אודות החברה

דלק מערכות אנרגיה בע"מ
8,702,851
חיפושי נפט וגז
1981
זיו האפט
565
520032681
09-8638444
09-8638577
רח' אבא אבן 19, הרצליה 4612001
עיקר פעילותה של החברה, דלק מערכות אנרגיה בע"מ, הינו בחיפושי נפט ו/או גז בנכסי נפט, באמצעות החברה הציבורית דלק קידוחים. החברה פועלת בעיקר בהפקה ומכירה של גז טבעי וקונדנסט מפרויקט תמר, בקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט זה, בפיתוח מאגר לוויתן, בקידום ותכנון של מסחור הגז הטבעי ופיתוח מאגר אפרודיטה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה