חדשות דלק אנרגיה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • דלק אנרגיה - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דלקאנ-מינויו של יוסי אבו כמנכ"ל החברה נכנס לתוקף ב-3.7.18-המשך
  • דלק אנרגיה - דוח רבעון 1 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דלק אנרגיה - דוח חב בת/מוחזקת-דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
   | קישור ל-PDF
  • דלק אנרגיה - צפי לרווח חשבונאי של כ98מ$ ככל שתנפיק תמלוגי על מ
  • דלק אנרגיה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017
   | קישור ל-PDF
  • דלק אנרגיה - דוח חב בת/מוחזקת-דלק קידוחים - שותפות מוגבלת
   | קישור ל-PDF
  • דלקקב-מגעים להסדר בק"ע בקשה ליצוגית בק"ע יציאת דלקאנ מהמדדים
  • דלקאנ החליטה לא להתקדם במהלך הצעת רכש ליה"ש של דלקד
  • דלקאנ-הוחלט על מינוי יוסי אבו כמנכל החברה חלף אסי ברטפלד,כפוף

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז