האם גם אתם זכאים למשוך כספים מקופת הגמל שלכם?

רו"ח עופר קירו

בחודש ספטמבר 2013 אושרה בוועדת הכספים הוראת שעה בנוגע למשיכת כספים מקופות גמל שבהן יש צבירה נמוכה
חיסכון, צילום: Getty images Israel
בחודש ספטמבר 2013 אושרה בוועדת הכספים הוראת שעה בנוגע למשיכת כספים מקופות גמל שבהן יש צבירה נמוכה, וכהשלמה תוקנו גם תקנות דמי הניהול הקובעות את דמי הניהול בקופות הגמל (הוראת השעה טרם פורסמה ברשומות).
ההוראות לעניין משיכת הכספים כפי שאמורות להתפרסם מטרתן לוודא כי עמית אשר באחד מחשבונותיו בקופת גמל קיימים כספים שהופקדו בשל שנות המס שקדמו לשנת המס 2008 (בתקנה זו - כספי תגמולים), רשאי למשוך את כספי התגמולים מחשבונו בקופה בסכום חד פעמי בפטור מלא ממס, מיום אישור התקנות ועד 31 במארס 2015, ללא צורך להמתין להתקיימות הכללים הרגילים למשיכה [גיל 60, או 15 שנות ותק להפקדות עצמאי, או עזיבת מקום העבודה/צמצום המשרה ב-50% (לאחר גיל 60), או אבטלה במשך שישה חודשים, או מעבר לפעילות כעצמאי לשכיר].
כדי לבצע משיכה זו, היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו באותה קופת הגמל ביום 31.12.2012 צריכה הייתה להיות נמוכה מ-7,000 ש"ח. נוסף על כך, יש לבדוק כי בחשבונו של העמית בקופת הגמל לא היו הפקדות מיום 1 בינואר 2012 ואילך, וכן שלא בוצעו העברות כספים מהחשבון לקופה אחרת או מקופה אחרת אליו מיום 1 בינואר 2013 ואילך.
מדוע כדאי לעמיתים למשוך את הכסף?
נקבע כי החל משנת 2016, לעניין עמית אשר יש לו חשבון בקופת גמל עם כספי תגמולים שהופקדו לפני שנת 2008 בסכום הנמוך מ-7,000 ש"ח - רשאית קופת הגמל לגבות דמי ניהול שנתיים מינימליים בסך 72 ש"ח (6 ש"ח לחודש) או 1.05% שנתי, לפי הגבוה, במקום שיעור מרבי של 1.05%. חשוב לשים לב שדמי הניהול האמורים יפגעו בעמיתים שייצבר בקופתם סכום הנמוך מ-6,800 ש"ח, שכן דמי ניהול של 72 ש"ח לשנה גבוהים משיעור של 1.05% לשנה, שהוא השיעור המקסימלי המותר לגבייה בחשבונות העמיתים בקופת גמל החל מ-1.1.2014, ביחס ההולך ועולה ככל שסכום הצבירה בקופה נמוך יותר.
נסייג כי ההוראה לא תחול על קופות הגובות דמי ניהול לפי הוצאות בפועל (קופות מפעליות או סקטוריאליות) שימשיכו לגבות באופן יחסי כמקודם.
מטרת התיקון הצפוי בהוראת השעה
עיקר מטרת הוראת השעה שאמורה להתפרסם - כיוון שכיום קיימים חוסכים רבים בעלי חשבונות קטנים ולא פעילים בקופות הגמל אשר מרביתם אינם מושכים את כספם, לעתים בגלל המס המוטל על המשיכה שתתבצע. החשבונות הקטנים העונים על הקריטריונים שלעיל מהווים כיום יותר מ-40% מכלל החשבונות בקופות הגמל, זאת שעה שסך הכספים בהם מהווים רק כ-1.5% מסך הכספים המנוהלים. כלומר, קיימים חשבונות רבים מדי שמנוהל בהם מעט מדי כסף.
מצב זה יוצר חוסר יעילות בניהול כספי החיסכון הפנסיוני וכן נטל תפעולי גדול על הקופות, נטל שיתר ציבור החוסכים נושא בו, שכן עלויות תפעוליות רבות כגון שליחת דוחות לחוסכים, מענה טלפוני, רישום במערכות הנהלת חשבונות ותפעול וכדומה מתהוות עקב טיפול בכלל חשבונות הקופה, ללא קשר לגובה החיסכון הקיים בכל חשבון.
כדי לאכוף הוראות אלה קבע אגף שוק ההון כי הקופות יחויבו לשלוח הודעות לבעלי חשבונות קטנים העומדים בקריטריונים למשיכת הכספים בהתאם להוראת השעה, וליידעם בדבר האפשרות למשיכת הכספים ומשמעות אי המשיכה לעניין העלאה אפשרית של דמי הניהול.
נקודות למחשבה
למרות הכוונה החיובית לייעל את המערכת ולהקל עם ציבור החוסכים, מבחינת התיקונים עולים שני עיוותים עיקריים:
ראשית, עולה מידית השאלה מדוע לא ניתן למשוך כספים כאמור שנצברו לאחר 2008, כלומר סכומים המיועדים לקצבה, כאשר מדובר בסכומים שאינם מהותיים לעניין הקצבה.
שנית, עמיתים בעלי חיסכון בקופות של שני גופים מנהלים שונים או יותר אשר בכל אחד מהם סכום הנמוך מ-7,000 ש"ח נכון ל-31 בדצמבר 2012, יוכלו למשוך את הכספים על פי הוראות התיקון גם אם סך היתרה עולה על 7,000 ש"ח ולכאורה יכולה להיות אף יתרה ללא הגבלה. לעומת זאת, עמיתים בעלי שני חשבונות שונים (או יותר) באותה קופה או באותו גוף מנהל העונים (כל אחד בנפרד) על הקריטריונים האמורים, לא יוכלו למשוך את הכספים בפטור ממס בהתאם להוראת השעה.
נקווה שעיוותים אלו יתוקנו בהוראות עתידיות של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, האמון על הנושא.

המשיב - ממשרד זיו האפט BDO; בעל תואר שני MBA, התמחות במימון. לשעבר רכז באגף שוק ההון ביטוח וחיסכון, משרד האוצר

*הערת מערכת: המאמר מתייחס לתיקון התקנות והוראת השעה שעדיין לא פורסמו ברשומות



תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה