דחיית בקשה להצגת מסמכים שלא הוצגו בהשגה בערעור מע"מ

עו"ד רו"ח (כלכלן) ארז בוקאי

תקציר ע"מ 1073/09 צביון בניה ופרויקטים בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א
הנאשמים יעשו שימוש בתכנים של ערוץ 10. בית משפט, צילום: יח"צ
תקציר ע"מ 1073/09
צביון בניה ופרויקטים בע"מ נ' מנהל מע"מ ת"א

בית המשפט המחוזי דחה בקשה להצגת מסמכים שלא הוצגו בהשגה בערעור מע"מ.
השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים
מדובר בבקשה להגשת מסמכים נוספים בהליכי הערעור הנוגעים לשומות משנים קודמות אשר לא הוצגו בהליך ההשגה. לטענת המערערת עסקינן במסמכים שיסייעו להגיע לחקר האמת, ומכאן שיש לאפשר הצגתם. בכל הנוגע למסמכים שעוסקים בשומות לשנים קודמות טענה המערערת כי הם התייחסו לשאלת התרת ההוצאות שהוציאה, אשר קשורות לפעילות אדירים חברה לבנין ועבודות ציבוריות בע"מ (להלן: "אדירים"), וכי ההסכמים שנחתמו הכירו בהוצאות אלו עד לאותה העת ותוך קביעה גם לשנים הבאות, קרי השנים נשוא ההליך דנן. בנוגע לשאר המסמכים שניסחה המערערת או מי מטעמה, נטען כי הם תורמים עם המסמכים הנוספים לקבלת תמונה שלמה ומלאה.
המשיב אינו מתנגד להגשת ההסכם שבין המערערת לבין אדירים ולנוסח המוקדם של כתב האישום לתיק בית המשפט. בכל הנוגע ליתר המסמכים שצירופם התבקש אשר נוגעים לשומות לשנים קודמות, התנגד המשיב לבקשה. בקליפת האגוז טען המשיב כי אין בבקשה כל הסבר מדוע המסמכים מוצגים רק בשלב זה ואיזו מניעה הייתה, אם בכלל, להגישם במסגרת הדיון בהשגה; הבקשה אינה עומדת בתנאים הקבועים בתקנה 457 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן: "התקנות") ובהלכה הפסוקה; וכן המערערת לא העלתה בהשגה כל טענה לעניין השומות לשנים קודמות, וממילא לא הביאה כל מסמך בהקשר זה.
דיון
יש לדחות את הבקשה. תקנה 457(א) לתקנות מורה כי ככלל בעלי הדין בערעור אינם זכאים להביא ראיות נוספות, בין שבכתב ובין שבעל פה, לפני בית המשפט שלערעור, למעט במקרים מיוחדים כמפורט ברישת התקנה שאינם רלוונטיים למקרה דנן. המערערת אינה חולקת על כך שהמסמכים לא עמדו לפני המשיב בעת מתן ההחלטה בהשגה, ואף אינה טוענת לקיומה של מניעה כלשהי שבגינה נבצר ממנה להגיש את המסמכים במסגרת הדיון בהשגה. זאת ועוד, בכל יתר טיעוני המערערת לא נמצא טעם ענייני המצדיק סטייה מהכלל האמור. כך בין היתר אין לקבל את טענת המערערת שלפיה יש לראות בהליך זה כהליך המתנהל בערכאה ראשונה ולא כערעור. יש לזכור כי אין זו המסגרת הראשונה שבה שוטחת המערערת את טענותיה, ובכלל זה מציגה את ראיותיה. גם מבחינה פרוצדורלית גרידא, ההליך דנן הוא ערעור לכל דבר ועניין. למעלה מן הצורך יצוין כי אין במסמכים הנוגעים לשומות משנים קודמות כל רלוונטיות להכרעה במחלוקות נשוא ההליך דנן.
תוצאה
הבקשה נדחתה.
בבית המשפט המחוזי בתל אביב
לפני כב' השופט איתן אורנשטיין
ניתן ב-11.6.2013
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה