על המשבר, המיתון והצמיחה שאולי בדרך

ברקע למשבר בגוש האירו, ההחלטות האחרונות של מנהיגי אירופה וההאטה השנויה במחלוקת של ארה"ב, בנק דיסקונט מפרסם את תחזית הצמיחה שלו לכלכלת ישראל לשנת 2013
 | 
צמיחה איטית
בחודשים האחרונים, במקביל להתדרדרות המשבר בגוש האירו, חלה האטה בצמיחת ארה"ב, והתגברו החששות מהאטה חריפה בצמיחת המשקים המתפתחים. אנו מאמינים, כי ארה"ב תצמח בקצב מתון, נמוך ביחס לקצבי הצמיחה לפני המשבר העולמי, לאור האבטלה הגבוהה הפוגעת בצריכה הפרטית וההאטה בצמיחה העולמית הפוגעת ביצוא.

לפי ממוצע תחזיות האנליסטים בבלומברג, הצמיחה צפויה לעמוד ב-2012-2013 על 2.2% ו-2.4% בהתאמה (ה-IMF הורידה בשבוע שעבר את תחזית הצמיחה ל-2% ו-2.3%, בהתאמה). להערכתנו, מרבית מדינות גוש האירו צפויות לסבול ממיתון, לאור האבטלה הגבוהה והריסון הפיסקלי.

בלומברג טוענים, התוצר בגוש צפוי להתכווץ ב-0.4% ב-2012, ולצמוח ב-0.8% ב-2013. אנו סבורים כי הצמיחה ב-2013 תהיה נמוכה יותר, לנוכח הצורך בהמשך תהליך הריסון הפיסקאלי. יש לציין, כי לאחר רגיעה מסוימת, בעקבות תוצאות ועידת ראשי האיחוד האירופי, חזרה אי הוודאות לשווקים. לצורך פיתרון בר קיימא, דרושים צעדים נוספים בכיוון איחוד רשויות ומדיניות פיסקאלית בגוש. עד לנקיטת צעדים אלה, החששות מפני החובות התופחים בגוש האירו ימשיכו להטריד את השווקים ולהעלות את תשואות האג"ח של המדינות.

האם האינפלציה תתמתן?

המדינות המתפתחות, אשר הובילו את היציאה מהמשבר של 2008, צפויות לצמוח בקצב מתון, לאור מדיניות מוניטארית מצומצמת במהלך 2011 שמטרתה הייתה לבלום את האינפלציה עקב פגיעה בייצוא על רקע ההאטה בארה"ב והמשבר בגוש האירו. בחודשים האחרונים מרבית המדינות המתפתחות נוקטות במדיניות פיסקאלית ומוניטרית מרחיבה אשר עשויה להביא לשיפור בקצב הצמיחה החל מהמחצית השנייה של 2012. אנו מאמינים כי המדינות המתפתחות לא צפויות לחוות האטה חריפה. להערכת קרן המטבע, המדינות המתפתחות צפויות לצמוח בקצב של 5.7%-6% ב-2012-2013 בהתאמה.

כריסטין לגארד, ראש קרן המטבע (Getty images Israel)
באותה עת, צפוי גידול בסחר העולמי של כ-4% ב-2012 ו-5.6% ב-2013 להערכת קרן המטבע (מחודש אפריל). עם זאת, בחינת המגמות בסחר העולמי עד חודש אפריל, מלמדת על גידול של 2.5%-3%, תוך שונות גבוהה בין המדינות המפותחות למתפתחות. בעוד הייבוא למתפתחות צומח בקצב שנתי של כ-5%, הרי שלמפותחות צומח קצב הייבוא בכ-1% בלבד. בימים הקרובים צפויה קרן המטבע לעדכן את תחזית הצמיחה הגלובלית כלפי מטה (התחזית לארה"ב עודכנה, כאמור, לא מכבר כלפי מטה), ולכן לא מן הנמנע שתעודכן גם תחזית הגידול לסחר העולמי. על רקע ההאטה הגלובלית ובהנחה שלא תחול החרפה במשבר מול אירן, צפויה האינפלציה בעולם להתמתן.

בשנת 2013 תינקט במדינות המערב מדיניות פיסקאלית מצומצמת, על מנת לטפל בחובות התופחים, ובניגוד לכך תימשך מורחבת במדינות אלו כמו גם במשקים המתפתחים.

הצמיחה בישראל
הצמיחה המהירה שאפיינה את התאוששות הכלכלה המקומית מהמשבר של 2008, נבלמה ברבעון השני של 2011. מאז נצפית מגמה עקבית של האטה, כאשר קצב הצמיחה השנתי מתייצב על כ-3% (2.9% ברבעון הראשון של 2012).

תוצאות ההאטה בצמיחה ניכרות בפגיעה בייצוא (בעיקר תעשייתי), בצריכה הפרטית (בעיקר במוצרים בני קיימא) ובהשקעות (בעיקר בענפי המשק, בעוד שההשקעות בבניה למגורים ממשיכות להתרחב בקצב מהיר). ההרעה בסעיפים אלה קוזזה בחלקה על ידי המשך גידול מהיר יחסית בהוצאה לצריכה הציבורית. במקביל, נרשם בשנת 2011 וברבעון הראשון של השנה גידול מהיר בייבוא.

המדד המשולב של לחודשים אפריל - מאי ממשיך להצביע על קצב התרחבות דומה לרבעון הראשון של השנה, תוך שיפור מסוים בייצור התעשייתי, ביצוא סחורות ובפדיון ענפי מסחר ושירותים, לאחר ירידות (חדות למדי) בראשית השנה. כמו כן, נמשך הגידול בייצוא שירותים ובייבוא תשומות לייצור, עובדה שיכולה לאותת על גידול עתידי בייצור התעשייתי. יתרה מזאת, בהמשך השנה, אפשר ונראה גידול בייצור וביצוא התעשייתי בזכות פעילותו של מפעל אינטל החדש. גביית המסים בחודשים האחרונים, מצביעה אף היא על ההאטה במשק.

על רקע המגמות האמורות בכלכלה המקומית והמשך המגמות הקיימות בכלכלה העולמית ובפרט במדינות המפותחות, אנו מעריכים כי בשנת 2012, המשק צפוי להתרחב בשיעור של 2.8% (4.8% ב-2011). ההאטה הצפויה משקפת האטה או נסיגה בכלל השימושים, לצד צמצום בייבוא. יש לציין, כי על-פי נתוני סקר כוח אדם של הלמ"ס, מאז תחילת השנה חלה עלייה ניכרת במספר המועסקים, לצד נסיקה בשיעור ההשתתפות - עובדה שהובילה לגידול מתון באבטלה. עם זאת, עד להתבהרות הנתונים, איננו ממהרים להסיק מסקנות, זאת לנוכח המתודולוגיה החדשה שאומצה לא מכבר על-ידי הלמ"ס.

נציין כי על מנת למנוע חריגה מיעד הגירעון ל-2013 - 3% תוצר - תידרש הממשלה לנקיטת מדיניות פיסקאלית מצמצמת. מדיניות זו תלווה בהעלאת מיסים לצד קיצוץ בהוצאות, צעדים שלא יתמכו בצמיחה מואצת.

לאור האמור לעיל, אנו צופים צמיחה איטית גם ב-2013, בקצב של 3.1%, תוך גידול באבטלה. הצמיחה תיתמך על-ידי שיפור בייצוא (אולם לא לשיעורים של 2010-2011). זאת בין היתר, על רקע צפי לשיפור מתון בכלכלה העולמית. בנוסף, ייתמך הגידול ביצוא בפיחות הריאלי שנרשם החל ממחצית 2011.

הצריכה הפרטית צפויה לצמוח בשנה הבאה בשיעור מתון יחסית - 3% (דהיינו: גידול של 1.3% בצריכה לנפש), כאשר סביבת הריבית הנמוכה תשפיע עליה לחיוב, ומנגד תוביל לשחיקה מתמשכת בשכר הריאלי, העלייה הצפויה באבטלה, הפגיעה בתחושת העושר (על רקע הירידות בשוק ההון) והעלאת המיסים הצפויה, תהיה השפעה ממתנת.

בהשקעה בנכסים קבועים אנו צופים גידול מתון - כ-1.5% לשנה. בתחום הבנייה למגורים אנו מעריכים שתחול התמתנות השנה והתמתנות נוספת בשנה הבאה, לאחר צמיחה שנתית של כ-13% בשנים 2010-2011. זאת בעיקר, על רקע הירידה בהתחלות הבנייה, החל מהרבעון השלישי של 2011 והעלייה במלאי הדירות הלא מכורות. זאת לצד ירידה בקצב מכירת דירות חדשות במגזר הפרטי. זמינות האשראי במשק, כמו גם צעדים רגולטורים חדשים (והיה ויינקטו), ישפיעו אף הם על פעילות הענף. התפתחות ההשקעה בענפי המשק, שכמחציתה הינה השקעה במכונות ובציוד, תיגזר במידה רבה מסיום ההשקעה במפעל "אינטל" החדש בקרית גת במהלך המחצית השנייה של השנה, כמו גם מרמה גבוהה של חוסר וודאות בקרב המגזר העסקי. לכן אנו צופים גידול מתון ביותר. הגידול המתון בשימושים במשק, ובעיקר ברכיבים עתירי ייבוא, השנה ובשנה הבאה, יוביל לגידול איטי בייבוא.


תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה