חוק העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013

ביום 6.8.2013 פורסם ברשומות חוק העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג- 2013 אשר נועד לשפר באופן משמעותי את תנאי ההעסקה של עובדי קבלני השירות בענפי השמירה והניקיון המתקשרים עם גוף ציבורי מאמר מאת עו"ד מיטל דולב-בלט
(יח"צ, ינאי יחיאל)
ביום 6.8.2013 פורסם ברשומות חוק העסקת עובדים ע"י קבלני שירות בתחומי השמירה והניקיון בגופים ציבוריים, התשע"ג-2013 (להלן:"חוק קבלני שירות") אשר נועד לשפר באופן משמעותי את תנאי ההעסקה של עובדי קבלני השירות בענפי השמירה והניקיון המתקשרים עם גוף ציבורי. להלן עיקרי חוק קבלני שירות:
ביום 4.12.2012 נחתם בין מדינת ישראל לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה הסכם, שעניינו שיפור תנאי ההעסקה של עובדיהם של קבלני שירות בתחום השמירה והניקיון במסגרת ההתקשרויות שלהם עם המדינה. חוק קבלני שירות נועד להחיל בדרך של צו, שיוציא שר האוצר את תנאי השכר שנקבעו במסגרת ההסכם על עובדים כאמור.
חוק קבלני שירות קובע, כי עובדים של קבלן שירות בגוף ציבורי יהיו זכאים לתנאי העבודה שמופיעים בתוספת לחוק קבלני שירות, בין היתר שכר עבודה, מענק מצוינות, הפרשות לקופת גמל, קרן השתלמות ועוד. כל תנאי העבודה יהיו בשיעורים ובסכומים שייקבעו בצו שיוציא שר האוצר.
חוק קבלני שירות מגדיר "גוף ציבורי" כגוף מתוקצב, גוף נתמך ותאגיד בריאות כהגדרתם בסעיף 21 לחוק יסודות התקציב, התשמ"א-1985.
"עובד של קבלן שירות בגוף ציבורי" הוא עובד של קבלן שירות, בתחומי השמירה או הניקיון, שמבצע עבודתו אצל גוף ציבורי, בין שעבודתו מבוצעת בחצרי הגוף הציבורי ובין מחוץ להם.
"קבלן שירות" הוא מי שעיסוקו במתן שירות באמצעות עובדיו, אצל זולתו בתחומי השמירה או הניקיון.
עובד של קבלן שירות בגוף ציבורי, שחל לגביו מכח דין, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה, תנאי עבודה המיטיב עמו לעומת תנאי מתנאי העבודה המוסכמים – יחול לגביו תנאי העבודה המיטיב.
גוף ציבורי המתקשר עם קבלן שירות יכלול בהסכם ההתקשרות הוראה, שלפיה קבלן השירות יחיל על עובדיו, שהם עובדים של קבלן השירות בגוף הציבורי, תנאי עבודה שלא יפחתו מתנאי העבודה המוסכמים.
גוף ציבורי ימסור לקבלן השירות שעמו הוא קשור בחוזה קיים, בתוך 10 ימים מיום תחילתו של חוק קבלני שירות, הודעה בדבר היותו גוף ציבורי. כמו כן, חוק קבלני שירות כולל הוראות מעבר ביחס להתקשרויות קיימות בין גוף ציבורי לקבלני שירות.
במסגרת חוק קבלני שירות הוכנס גם תיקון לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב 2011 על מנת לאפשר ביצוע של אכיפה מנהלית נגד מפירי הוראות החוק ועל מנת לאפשר הגשת תביעות אזרחיות נגד גופים ציבוריים בשל אי קיום חובות קבלן השירות כלפי העובד.
תחילתו של חוק קבלני שירות, מיום פרסומו, קרי, 6.8.2013.
שר האוצר יוציא צו כאמור לעיל, עד ליום 1.9.2013, והוראותיו יחולו מאותו מועד.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה