הזדמנות יהש

131.5 -0.08%
  • מספר נייר:1119924
  • מטבע: ש"ח
  • ענף: חיפושי נפט וגז
  • שיוך למדדים:

אודות החברה

שם חברה הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת
שווי חברה 49,072 (אלפי ₪)
  • ענףחיפושי נפט וגז מספר מנפיק1551
  • שנת יסוד2010מספר תאגיד550236822
  • רו”חקוסט פורר גבאי את קסירר טלפון03-6116111
  • פקס03-6116110
  • כתובתרח' בן גוריון 2, רמת גן 52573
  • אתר הבית http://www.oilandgas.co.il

השותפות, הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה, עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה