חוזים קדימה: כיצד תראה הכלכלה ב-2015?

נירה שמיר, כלכלנית ראשית, בנק דיסקונט, רואה את נתוני הצמיחה שהתפרסמו היום, ומציגה את הערכותיה לשנתיים הקרובות
 | 
צמיחה, צילום: Getty images Israel
הצמיחה במשק הינה איטית, כאשר עוד בטרם החל "צוק איתן" ניכרו סימני האטה. הצמיחה במחצית הראשונה של השנה עמדה על קצב שנתי של 2.3%, לעומת 3.2% בשנת 2013. התמתנות הצמיחה מקורה בהאטה בצריכה הפרטית, נסיגה בהשקעות והאטה נוספת ביצוא. בתחום ההשקעות בולטת הנסיגה בהשקעות בבנייה למגורים, על רקע חוסר הוודאות באשר לתוכנית "מע"מ 0%".

בחודשים יולי-אוגוסט התנהלה הפעילות הכלכלית בצל מבצע "צוק איתן". בתקופה זו נרשמה פגיעה קשה בתיירות, זאת במקביל לירידה במדדי אמון העסקים. במהלך הלחימה, נרשמה פגיעה גם בצריכה הפרטית, תוך ירידה במדד אמון הצרכנים. עם זאת, באוגוסט הצביע המדד על שיפור מסוים.
להערכתנו, התאוששות הצריכה הפרטית תהיה מהירה יחסית, בעוד הפעילות בענף תיירות תחזור לרמתה ערב המשבר רק ברבעון השני של 2015.

לאור זאת, אנו מעריכים שהמשק יצמח השנה בשיעור של 2.4% - קצב גבוה מזה הצפוי במרבית המדינות המפותחות. ל-2015 אנו צופים צמיחה של 3.3%, תוך התאוששות היצוא וההשקעות והאצה בצריכה הפרטית.

ההאצה בצמיחה תשקף בעיקר:
- האצה ביצוא, ובפרט גידול ביצוא שירותי תיירות (לאחר נסיגה צפויה השנה), לצד האצה צפויה ביצוא הסחורות, לאור המשך ההתאוששות בכלכלה העולמית ובסחר העולמי ופיחות השקל.
- גידול חד בהשקעות בנכסים קבועים, בין היתר, על רקע השקעות צפויות נרחבות בשדרוג מפעל "אינטל" בקרית גת והשקעות בפיתוח מאגר "לוויתן".

ראוי לציין, כי תרומת השקעות אלו לצמיחת המשק בשנה הבאה צפויה להיות זניחה, מאחר והן בעיקרן מבוססות על יבוא. בהשקעות בבניה למגורים, אנו צופים התרחבות מתונה, לאחר נסיגה (צפויה) השנה.

- האצה בצריכה הפרטית, לאחר האטה השנה. להערכתנו, ההאטה השנה משקפת, בעיקר, שינוי העדפות של הצרכנים והשפעה מסוימת של צמצום תשלומי העברה, מדובר בשינויים חד פעמיים. בשנה הבאה, תושפע הצריכה הפרטית, בעיקר, מסביבת נמוכה ומצבו הטוב של שוק התעסוקה (על אף איבוד מסוים בחודשים האחרונים)."הניתוח הכלול בסקירה זו הינו למטרת אינפורמציה בלבד ואין לראות בו המלצה, תחליף לייעוץ אישי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל לקוח או הזמנה לייעוץ כאמור או הצעה להחזיק/לקנות/למכור ני"ע או נכסים פיננסיים או התחייבות של בנק דיסקונט לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") לייעץ ללקוחותיו בהתאם לאמור בו.
הניתוח מתפרסם בהתבסס, בין היתר, על נתונים ומידע גלויים לציבור שהונחו כמהימנים מבלי שנבדקו עצמאית, העשויים להיות חסרים, בלתי מדויקים, בלתי מעודכנים ואינם מתיימרים להוות ניתוח מלא של כלל הנושאים המפורטים בה או להחליף את שיקול דעתו העצמאי של הקורא. הדעות המובאות בסקירה מייצגות את עמדת מחבריה והן אינן זהות בהכרח לעמדת יועצי ההשקעות בבנק. הדעות האמורות נכונות ליום פרסומן לראשונה והן יכולות להשתנות בכל עת ללא הצורך בהודעה מוקדמת. הניתוח מופץ כחלק מתפוצה רחבה, וגם אם במסגרת תפוצה רחבה זו, הוא מגיע אליך אישית באמצעות הדוא"ל או בכל דרך או מדיה אחרת, אין לראות בו משום ניתוח או סקירה המותאמים לצרכיך ולנתונים האישיים שלך, לא מבחינת תוכן הניתוח, לא מבחינת סוגי הניי"ע והנכסים הפיננסיים הנזכרים בו, ככל שיהיו ולא מכל בחינה אחרת.
עשוי להיות למחברי הסקירה ו/או לבנק עניין אישי בנושא הסקירה. הבנק וכל אליו ו/או בעלי מניותיו ו/או עובדיו ו/או מי מטעמו אינם לא יהיו אחראים לכל אי דיוק, שגיאה או כל פגם אחר בסקירה זו, לרבות ביחס לנתונים ו/או לכל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם, אם ייגרם, כתוצאה מהסתמכות על סקירה זו, ואינם יכולים לערוב או להיות אחראים למהימנות המידע המפורט. אין להפיץ, להעתיק, לפרסם או לעשות כל שימוש אחר בסקירה זו ללא אישור הבנק מראש ובכתב. העברת הסקירה ופרסומה במלואה או בחלקה, ללא קבלת אישור הבנק כאמור לעיל הינה אסורה בהחלט. הבנק ו/או חברות הבנות שלו ו/או החברות הקשורות עוסקות, בין היתר בניהול תיקי השקעות, מסחר בניירות ערך, ביצוע עסקאות בבורסה ובפעילות בנקאית לסוגיה, ועשויים להחזיק ו/או לבצע, בין היתר, עסקאות בנייר הערך ו/או נכסים פיננסיים הנזכרים בסקירה זו, ככל שנזכרים, בהתאם או שלא בהתאם לאמור בה. תיתכן אפשרות שבסקירה נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות, אי דיוקים וכו' למרות שהבנק נוקט באמצעים ככל יכולתו למונעם. השימוש באינטרנט חשוף לתקלות וסיכונים הטבועים ברשת האינטרנט ובמערכות ממוחשבות על אף שהבנק נוקט בכל האמצעים הסבירים למניעת תקלות וסיכונים, כאמור. לפיכך לא ישא הבנק באחריות לנזק ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תוצאה שנגרמה כתוצאה משיבוש ו/או הפסקה בקווי התקשורת ו/או בהעברת הנתונים ככל שאלו נגרמו מתקלות שאינן בשליטת הבנק ושהבנק לא יכול היה למונען במאמץ סביר".
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה