זכות חזרה מוויתור על הטבות מפעל מאושר/מוטב לחברה עם מפעל מועדף לאור חוק ההסדרים

רו"ח (עו"ד) חליל חלילי

סעיף 72א לחוק המכונה "סעיף יציבות ההטבות" חל על מפעל מאושר ו/או על מפעל מוטב. הסעיף מעניק ודאות בנוגע לזכאות להטבות המס לאורך כל תקופת ההטבות בעבור מפעלים שהשקיעו בנכסים יצרניים, כפי שנדרש בכתב האישור או בהתאם לתנאי החוק.
מפעל גז, צילום: Getty images Israel

שאלה:
__________

השאלה:
האם סעיף 72א לחוק לעידוד השקעות הון - "סעיף יציבות ההטבות" - חל על מפעל מועדף, והאם העלייה בשיעורי המס במסלול המועדף במסגרת חוק ההסדרים חלה על חברה אשר בחרה במסלול מפעל מועדף טרם ההודעה על השינוי?
תשובה:
__________
סעיף 72א לחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959 (להלן: "החוק") קובע כי "מי שניתן לו אישור או מי שבחר בהטבות מס בשל מפעל מוטב כאמור בסימן ב' לפרק שביעי יהיה זכאי להטבות שהיו קבועות בחוק זה כתוקפו ביום מתן האישור או בשנת הבחירה, לפי הענין, בהתאם לתנאים ולמגבלות שהיו קבועים כאמור."
סעיף 72א לחוק המכונה "סעיף יציבות ההטבות" חל על מפעל מאושר ו/או על מפעל מוטב. הסעיף מעניק ודאות בנוגע לזכאות להטבות המס לאורך כל תקופת ההטבות בעבור מפעלים שהשקיעו בנכסים יצרניים, כפי שנדרש בכתב האישור או בהתאם לתנאי החוק. חברה שהשקיעה כאמור יודעת בוודאות כי לא יחולו שינויים בהטבות המס לאורך כל תקופת ההטבות, גם אם הוראות החוק ישתנו. שינוי חקיקה ישפיע על תוכניות השקעה או הרחבות עוקבות אך לא על תוכניות שבוצעו.
לפי נוסח הסעיף, עקרון יציבות ההטבות אינו חל על מפעל מועדף. הזכאות להטבות של מפעל מועדף נבחנת כל שנה מחדש. מפעל המקיים את התנאים (מפעל תעשייתי ומפעל בר תחרות) בשנה מסוימת, זכאי להטבות באותה שנה. בד בבד, אם המפעל אינו עומד בתנאים הוא אינו זכאי להטבות באותה שנה, ואין באי עמידה בתנאים כאמור כדי להשפיע על הזכאות להטבות בשנים קודמות או עוקבות. לפיכך לכאורה עיקרון זה אינו חל לעניין מפעל מועדף. נוסף על כך המדינה אינה מחויבת כלפי המפעל המועדף להטבות מס קבועות לתקופת זמן מוגדרת מראש.
לאור האמור לא הייתה מניעה חוקית/משפטית לשנות את שיעורי המס החלים על מפעל מועדף החל משנת 2014 במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) התשע"ג-2013 (להלן: "חוק ההסדרים"), שינוי המנוגד למתווה הראשוני שנקבע במסגרת תיקון 68 לחוק. נציין כי תיקון 68 לחוק קבע שיעורי מס היורדים באופן הדרגתי על הכנסה מועדפת בהתאם למיקום המפעל:
באזור פיתוח א' - בשנים 2012-2011 - 10%; בשנים 2014-2013 - 7%; החל משנת המס 2015 - מס מופחת בשיעור 6%.
לעומת זאת באזור אחר - בשנים 2012-2011 - 15%; בשנים 2014-2013 - 12.5%; החל משנת 2015 - מס מופחת בשיעור 12%.
בעקבות חוק ההסדרים בוטלה הירידה בשיעורי המס האמורים, ונקבעו השיעורים הבאים: החל משנת 2014, באזור פיתוח א' - 9% ובאזור אחר - 16%.
נשאלת השאלה אם חברה שוויתרה על הטבות מפעל מאושר/מוטב ובחרה להיכנס למסלול של מפעל מועדף טרם השינוי לרעה בשיעורי המס המועדפים (לאור חוק ההסדרים), רשאית לחזור בה מהודעת הוויתור (טופס 908) - הלוא כאשר ויתרה על הטבות מפעל מאושר/מוטב הביאה בחשבון החברה את שיעורי המס כפי שנקבעו בתיקון 68 (החל משנת 2015, באזור פיתוח א' - 6% ובאזור אחר - 12%). ייתכן שהחברה לא הייתה בוחרת לוותר על הטבות המס של מפעלה המאושר/המוטב אילו ראתה לנגד עיניה את שיעורי המס שנקבעו בחוק ההסדרים באוגוסט 2013.
בהקשר זה נזכיר כי הוראות המעבר לתיקון 68 לחוק קבעו כי הודעת הוויתור האמורה היא ללא זכות חזרה, כלומר חברה שבחרה לוותר על הטבות החוק כנוסחו לפני תיקון 68 לחוק אינה רשאית לחזור בה מבחירתה. ואולם, לאור חוק ההסדרים נוצר עיוות כלכלי חמור אשר לדעתי לא ניתנה עליו הדעת במסגרת חוק ההסדרים.
האם רשות המסים תקבל החלטה אמיצה ותאפשר לחברות שנפגעו מירידת שיעורי המס עקב חוק ההסדרים לחזור בהן מהודעת הוויתור? ימים יגידו.

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה