פטור חלקי לפי סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין למוסד ציבורי שהוא בעל מניות בחברת בית

עו"ד רו"ח (כלכלן) ארז בוקאי

ו"ע 25914/12 קעל בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב
 | 
בית הראל חברה לביטוח, צילום: יח"צ
תקציר: ו"ע 25914/12
קעל בע"מ נ' מנהל מיסוי מקרקעין תל אביב
ועדת הערר שליד בית המשפט המחוזי תל אביב פסקה כי העוררת, המחזיקה במקרקעין בתל אביב ונישומה כחברת בית כהגדרתה בסעיף 64 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), זכאית לפטור החלקי ממס שבח הקבוע בחלופה שבסעיף 61(ב)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין"). נפסק כי יש לייחס לעמותה המחזיקה 60% ממניות העוררת, שהיא בעלת סטטוס של מוסד ציבורי, את השבח שנצמח בגין היחידות שנמכרו, כדי חלקה של העמותה בעוררת (60%), ומשהעמותה היא מוסד ציבורי זכאית היא לפטור הקבוע בחלופה שבסעיף 61(ב)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין.
השאלה המשפטית הרקע העובדתי וטענות הצדדים
------------------------------------------------------
אגודת חיי שמעון (להלן: "העמותה") היא מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 61(ד) לחוק מיסוי מקרקעין. העמותה היא בעלת 60% ממניות העוררת, המחזיקה במקרקעין בתל אביב ונישומה כחברת בית כהגדרתה בסעיף 64 לפקודה. בשנת 2010 מכרה העוררת יחידות שונות בבניין (להלן: "היחידות שנמכרו"). במסגרת השומות העצמאיות שהגישה למשיב בגין היחידות שנמכרו, ביקשה העוררת פטור חלקי של 60% ממס השבח מכוח הוראות סעיף 61(ב)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין. המשיב דחה את בקשת העוררת ואת חישוביה וחייב אותה במלוא מס השבח החל על העסקאות האמורות. המחלוקת שיש להכריע בה במסגרת הערר היא האם זכאיות העוררת ו/או העמותה לפטור חלקי ממס שבח על 60% מההכנסות ממכירת היחידות בבניין, על פי הוראות סעיף 61(ב)(2)(ב) לחוק.
דיון
----
סעיף 61(ב)(2)(ב) לחוק קובע הקלות במס המוטל על מוסד ציבורי בעת מכירת מקרקעין, כל עוד שימשו המקרקעין את המוסד הציבורי במישרין. קיימת זיקה בין השימוש שעשה המוסד הציבורי במקרקעין לבין שיעור הפטור ממס שבח שהוא זכאי לו. בהתאם נקבע בסעיף 61(ב)(1) לחוק כי מוסד ציבורי יהיה זכאי לפטור מלא ממס שבח בהתקיים תנאים אלה: א. המקרקעין שהזכות בהם נמכרת היו בידי המוסד הציבורי במשך שנה לפחות; ב. המקרקעין שהזכות בהם נמכרת שימשו במישרין את המוסד הציבורי לפחות 80% מהתקופה שבה היו המקרקעין בידי המוסד הציבורי. חלופת פטור חלקי נקבעה בסעיף 61(ב)(2): א. כאשר המקרקעין שהזכות בהם נמכרת היו בידי המוסד הציבורי במשך שנה לפחות ולא יותר מארבע שנים, יינתן פטור ממס שבח כיחס שבין התקופה שבה שימשו המקרקעין במישרין את המוסד הציבורי לבין התקופה שבה החזיק במקרקעין; ב. כאשר המקרקעין שהזכות בהם נמכרת היו בידי המוסד הציבורי למעלה מארבע שנים יינתן פטור של מחצית מס שבח ונוסף על כך פטור כיחס שבין התקופה שבה שימשו המקרקעין במישרין את המוסד הציבורי לבין התקופה שבה החזיק במקרקעין.
אין חולק שהעוררת אינה מוסד ציבורי והיא עצמה אינה זכאית לפטור הקבוע בסעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין בגין היחידות שנמכרו. אלא שלטענת העוררת, בהיותה חברת בית כמשמעותה בסעיף 64 לפקודה, יש לייחס לעמותה את השבח שנצמח בגין היחידות שנמכרו, כדי חלקה של העמותה בעוררת (60%), ומשהעמותה היא מוסד ציבורי זכאית היא לפטור החלקי הקבוע בחלופה שבסעיף 61(ב)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין. לטענת המשיב, יש לפרש את המילים "בידי המוסד" שבסעיף 61(ב)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, באופן דווקני וכלשונו: "רק נכס מקרקעין המוחזק ישירות בידי המוסד הציבורי... נדרש כי הנכס יוחזק ישירות על ידי המוסד הציבורי...".
נפסק כי ביחס להוראות סעיף 61(ב)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, תכליתן להיטיב עם מוסד ציבורי בדרך של מתן פטור חלקי (מחצית) ממס שבח גם אם המקרקעין אינם משמשים אותו. במצב דברים זה ומשביחס ל"זכות במקרקעין" שהייתה בידי המוסד הציבורי לא נקבעה ההגבלה ולפיה נדרש המוסד הציבורי שהזכות במקרקעין הייתה בידיו "במישרין" כפי שנקבע ביחס לשימוש, מה לי אם המוסד הציבורי מחזיק במקרקעין במישרין או מחזיק במקרקעין באמצעות חברת בית? כך או כך, ההכנסה ממכירת המקרקעין תגיע לידי המוסד הציבורי, ומתן ההטבה למוסד הציבורי מקיימת את התכלית של החלופה הקבועה בסעיף 61(ב)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין. לפיכך, אין מניעה לראות בעמותה מי שמכרה את חלקה במקרקעין (60%) בהיותה מוסד ציבורי, ובהתאם להוראות סעיף 61(ב)(2)(ב) לחוק מיסוי מקרקעין, זכאית היא למחצית הפטור ממס שבח ביחס לחלקה במקרקעין.
תוצאה
--------
הערר התקבל. לא נעשה צו להוצאות.
בבית המשפט: ועדת הערר לפי חוק מיסוי מקרקעין שליד בית המשפט המחוזי תל אביב
לפני: כב' השופט מ' אלטוביה והחברים צ' פרידמן וד' מרגליות
ניתן ביום: 9.3.2015
 
<center>>
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה