החדשות? אני מקווה שעל שאלות כאלה מותר לך לענות. תודה מראש
  סגור
 • תשובה ל-1
  מוטיי 19/10/2012 23:29
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ראי לינק http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000782940 התקבול תלוי בסוג האג"ח, אבל המזומן + הצעת הרכש מסתכמת בכ-6% והיתר באג"ח סדרה 1+סדרה 2 (שתקום רק בתנאי שמחיר המניה יעלה ל-1200)
  סגור