ביטול הסכום האינפלציוני החייב בחישוב השבח

עו"ד ורו"ח יניב סיימון

כפי שפורסם בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013 החישוב הלינארי המוטב נועד בין היתר למנוע הרעה משמעותית בטווח הקצר למרובי הדירות, שכן ביטולו של סעיף 49ב(1) לחוק הרע את מצבם של אותם מרובי דירות, היות שאלה הסתמכו על המצב החוקי ביום הרכישה אשר לפיו ניתן היה למכור את אותן דירות מגורים אחת לארבע שנים בפטור ממס.
ביטול הסכום האינפלציוני החייב בחישוב השבח
כידוע, ביום 29.7.2013 פורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013 (חוק ההסדרים) [1]. בחוק זה תוקן (תיקון מספר 76) חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "החוק" או "התיקון") אשר במסגרתו תוקנו נושאים שונים. אחד מהנושאים המהותיים ביותר עסק בשינוי הסדר המיסוי במכירת דירת מגורים מזכה [2].
במסגרת התיקון נקבע בסעיף 48א(ב2) לחוק שיעור מס מיוחד לשבח במכירה חייבת של דירת מגורים אשר יום רכישתה קדם ליום 1.1.2014, כך שהשבח הריאלי המחושב עד ליום 1.1.2014 ("שבח ריאלי עד יום המעבר") יהיה פטור ממס, ואילו השבח המחושב מיום 2.1.2014 ועד ליום המכירה יחויב בשיעור מס של עד 25% (להלן: "חישוב לינארי מוטב").
כפי שפורסם בהוראת ביצוע מיסוי מקרקעין 5/2013 בעניין (להלן: "הוראת הביצוע"), החישוב הלינארי המוטב נועד בין היתר למנוע הרעה משמעותית בטווח הקצר למרובי הדירות, שכן ביטולו של סעיף 49ב(1) לחוק הרע את מצבם של אותם מרובי דירות, היות שאלה הסתמכו על המצב החוקי ביום הרכישה אשר לפיו ניתן היה למכור את אותן דירות מגורים אחת לארבע שנים בפטור ממס.
כמו כן, כדי למנוע מכירה לא מבוקרת של דירות מגורים בתקופה קצרה מחד גיסא ולאפשר לציבור מרובי הדירות להיערך לפי החקיקה החדשה מאידך גיסא, נקבע במסגרת התיקון כי תא משפחתי שבבעלותו ביום 1.1.2014 מספר דירות מגורים מזכות, יוכל ליהנות בתקופת המעבר (31.12.2017-1.1.2014) מחישוב שבח לינארי מוטב על מכירה של עד שתי דירות מגורים בתנאים שנקבעו בחוק.
דא עקא, התיקון לא כלל את ביטולו הנדרש של סעיף 47א(ג) לחוק אשר קובע כי השבח האינפלציוני המחושב עד ליום 31.12.1993 חייב בשיעור מס של 10%, שהרי אין כל היגיון כי השבח הריאלי המחושב לינארית עד ליום 1.1.2014 יהיה פטור ממס, ואילו השבח האינפלציוני המחושב עד ליום 31.12.1993 יישאר חייב.
במסגרת ערב עיון בלשכת עורכי הדין שנערך לחברי מחוז תל אביב ביום 7.1.2014, מסרו מנהל רשות המסים רו"ח משה אשר והיועצת המשפטית של מיסוי מקרקעין עו"ד אביבה אליאס, כי בימים אלו שוקדים נציגי רשות המסים עם פקידי משרד האוצר והמשפטים להגיש הצעה לתיקון החוק, כך שבמסגרת החישוב הלינארי המוטב יבוטל החיוב במס של הסכום האינפלציוני החייב ב-10% על שבח אינפלציוני המחושב עד ליום 31.12.1993.
עוד נמסר כי התיקון יחול באופן רטרואקטיבי, כך שהמס על סכום אינפלציוני ששולם על מכירה הזכאית לחישוב לינארי מוטב יוחזר בתוספת ריבית והפרשי הצמדה מיום המכירה.
על כן, מי שביכולתו לדחות את העסקה העומדת על הפרק - מומלץ לו לעשות כן ולחלופין לסמוך על כך כי התיקון יאושר בכנסת בקרוב, וליהנות משיעורי ריבית אטרקטיבית שמעניקה המדינה במקרים של החזרי מס.
לכל הדעות מדובר ביוזמה מבורכת ונדרשת לאור העיוות שנוצר בתיקון החקיקה כאמור.

[1]ס"ח - 2405, התשע"ג 116.
[2]דירה המשמשת בעיקרה למגורים לפי סעיף 49(א) לחוק.

הכותב - שותף במחלקת מסים במשרד ברון ושות' עורכי דיןתגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה