חישוב נפרד לבני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף

עו"ד (יועץ מס) ירון אלי ועו"ד טל פליגלר

סעיף 65 לפקודת מס הכנסה קובע את הכלל לגבי מיסוי הכנסת בני זוג ולפיו יש למסות בני זוג כיחידה אחת, באופן מאוחד, כך שיראו את הכנסות בני הזוג כהכנסה חייבת של בן הזוג הרשום (זוהי נקודת המוצא).
דוחות, צילום: Getty images Israel
שאלה:
----------
בעל ואישה שניהם בעלי שליטה בחברה - 50% לכל אחד. האישה היא הדומיננטית בעסק (היא המפעילה את העסק). הבעל הוא בן זוג רשום. בשנת 2013, בין החודשים 1-5/13 עבד הבעל כשכיר במקום אחר וקיבל תלושי שכר (בתקופה שלעיל לא עבד בעסק בכלל). מחודש 6/13 ועד 11/13 לא עבד כלל, בשום מקום, ובחודש 12/13 התחיל לעבוד עם אשתו בעסק המשותף. ביום 7/10/14 הוגש מכתב בקשה לרשות המסים (מס הכנסה) לחשב שומה על בסיס החלת סעיף 66(ה) לבני הזוג. התקבלה תשובה בכתב (ללא נימוקים) כי אין אפשרות להחיל חישוב לפי סעיף 66(ה) לפקודה. יש לציין כי תשובה דומה לזו התקבלה מהם גם ביום 22/7/14.
השאלה:
האם ניתן להחיל את סעיף 66(ה) במקרה המתואר לעיל?

תשובה:
----------
סעיף 65 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") קובע את הכלל לגבי מיסוי הכנסת בני זוג ולפיו יש למסות בני זוג כיחידה אחת, באופן מאוחד, כך שיראו את הכנסות בני הזוג כהכנסה חייבת של בן הזוג הרשום (זוהי נקודת המוצא). חרף האמור, סעיף 66 לפקודה קובע את המקרים שבהם תהיה חריגה מן הכלל ויותר חישוב נפרד לכל אחד מבני הזוג.
ביום 30.12.13 אישרה הכנסת את החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 199) התשע"ד-2013 (להלן: "התיקון"). התיקון הרחיב את הזכאות לחישוב נפרד של בני זוג החל מיום 1 בינואר 2014. התיקון החליף את סעיף 66(ד) לפקודה ובנוסף ביטל את סעיף 66(ה) לפקודה.
נוסח סעיף 66(ד) לפקודה הוחלף כאמור, ונקבע כי החישוב הנפרד יתאפשר לגבי בני זוג שיש להם מקור הכנסה משותף רק בהתקיים התנאים המצטברים הבאים:
1.יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף;
2.כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור;
3.אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג - בית המגורים המשמש דרך קבע את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים;
יודגש כי אי התקיימות התנאים האמורים לעיל תמנע מבני הזוג את האפשרות לערוך חישוב מס נפרד.
התיקון האמור יחול על הכנסה שהופקה מיום 1 בינואר 2014 ואילך.
בענייננו מדובר על בני זוג שהפיקו הכנסה מעסק משותף בחודש דצמבר 2013, כאשר בחודשים שקדמו לא הייתה תלות בין מקורות ההכנסה.
לאור האמור, על פי הדין הקודם קיים לכאורה קושי לבני הזוג לבקש חישוב נפרד נוכח הוראות סעיף 66(ה)(2) לפקודה הקובע בין היתר כי במקרה של תלות יהיה אפשר לבקש חישוב נפרד ובלבד שבן הזוג עבד לפחות 36 שעות בעסקו של בן הזוג השני וזאת למשך 10 חודשים לפחות. הסעיף מוסיף עוד תנאים לבחינת השאלה (לרבות היעדר הכנסה נוספת, הודעה מראש ותקרת הכנסה שבגינה דורשים את החישוב הנפרד) - תנאים שככל הנראה לא מתקיימים בענייננו.
עם זאת, ועל פי תכלית הפקודה בכלל והחישוב הנפרד בפרט לגבות מס אמת, נראה כי בנסיבות העניין ניתן יהיה להתיר את החישוב הנפרד בעיקר נוכח האפשרות לקיים פיצול של ההכנסה התלויה לזו שאינה תלויה.
המשיבים - מפירמת ראיית החשבון והייעוץ Deloitte בריטמן אלמגור זהר
אין במידע המופיע בגיליון זה או בשירות הניתן למנויי אתר "כל מס" כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים


תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה