אירועים מרכזיים

תאריך שם טיפוס
25.09.18 דלק רכב דיבידנד
25.09.18 אספיסיאל אג 2-מ פדיון קרן
25.09.18 אספיסיאל אג 2-מ ריבית
25.09.18 אספיסיאל אג 4-מ פדיון קרן
25.09.18 אספיסיאל אג 4-מ ריבית
25.09.18 מגדלי תיכון אגח ב ריבית
25.09.18 טאואר אגח ז ריבית
25.09.18 מתם אגח א - רמ ריבית
25.09.18 מליבו אגח ג ריבית
25.09.18 פרשקובסקי אגח י ריבית
25.09.18 מניבים ריט אגח א פדיון קרן
25.09.18 מניבים ריט אגח א ריבית
25.09.18 אופל בלאנס אגח ג ריבית
25.09.18 בינל הנפק התח כג (COCO) ריבית
25.09.18 אפריקה מג אגח ד ריבית
25.09.18 אלמוגים אגח ה ריבית
25.09.18 חגג אירופה אגח א ריבית
25.09.18 עמידר אגח א פדיון קרן
25.09.18 עמידר אגח א ריבית
25.09.18 מגה אור אגח ח ריבית
ראשוןהקודם123הבאאחרון