אודות החברה

רציו חיפושי נפט (1992) - שותפות מוגבלת
3,195,589
חיפושי נפט וגז
1993
קסלמן וקסלמן
394
550012777
03-5661338
03-5661280
רח' יהודה הלוי 85, תל-אביב 6579614
השותפות המוגבלת, רציו חיפושי נפט (1992), עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל.
רציו חיפושי נפט נוסדה על פי הסכם שותפות מוגבלת שנחתם בין רציו נאמנויות (הנאמן כשותף מוגבל) מצד אחד, ובין רציו חיפושי נפט (השותף הכללי) מצד שני.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה