בשוק הקונצרני: 3 חברות סיפקו כותרות בשבוע החולף

ערן סטפק, סמנכ"ל בחברת קרנות הנאמנות של מיטב, מתייחס לכמה חברות בולטות השבוע
 | 
ערן סטפק
גם השבוע פסקת הפתיחה שלנו תהא כמעט זהה לזו של השבוע שעבר ואולי גם לזו של השבוע לפניו, וכך הלאה לאחור עד תחילת שנת 2010, לאחר שהשבוע שהסתיים התנהל באופן די דומה לשבועות שקדמו לו, כך שעליות השערים החדות באגרות החוב הבלתי מדורגות נמשכו על רקע כניסת כספים כמעט בלתי פוסקת לקרנות המשקיעות באג"ח, ובפרט לאלו המשקיעות באג"ח בתשואות גבוהות.

יחד עם זאת, גם השבוע עלו לכותרות מספר חברות, חלקן ישנות בטור זה וחלקן חדשות, כשנפתח בברכת שלום ופרידה מחברת אסים, שסיפקה לנו שלל כותרות במהלך 2009.

כזכור, בשנה זו אסים היתה עדיין תחת שליטתו של עדי קייזמן, שהתאמץ להגיע להסדר עם מחזיקי אגרות החוב מסדרה א' של החברה. לאחר שההסדר שופר ושונה מספר פעמים, וזמן קצר מאד לפני אישורו הסופי, מכר קייזמן את החברה לחברת נץ בונדס, בצעד שקומם עליו את המחזיקים, שמיהרו להעמיד את אגרות החוב לפרעון מיידי.

לאחר משא ומתן מייגע הגיעו הצדדים לפשרה, שתלויה היתה גם באישורה על ידי מחזיקי אגרות החוב מסדרה ב' של החברה, ומשזו ניתנה נסללה הדרך לסיומה של "סאגת אסים", כך שהשבוע, לאחר שבית המשפט אישר את ההסכם בין המחזיקים משתי הסדרות לבין החברה, כל שנותר הוא לברך בברכת הצלחה את המעורבים, ובתקווה שלא נצטרך להזכיר עוד את החברה בטור זה.

האם נאה בנאות פסגה?

חברה נוספת, שכבר ביקרה בטור זה, ועלתה לכותרות השבוע היא נאות הפסגה.
לנאות הפסגה פרוייקט מגורים אחד, אך לרוע מזלה פרויקט זה נמצא בסמוך לגדר ההפרדה, כך שחדשות לבקרים מתעוררת החברה למצב שבו חלקים משטחיה מופקעים והיא אינה יכולה לבנות עליהם או לפתחם לצרכיה.

כתוצאה מכך, לחברה אין את היכולת לשרת את חובה בזמנו והיא נכנסה למתווה הסדר מול מחזיקי אגרות החוב שלה.

בקליפת אגוז החברה ביקשה דחייה, לא גדולה במיוחד, של תשלום קרן אגרות החוב שלה, שאמורה היתה להיות משולמת בחודש אוגוסט שנה זו, בחצי שנה, כשכל יתר תשלומי הקרן ידחו בחצי שנה בהתאמה (למעשה מבקשת החברה לדחות את התשלום הראשון ולשבצו בלוח הסילוקין חצי שנה לאחר התשלום האחרון), זאת בתנאי שתשלום הריבית, המיועד להיות במהלך חודש זה ישולם במלואו וכן יצורפו אליו הפרשים מן הריבית הקודמת, ששולמה, אך לא במועדה.

בתמורה, תעלה החברה את הריבית הנקובה ב-1%, וכן תשעבד למחזיקים חלק מתמורות הפיצוים, האמורות להגיע אליה בשל הפקעת השטחים. כמו כן ימנו המחזיקים דירקטור בחברה, וכן מסדיר ומעגן ההסכם מספר נקודות המקובלות בהסדרים מאין אלו, כדוגמת משיכת כספים על ידי בעלי השליטה בחברה וכיו"ב.

נראה כי ההסדר הניח את דעתם של המחזיקים, שכן הוא אושר פה אחד על ידם, כך שהחברה תוכל בקרוב להתרכז בענייניה השוטפים: בנייה היכן שעדיין אפשרי וקבלת הפיצויים בשטחים שבהם תעבור גדר ההפרדה.

מגמה חיובית בדוראה

חברה נוספת שסיפקה כותרות (חיוביות) השבוע היא דוראה, חברה שבה מתקימיים בעת ובעונה אחת מספר נושאים המעסיקים רבות את מנהלי ההשקעות בתחום זה. ראשית דוראה היא בעלת חוב, המחזיקה, בין היתר, שתי חברות ציבוריות, ליברטי ואורתם, הנמצאות במצב טוב ממנה (לפחות תזרימית). מבלי להיכנס להבדלים ברמת התשואות הספיציפית, שכן השוק תימחר בתקופות השונות את דוראה בצורה אחרת לגמרי (תשואות גבוהות בהרבה) מחברות הבנות שלה, במקרים רבים עולה השאלה איזה איגרת חוב, אם בכלל, עדיף להחזיק באשכול חברות.

האם להחזיק את אלעזרא או את אלבר? את שרם פודים גרופ או את לידר? ולהבדיל את אידיבי אחזקות או אידיבי פיתוח? השאלה מתחדדת במקרה בו חברת הבת עדיפה באיכותה וביציבותה על חברת האם, אך זו האחרונה עלולה לאבד גם את בתה, במידה והיא עצמה תפשוט את הרגל, כשמחזיקי אגרות החוב ינכסו אותה לעצמם על שלל נכסיה כולל החברות הבנות. במילים אחרות, עד כמה ה"קירבה" בשרשור האחזקות לבעלי השליטה עשויה לפעול לטובת אחזקה בחברות הנמצאות בתקרת הפירמידה, על חשבון אלו הנמצאות בתחתיתה, גם אם אלו האחרונות נתפסות כיציבות וחזקות יותר.

מתח נוסף המתקיים בדוראה הוא המתח הפנימי בתוך החברה בין חוב לטווח קצר לבין חוב לטווח ארוך, שכן החברה הנפיקה ארבע סדרות אגרות חוב, והיא אמורה לשלם כל שנה גם תשלומי קרן לא קטנים בחלק מן הסדרות, כשהתשלומים הקרובים צפוים להיות בעוד כשלושה חודשים.

אם כן, השבוע הודיעה החברה כי היא מתכוננת היטב לתשלומים הנ"ל, בשעה שהיא הגיעה להסכמה עם קופות הגמל של פסגות, שיעמידו לה הלואה בסך 55 מיליוני ש"ח, בריבית של 8% צמוד למדד. כמו כן קיבלו קופות הגמל של פסגות שיעבוד על אחזקתה של דוראה במניות אורתם סהר (כ- 42% מהחברה) וכן הן קיבלו אופציות הניתנות למימוש למניותיה של החברה בהיקף של 10% ממנה.

נראה כי דוראה, שאגרות החוב שלה נסחרו בשיא המשבר במחירים שנעו סביב 25 אגורות, מה שממש "מזמין" את החברות לבצע תספורות כאלו ואחרות למחזיקים, עשתה ועושה מאמצים כבירים ומנסה בכל דרך אפשרית להימנע מכניסה למסלול של הסדר עם מחזיקי אגרות החוב שלה, וזאת בניגוד למספר לא מבוטל של חברות, שמצבן לא שונה מהותית משלה, אך בניגוד לה מיהרו אל עבר שולחן המשא ומתן עם מחזיקי אגרות החוב שלהן לצורך גיבוש הסדרי חוב.

הסיפור של גלוב

נסיים השבוע בחברה נוספת, המנסה "לגרד" את המזומנים הנדרשים לצורך תשלום קרן אגרות החוב בחודש אפריל הקרוב, והכוונה כאן היא לחברת יורו גלוב, חברה שהנפיקה בלבד והיא של חברת לוי הציבורית.
ליורו גלוב מספר נכסים מניבים באירופה, כשכמעט כולם משועבדים לבנקים המממנים, כשבחלקם היא אינה עומדת ביחסים שנקבעו לה בהסכמי ההלואה עם הבנקים, מה שלכאורה עשוי לסכן אותה בכך שאלו האחרונים עשוים לממש את הנכסים לטובתם.

למרות זאת, נראה כי לפחות לעת עתה הבנקים אינם ממהרים לעשות כן, שכן ברוב המקרים השוכרים משלמים את תשלומיהם, כך שהחברה יכולה לשלם להם את הריביות השוטפות.

הבעייה הקרובה המשחרת לפתחה של יורו גלוב היא תשלום הקרן הקרובה כאמור, כשמדובר בסדרה גדולה למדי בהיקף של 150 מיליוני ערך נקוב, כאשר כשליש מהסדרה רכשה חברת האם, לוי, ( או חברות אחרות הנמצאות בשליטת חברת האם).

כך הודיעה השבוע יורו גלוב, כי היא מנהלת מו"מ למכירת השלד הבורסאי אותו היא מחזיקה, יורואוברסיז, כשעוד לפני המכירה יפשוט השלד את עורו ויחלק את שאריות עצמותיו זאת בדמות של כ- 5.7 מיליוני ש"ח.

כתוצאה מחלקה בדיבידנד וממכירת השלד, יכנסו לקופתה של יורו גלוב כ- 8 מיליוני ש"ח, אולם רק על מנת לשרת את התשלום הראשון צריכה החברה מזומנים בהיקף של כ- 45 מיליוני ש"ח (כולל חלקה של החברה האם), משימה לא פשוטה כלל ועיקר.

ליורוגלוב קיים נכס אחד שאינו משועבד והוא מוערך על ידה בכ- 30 מיליוני ש"ח, כך שאם היא תצליח למכרו במחיר הנ"ל נראה כי ישתפרו משמעותית סיכוייה להגיע ליעדה, מה גם שהחברה כבר הודיעה בדו"חותיה הכספיים כי במידה ויחסר סכום כלשהו לתשלום המדובר, לוי תלווה לה 10 מיליוני ש"ח, על מנת להשלים את החוסר.

יש לזכור כי חלקם של המחזיקים מן הציבור בתשלום המיועד להיות באפריל הוא בהיקף של 30 מיליוני ש"ח בלבד, כך שללוי יכולות להיות מספר אפשרויות על מנת לעזור לחברת הבת לצלוח אותו בשלום.

ועם זאת, ועל אף העליות האחרונות באג"ח, ביחד עם העליות החדות בשוק, מחירו עדיין נע סביב 70 אגורות או קצת למעלה מכך, מה שמבהיר כי המשקיעים אינם משוכנעים כי יורו גלוב תשרת את מלוא חובה ובזמנו.
לפחות לגבי התשלום הראשון התשובות בעניין תינתנה בעוד כחודשיים וחצי.

*אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה