הלמ"ס: אוכלוסיית ישראל תמנה 11.4 מיליון נפש ב-2035, כמה שנים נחיה?

ישראל תהיה מדינה הרבה יותר זקנה, האישה הישראלית תלד פחות ועדיין יהיה כאן רוב יהודי - צפו בכל הנתונים
 | 
דגל ישראל
ישראל נחשבת לאחת המדינות הצפופות ביותר בעולם המערבי, ולפי התחזית לשנת 2025 שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היום (ג') יהיה הרבה יותר קשה לזוז כאן.

לפי החלופה הבינונית, בסוף שנת 2035 צפויה אוכלוסיית ישראל למנות 11.4 מיליון נפש. קצב הגידול השנתי הממוצע בתקופה 2035-2011 יהיה 1.4%. לשם השוואה, בתקופה שקדמה לשנת הבסיס של התחזית, בשנים 2010-2006 היה קצב הגידול הממוצע 1.9%.

8.8 מיליון יהודים
אוכלוסיית היהודים והאחרים תמנה 8.8 מיליון נפש בסוף 2035 (77% מכלל האוכלוסייה), לעומת 6.1 מיליון נפש (79.5%) בסוף 2010. באוכלוסייה זו צפוי קצב גידול שנתי של 1.4% (לעומת 1.7% בשנים 2010-2006). האוכלוסייה היהודית, שמהווה היום ותהווה גם ב-2035 95% מאוכלוסיית היהודים והאחרים, תמנה 8.3 מיליון איש בסוף התחזית (73% מכלל האוכלוסייה). בסוף שנת 2010 מנתה האוכלוסייה היהודית 5.8 מיליון איש (75%). האוכלוסייה היהודית צפויה לגדול במהלך התחזית בקצב זהה לזה של היהודים והאחרים - 1.4% שנתי ממוצע, לעומת 1.8% ב-2010-2006.

האוכלוסייה הערבית צפויה למנות 2.6 מיליון נפש בסוף התחזית (23% מכלל האוכלוסייה). בסוף 2010 מנתה אוכלוסייה זו כ- 1.6 מיליון איש (20.5%). במהלך תקופת התחזית תגדל האוכלוסייה בממוצע ב-1.8% שנתי, לעומת 2.7% ב-2010-2006.

94% מהגידול הצפוי של אוכלוסיית ישראל יהיה תוצאה של ריבוי טבעי ו-6% מסך כל הגידול בתקופת התחזית הוא תוצאה של הגירה בינלאומית. בתקופה 2010-2006 89% מהגידול הארצי היה מריבוי טבעי ו-11% ממאזן הגירה בינלאומית. העלייה הצפויה במשקלו של הריבוי הטבעי מסך הגידול, נובעת מחד גיסא מהנחות שיעורי ילודה גבוהים ומגידול במספר הנשים בגיל הפריון (49-15) הגורם לעלייה במספר הלידות בתחזית. מאידך גיסא, הנחות ההגירה צופות צמצום בהיקפי העלייה לישראל.
תחזית גידול האוכלוסייה; קרדיט: למ"ס
תחזית גידול האוכלוסייה; קרדיט: למ"ס

הדתות המרכיבות את האוכלוסייה הערבית תגדלנה כל אחת בקצב שונה. אוכלוסיית המוסלמים צפויה לגדול ב-1.9% בממוצע לשנה (תמנה 2.3 מיליון איש בסוף 2035). אוכלוסיית הדרוזים תגדל בקצב ממוצע של 1.3% (185 אלף ב-2035), ואילו אוכלוסיית הנוצרים הערבים תגדל ב-0.6% בממוצע לשנה - קצב הגידול הנמוך ביותר בהשוואה לשאר הדתות (תמנה 152 אלף בסוף 2035). לשם השוואה, בשנים 2010-2006 שיעור הגידול של אוכלוסיית המוסלמים היה 3.0%, של אוכלוסיית הדרוזים 2.1% ושל אוכלוסיית הנוצרים הערבים 0.7%. האוכלוסייה המוסלמית תהווה 20% מכלל האוכלוסייה (17% ב-2010), הדרוזים 1.6% (1.7% ב-2010) והנוצרים הערבים 1.3% (1.6% ב-2010).

הפריון יירד
התחזית מניחה כי שיעור הפריון הכולל של נשים ישראליות יירד בהדרגה אך יישאר ברמה גבוהה גם בהשוואה לעולם המערבי וגם בהשוואה למדינות השכנות. בשנים 2010-2006 שיעור הפריון הכולל של נשים בישראל היה 2.95 לידות לאישה בממוצע. בתקופה הראשונה של התחזית ב-2015-2011 מניחים 2.94 לידות לאישה ובתקופה האחרונה של התחזית ב-2035-2031 2.75 לידות לאישה. על פי תחזיות האו"ם שיעור הפריון הכולל במדינות המפותחות צפוי להיות 1.82 לידות לאישה בתקופה 2035-2030. במדינות הגובלות בישראל שיעור הפריון הכולל צפוי להיות – ירדן 2.41 לידות לאישה, מצריים 2.27, סוריה 2.23 ולבנון 1.53.

לפי הנחה, בתחילת התחזית הפריון הגבוה ביותר הוא בקרב נשים מוסלמיות (3.37 לידות) אך הוא צפוי לרדת לרמה של 2.70 עד שנת 2035. לעומת זאת, בקרב הנשים היהודיות צפויה עלייה קלה בשיעור הפריון מ-2.99 בתחילת התחזית ל-3.04 בסופה – מה שיציב אותן ברמה הגבוהה ביותר בהשוואה לשאר הדתות. הפריון הנמוך ביותר צפוי באוכלוסיית הנוצרים הערבים – 2.1 לידות לאישה בתחילת ובסוף התחזית.

תוחלת החיים תמשיך לעלות
בתחזית מניחים המשך עלייה בתוחלת החיים גם של נשים וגם של גברים. בקרב הגברים היהודים והאחרים תוחלת החיים תעלה מ-79.7 שנים ב-2006-2010 ל-84.8 שנים ב-2031-2035, בקרב הנשים צפויה עלייה מ-83.3 שנים ל-89.5 שנים בתקופות אלו. תוחלת החיים של הגברים הערבים תעלה מ-75.9 ל-81.6 שנים ובקרב הנשים הערביות מ-79.7 ל-86.3 שנים.

בתחזית מניחים צמצום משמעותי במאזן ההגירה הבינלאומית מ-76 אלף בתקופה 2010-2006 ל-58 אלף בתקופה הראשונה של התחזית ול-33 אלף בתקופה האחרונה של התחזית.

על פי הנחות התחזית, במהלך 25 השנים הבאות צפויים להיוולד כ-4.7 מיליון תינוקות (188 אלף לידות בממוצע לשנה במהלך התחזית, לעומת 166 אלף לידות ב-2010), צפויים לעלות כ-400 אלף עולים (16 אלף עולים בשנה בממוצע, לעומת 23 אלף ב-2010) ועוד כ-100 אלף מהגרים לישראל במסגרת איחוד משפחות (4 אלף לשנה בממוצע, בדומה לשנת 2010). בצד השלילי של הגידול צפויים 1.2 מיליון נפטרים (48 אלף נפטרים בשנה בממוצע, לעומת כ-40 אלף ב-2010) וכ-290 אלף מהגרים מישראל (כ-12 אלף לשנה, לעומת 9 אלף ב-2010).

הרבה יותר מבוגרים
תהליכי הזדקנות האוכלוסייה ימשיכו ואף יתעצמו. אוכלוסיית בני 65 ומעלה צפויה לגדול יותר מכל קבוצת גיל אחרת. בסוף 2035 אוכלוסייה זו תמנה כ- 1.7 מיליון נפש - גידול של 117% לעומת 763 אלף איש בסוף שנת 2010. חלקם היחסי באוכלוסייה יגדל מ- 10% ל- 14.6% בהתאמה, עם זאת יהיה נמוך בהרבה ממדינות המפותחות (כ-24%). מתוך קבוצת בני 65 ומעלה הגידול המשמעותי ירשם בקרב המבוגרים ביותר, בני 90 ומעלה, גידול של 220%. מספרם יגדל ל-106 אלף איש בסוף 2035 (לעומת 33 אלף בסוף 2010) והם יהוו אחוז אחד מכלל אוכלוסיית ישראל (בסוף 2010 היוו 0.6%). חלק גדול מההזדקנות הצפויה בישראל נובע ממעבר קוהורט גדול שנולד לאחר מלחמת העולם השנייה (ילידי ה-Baby Boom) לקבוצות גילאים מבוגרות יותר.

מספר הילדים בני 0-14 יגדל מכ-2.2 מיליון ל-2.9 מיליון, אולם חלקם היחסי באוכלוסייה ירד מ- 28% ל- 26%. יחס התלות יגדל משמעותית מ-550 נתמכים לכל 1,000 תומכים ב-2010 לכ-900 נתמכים בסוף 2035. הגיל החציוני של כלל אוכלוסיית ישראל יעלה כמעט בשנתיים: בקרב גברים מ-28.3 שנה בסוף 2010 ל-30.1 בסוף 2035 ושל נשים מ-30.5 שנה ל-32.4 שנה.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה