רמת הסיכון במדינות כגון צ'ילה או גואטלמה שווה השקעה?

 | 
דגל גוואטמלה דגל צילה, צילום: Getty images Israel
גואטמלה: העוני פוגע בצמיחה
כלכלת גואטמלה התאוששה במהירות מהמשבר הגלובלי תודות לגידול בייצוא ובביקוש המקומי. עם זאת, האתגר העומד בפני גואטמלה הינו הגדלת פוטנציאל הצמיחה בטווח הארוך. המדינה הדרום אמריקנית תלויה בהעברות של תושבים העובדים בחו"ל ובהשקעות ישירות של משקיעים זרים למימון הגירעון בסחר החוץ. העוני, שיעור הפשיעה הגבוה ואיכות השלטון הנמוכה, פוגעים בצמיחה ומגדילים את הסיכון של המדינה.

צמיחה מתונה ויציבה אולם הפוטנציאל נמוך
כלכלת גואטמלה התאוששה במהירות מהמשבר הגלובלי, תודות לגידול בייצוא, הביקוש המקומי ועליית מחירי הסחורות. הייצוא מורכב ברובו מסחורות חקלאיות, ומיועד לארה"ב (40%) ןמדינות דרום אמריקה (32%). ברבעון השלישי של 2013 צמחה כלכלת גואטמלה בקצב של 3.6%. לפי הערכות קרן המטבע, הצמיחה ב-2013 ו-2014 צפויה לעמוד על 3.5%, לעומת 3% ב-2012.

האתגר העומד בפני גואטמלה הינו הגדלת פוטנציאל הצמיחה בטווח הארוך. היעדר השקעות בהון פיזי ואנושי מגבילים את אותו פוטנציאל, ולפיכך גידול בצמיחה בטווח הקצר מותנה בגידול בתיירות ובסחר החוץ. במקביל, קיימת חשיבות רבה לשמירה על יציבות הכלכלה ועמידותה בפני זעזועים חיצוניים, ובפרט עקב אי היציבות בשווקים המתפתחים והתלות הגבוהה של גואטמלה בשוקי דרום אמריקה.

לגואטמלה גירעון מתמשך בחשבון השוטף הנובע מגירעון בחשבון הסחר, ומקוזז באופן חלקי על ידי העברות של תושבים העובדים בחו"ל, הנאמדות בכ-10% מהתוצר וקצב הגידול השנתי הממוצע שלהן עומד על 7%. הגירעון בחשבון השוטף ממומן על ידי השקעות ישירות הנמצאות במגמה של גידול והגיעו להיקף של 17% מהתוצר, ההשקעות הישירות נחשבות למקור מימון יציב יחסית שמפחית את הפגיעה במקרה של יציאת משקיעים זרים ממשקים מתפתחים, כדוגמת המשבר בקיץ 2013.

האינפלציה בגואטמלה יציבה יחסית ועומדת על קצב שנתי של 4.14%, במרכז היעד של הבנק המרכזי, העומד על 3%-5%. הריבית עומדת על 5%. השווקים הפיננסיים נחשבים ללא מפותחים ופוגעים ביעילות המדיניות המוניטרית.

נטל המס והשיעור של הכנסות הממשלה ממיסים ביחס לתוצר הנמוכים פוגעים במדיניות הפיסקלית ומונעים מהממשלה לנקוט במדיניות מרחיבה. עם זאת, הממשלה העבירה רפורמה במערכת המיסוי אשר צפויה לתרום לגידול בהכנסות ממיסים. בנוסף, המדיניות הפיסקלית נחשבת לשמרנית ויציבה, הגירעון הממשלתי נמוך לאורך זמן, ועמד על 2% בשנת 2012. יחס החוב תוצר הינו נמוך ביחס לממוצע במדינות המתפתחות ועומד על כ-25%.

העוני ואי השוויון הגבוה בגואטמלה ביחס למדינות דרום אמריקה אחרות, עם שיעור הפשיעה הגבוה, פוגעים בצמיחה. הדירוג של גואטמלה במדדי השלטון של הבנק העולמי הינו נמוך, בגלל החולשה ותיפקודו של שלטון החוק, שהביאו את סוכנות דירוג האשראי מודי'ס לדרג את גואטמלה כ-Ba1.
הסיכון העיקרי לגואטמלה הינו פגיעה במדינות דרום אמריקה ובראשן אל סלבדור, הונדורס ומקסיקו. בנוסף מיתון בארה"ב יביא לירידה בהעברות תושבים העובדים בחו"ל ויגרום לקושי במימון גירעון הסחר.

צ'ילה: החשיפה לסין מגדילה את הסיכון
הצמיחה של כלכלת צ'ילה מתמתנת בעקבות ירידה במחיר הנחושת הפוגעת בייצוא. בנוסף, התלות הגבוהה בסין צפויה לפגוע בכלכלת צ'ילה בשנה הקרובה. עם זאת, בהשוואה לשווקים מתעוררים אחרים, קצב הצמיחה של צ'ילה הינו מהיר ומצבה הפיננסי יציב.כמו כן, הגידול בגירעון בחשבון השוטף, חושף את המדינה לפגיעה כתוצאה מיציאת משקיעים זרים. עם זאת, הסיכון לכלכלת צ'ילה כתוצאה מיציאת משקיעים זרים הינו נמוך יחסית.

הכלכלה ניצבת בפני אתגרים אך נקודת הפתיחה טובה
הצמיחה של כלכלת צ'ילה מתמתנת. לאחר שנהנתה מצמיחה מהירה בשנים האחרונות, בעקבות הביקוש הגבוה לנחושת, אשר הביא לעלייה בייצוא ובהשקעות ולגידול בתעסוקה שתמך בגידול בצריכה הפרטית. במהלך 2013 נרשמה האטה במגזר התעשייה, בין היתר כהמשך לחוסר הבהירות לגבי המדיניות הכלכלית לקראת הבחירות שנערכו בסוף השנה, וכן התמתן קצב הגידול של הצריכה הפרטית. לפי ממוצע תחזיות האנליסטים בבלומברג, הצמיחה בשנים 2014 ו-2015 צפויה לצמוח בקצב מתון, ולעמוד על 4.15% ו-4.45%, בהתאמה, לעומת, 4.2% ב-2013 וצמיחה ממוצעת של 5.7% בשנים 2010-2012.

הנחושת מהווה מעל 50% מהייצוא של צ'ילה, הירידה במחירי הנחושת פוגעת בייצוא וגורמת להאטה בקצב הצמיחה. בנוסף, כ-30% מהייצוא של צ'ילה מיועד לסין. התלות הגבוהה בסין צפויה לפגוע בכלכלת צ'ילה בשנה הקרובה, לאור התמתנות קצב הצמיחה בסין. ההאטה בסין טרם באה לידי ביטוי ביבוא הנחושת לסין ובמחיר הנחושת. לפיכך, מחיר הנחושת צפוי להמשיך לרדת במקביל לירידה ביבוא הסיני, וכתוצאה צפויה פגיעה נוספת בכלכלת צ'ילה.

ההאטה בייצוא יחד עם הגידול בביקוש המקומי, גרמו למעבר מעודף לגירעון בחשבון השוטף, תוך מגמה עקבית של גידול בגירעון. הגידול בגירעון בחשבון השוטף, חושף את המדינה לפגיעה כתוצאה מיציאת משקיעים זרים. עם זאת, הסיכון לכלכלת צ'ילה כתוצאה מיציאת משקיעים זרים הינו נמוך יחסית, מכיוון שההשקעות הזרות היו ממוקדות בעיקר בהשקעות ישירות שבאופיין הן ארוכות טווח. כמו כן, החוב החיצוני הינו נמוך ביחס למשקים מתעוררים אחרים.

ההאטה בצמיחה. במקביל לגידול בגירעון בחשבון השוטף. מייצרת אתגרים לממשל, ובראשם יצירת מנועי צמיחה חלופיים. בהקשר זה נציין, כי בהשוואה לשווקים מתעוררים אחרים קצב הצמיחה של צ'ילה הינו מהיר ומצבה הפיננסי יציב. יחס החוב - תוצר עומד על 12% - נמוך משמעותית בהשוואה למדינות מתפתחות אחרות, ודירוג האשראי של המדינה הינו AA-.

הבנק המרכזי הפחית את הריבית ל-4.25% על רקע ההאטה בפעילות הכלכלית וההרעה בסביבה הגלובלית. לפי ממוצע תחזיות האנליסטים בבלומברג, הריבית צפויה לעמוד על 4.0% בעוד שנה. הבנק המרכזי מוגבל באפשרויות העומדות בפניו להפחית את הריבית לאור הפיחות בפזו. אולם להערכתנו, האינפלציה הנמוכה העומדת על 2%, יחד עם המשך ההאטה בקצב הצמיחה תומכים בהפחתת הריבית לרמה נמוכה יותר.

לאחרונה נרשם חד בשער הפזו על רקע החששות ממשבר בשווקים מתפתחים. אולם אמינות המדיניות המוניטרית, יחד עם יציבות פיסקלית ושע"ח נייד, תומכים ביציבות כלכלת צ'ילה.

האג"ח הממשלתיות במדינה הנקובות בדולר נסחרות במרווח של כ-0.8% מעל ממשלת ארה"ב - נמוך בהשוואה למדינות דרום אמריקה - לאור הדירוג הגבוה יחסית של אג"ח ממשלת צ'ילה, שהינו A+, והסיכון הנמוך של צ'ילה ביחס למדינות אלה. כפי שניתן לראות בגרף, המרווח עולה בתקופות בהן החששות ממשבר בשווקים המתעוררים מתגברים. מכיוון שאנו מעריכים כי במהלך השנה הקרובה אי הודאות לגבי השווקים המתעוררים צפויה לגבור מדי פעם והסיכון של צ'ילה צפוי לעלות, אנו מאמינים כי המרווח צפוי לעלות וההשקעה באג"ח ממשלת צ'ילה הנקוב בדולרים אטרקטיבית במרווח העולה על 1%.תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה