דלק אנרגיה

137,600 0%
  • מספר נייר:565010
  • מטבע: ש"ח
  • ענף: חיפושי נפט וגז
  • שיוך למדדים:

אודות החברה

שם חברה דלק מערכות אנרגיה בע"מ
שווי חברה 7,077,496 (אלפי ₪)
  • ענףחיפושי נפט וגז מספר מנפיק565
  • שנת יסוד1981מספר תאגיד520032681
  • רו”חזיו האפט טלפון09-8638444
  • פקס09-8638577
  • כתובתרח' אבא אבן 19, הרצליה 4612001
  • אתר הבית http://www.delekenergy.co.il

עיקר פעילותה של החברה, דלק מערכות אנרגיה בע"מ, הינו בחיפושי נפט ו/או גז בנכסי נפט, באמצעות החברה הציבורית דלק קידוחים. החברה פועלת בעיקר בהפקה ומכירה של גז טבעי וקונדנסט מפרויקט תמר, בקידום הרחבת מערך ההפקה של פרויקט זה, בפיתוח מאגר לוויתן, בקידום ותכנון של מסחור הגז הטבעי ופיתוח מאגר אפרודיטה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2016
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה