דלק קידוחים יהש

904 0.37%
  • מספר נייר:475020
  • מטבע: ש"ח
  • ענף: חיפושי נפט וגז
  • שיוך למדדים:

אודות החברה

שם חברה דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
שווי חברה 10,572,549 (אלפי ₪)
  • ענףחיפושי נפט וגז מספר מנפיק475
  • שנת יסוד1993מספר תאגיד550013098
  • רו”חזיו האפט / קוסט פורר גבאי את קסירר טלפון09-9712424
  • פקס09-9712425
  • כתובתרח' אבא אבן 19, הרצליה פיתוח 4612001
  • אתר הבית http://www.delekdrilling.co.il

תחום הפעילות העיקרי של השותפות, דלק קידוחים - שותפות מוגבלת, הינו פעילות חיפושים, פיתוח והפקה של נפט, גז טבעי וקונדנסט, בישראל ובקפריסין.
נציין כי לשותפות אין עובדים, וכי הדירקטורים ונושאי המשרה המצויינים מטה הינם עובדים של השותף הכללי.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה