חברה משפחתית - הגיגים נוספים בעניין הוראות המעבר בחוק ההסדרים

רו"ח (משפטן) ישי חיבה

במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים לשנים 2013 ו-2014 עברה החברה המשפחתית מהפכה של ממש, ובין השאר נקבע כי חברה תוכל לבקש להיות חברה משפחתית רק אם תעשה כן תוך שלושה חודשים מיום התאגדותה
ניתוח שוק, צילום: Getty images Israel
במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014) התשע"ג-2013 (להלן: "חוק ההסדרים") עברה החברה המשפחתית מהפכה של ממש, ובין השאר נקבע כי חברה תוכל לבקש להיות חברה משפחתית רק אם תעשה כן תוך שלושה חודשים מיום התאגדותה. עם זאת, בהוראת המעבר נקבע כי חברות שלא היו משפחתיות בשנת 2013 תוכלנה לבקש להיחשב משפחתיות ב-2014 ואילך, אם תבקשנה זאת בתקופה שבין ה-1.8.2013 ועד ה-30.11.2013.
לבקשה כאמור יש "מחיר":
ראשית יראו את כל עודפי החברה ליום 31.12.2013 (אין הגדרה לכך) שאילו היו מחולקים היו מתחייבים במס כדיווידנד - כמחולקים! (אמנם ניתנת דחיית מס ללא ריבית והפרשי הצמדה עד ליום 31.12.2017 - "תקופת הדחייה").
שנית נקבע כי כל נכס שהיה בבעלות החברה ביום 31.12.2013 ויימכר על ידה כחברה משפחתית מאוחר יותר, יחולק רווח ההון בגינו לינארית: על חלק התקופה שמיום רכישת הנכס ועד ה-31.12.2013 יחול מס בשיעור השולי הגבוה ביותר, ועל יתרת רווח ההון יחול מס רווח הון בשיעור 25% או 30% לפי העניין.
להלן מספר הערות בנוגע לכך:
מכיוון שהוראת המעבר בחוק ההסדרים מדברת על עודפים, כאשר הללו הם ככל הנראה הרווחים החשבונאיים לפי דוחות החברה ליום 31.12.2013, ומכיוון שעודפים אלו עלולים להתחייב בידי בעלי המניות כדיווידנד - מומלץ לחברות השוקלות להיחשב חברות משפחתיות בשנת 2014 ואילך לבצע מדיניות חשבונאית שמרנית ביותר בדוחות הכספיים לשנת 2013. על פי מדיניות שמרנית זו יירשמו מלוא ירידות הערך של נכסים והשקעות שונות, ויירשמו כל סוגי ההתחייבויות וההפרשות הצפויות להיות משולמות על ידי החברה כפוף לכללים חשבונאיים, וזאת גם אם הללו לא יוכרו כלל לצורכי מס בשלב זה.
בהתאמה לאמור, נקבע בהמשך הוראות המעבר כי דחיית תשלום המס על העודפים המחולקים תבוטל, ככל ששולמו למי מבעלי המניות בתקופת הדחייה תשלומים כגון הכנסת עבודה, דמי ניהול, ריבית והפרשי הצמדה שאינם מרווחים שנצברו החל מיום 1.1.2014 (ואשר לא שולם מס בגינם בעת החלוקה).
אם התשלומים הללו אינם מרווחים "חדשים" - הרי הם בשל רווחים קודמים, קרי יש צורך בביצוע הפרשות חשבונאיות כבר בדוחות 2013 כדי לשקף התחייבויות לתשלומים עתידיים אלו, ובכך יוקטנו העודפים הקיימים בדוחות הכספיים של שנת 2013.
בעניין הטלת שני משטרי מס על מכר נכסים, נראה כי הוראות המעבר אינן חלות על נכסי מקרקעין או זכויות במקרקעין בישראל מכיוון שהללו אינם "נכס" לעניין מיסוי רווחי הון בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961, השואב הגדרותיו מסעיף 88 לפקודה, ובו זכויות במקרקעין מוצאות במפורש מהגדרת "נכס".
אי לכך וככל שסוגיית העודפים דלעיל אינה בבחינת חסם מהותי, כדאי לחברות בעלות נכסי מקרקעין בישראל לשקול להגיש בקשה להיחשב חברות משפחתיות בשנת 2014 ואילך, מתוך כוונה להחיל את היתרון של מיסוי חד שלבי בשיעורים של יחיד על מלוא השבח הריאלי.
כדאי לבחון את הדבר בקפידה ומתוך כלל השיקולים טרם יישומו.

הכותב - ממשרד ארצי, חיבה את אלמקייס פתרונות מיסוי בע"מ


תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה