חדשות דלק קידוחים יהש

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • דלק קידוחים יהש - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • הבוקר תחודש הפקת הגז הטבעי ממאגרי תמר וים תטיס
  • שות תמר הגישו עתירה מנהלית בק"ע זכיית שות לוויתן במכרז חב חשמל
  • פס"ד בעתירה בנוגע לרשיון /353ערן:מאגר תמר SW יחולק בין שטח...
  • דלק קידוחים יהש-מצגת באנגלית-מפגש משקיעים
  • רצו,דלקד-דוח משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון בחזקות לוויתן
  • דלק קידוחים יהש - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דלקד מימשה אופציה לרכישת 24.99% ברשיון רועי מרציו,כפוף
  • דלקד-מצגת החברה באנגלית בק"ע בחינת אפשרות לשינוי מבני
  • דלקד:אלון D/367-התקשה עם אתיקה(ע"י דלקקב)לפיו תשמש כמפעיל..

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז