ישראל אשררה את האמנה למניעת כפל מס עם מלטה - בתוקף מיום 1.1.2014

רו"ח (עו"ד) גדי אלימי ורו"ח (עו"ד) יניב גולדשטיין

הרינו להודיעכם כי האמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת מלטה בדבר מניעת כפל מס ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה (אושררה בישראל, ונכנסה לתוקף מיום ה-1 בינואר 2014.
לחיצת ידיים, צילום: Getty images Israel
הרינו להודיעכם כי האמנה בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת מלטה בדבר מניעת כפל מס ומניעת התחמקות ממסים בזיקה למסים על הכנסה (להלן: "האמנה") אושררה בישראל, ונכנסה לתוקף מיום ה-1 בינואר 2014. לאור זאת, רכישה או החזקה במישרין או בעקיפין של חברה תושבת מלטה אינה נחשבת תכנון מס החייב בדיווח.
הוראות מיסוי הכנסות פסיביות נבחרות
האמנה קובעת את שיעורי ניכוי המס במקור לעניין ההכנסות הפסיביות שלהלן, כפוף להתקיימותם של תנאים והחרגות שנקבעו בסעיפים הרלוונטיים שבאמנה:
דיווידנד - האמנה מבחינה בין מקבל שהוא תושב ישראל לבין מקבל שהוא תושב מלטה:
א.לתושב מלטה המקבל דיווידנד מחברה ישראלית ינוכה מס במקור בשיעור מקסימלי של 15%.
אם המקבל הוא חברה תושבת מלטה המחזיקה לפחות ב-10% מהון המניות של החברה מחלקת הדיווידנד, לא יחול ניכוי מס במקור.
ב.לעניין תושב ישראל המקבל דיווידנד מחברה תושבת מלטה קובעת האמנה ניכוי מס במקור בשיעור מוגבל. נציין כי על פי הדין הפנימי במלטה לא מנוכה מס במקור בעת חלוקת דיווידנד לתושב חוץ.
ריבית - האמנה קובעת ניכוי במקור בשיעור מס מקסימלי של 5% במדינת המקור. נציין כי על פי הדין הפנימי במלטה לא מנוכה מס במקור בעת תשלום ריבית לתושב חוץ.
תמלוגים - האמנה מעניקה זכות מיסוי בלעדית למדינת התושבות. נציין כי גם במקרה זה הדין הפנימי במלטה מעניק פטור מניכוי במקור.
הוראות נבחרות אחרות באמנה
האמנה קובעת סעיף חילופי מידע נרחב בין רשויות המס של שתי המדינות. בהתאם לסעיף זה תוכל רשות המסים בישראל לקבל מידע אודות הכנסות שמפיקים תושבי ישראל במלטה, גם בכל הנוגע למידע אשר מוחזק בבנקים או במוסדות פיננסיים אחרים במלטה.
עוד נציין כי האמנה כוללת סעיף הגבלת הטבות למניעת ניצולה לרעה.
תחולת הוראות האמנה על נאמנות
בהתאם לאמנה, המונח "אדם" כולל גם נאמנות. במקרה שבו נאמנות תסווג כתושבת שתי המדינות, ישתדלו הרשויות המוסמכות לקבוע את תושבותה בהסכמה הדדית. לשם כך מובאים בפרוטוקול לאמנה קריטריונים עיקריים לקביעת מקום התושבות של נאמנות לפרק זמן מסוים, כמו מקום מושב הנאמן, היוצר או הנהנים, מקום נכסי הנאמנות או הדין המסדיר את פעולתה של הנאמנות.
בהיעדר הסכמה כאמור למעט סעיפים מסוימים, לא יחולו על הנאמנות הוראות האמנה.
לאור זאת, אנו ממליצים לבחון אם נאמנות שהוקמה ורשומה במלטה המסווגת כתושבת מלטה על פי דיניה הפנימיים, תסווג כתושבת מלטה בלבד לצורכי האמנה.
מלטה עשויה להיות בסיס לפעילות בין לאומית של חברות ויזמים ישראלים המבקשים לפעול בחו"ל באמצעות חברה תושבת מלטה, וזאת לאור דיני המס במלטה, חברותה של מלטה באיחוד האירופי והמספר הרב של האמנות למניעת מס שעליהן חתומה מלטה (יותר מ-60).
משרדנו פועל בשיתוף פעולה עם משרד רו"ח בכיר במלטה המעניק שירותים חשבונאיים ומיסויים, ובמידת הצורך גם פנייה לקבלת החלטות מקדמיות מרשות המסים במלטה.

הכותבים - ממשרד ארצי, חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי בע"מ


תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה