חדשות ישראמקו יהש

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • הבוקר תחודש הפקת הגז הטבעי ממאגרי תמר וים תטיס
  • שות תמר הגישו עתירה מנהלית בק"ע זכיית שות לוויתן במכרז חב חשמל
  • ישראמקו יהש - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • תיקון להסכם אספקת הגז בין שותפי תמר לבין חברת החשמל,פרטים
  • דוח עתודות ונתוני תזרים מהוון מעודכנים בחזקת תמר
  • פסק דין בוררות בין נפטא ישרמקו ודור גז,פרטים
  • ישרמק-הערכת השותף הכללי להכנסה השנתית החייבת של השותפות לצו...
  • שות תמר ולוויתן קיבלו בקשה להגיש הצעות לאספקת גז לחב החשמל...
  • ישראמקו יהש - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דלקד ונובל הסבו את הסכמי יצוא הגז תמר-דולפינוס לשותפי תמר+את..

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז