חדשות רציו פטרול יהש

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • רציו פטרוליום - מצגת למשקיעים - יוני 2019
  • רציו פטרוליום - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • רצפט-אקסון החליטה לבצע קידוח אקספלורציה בבלוק עץופויבK בגיאנה
  • רצפט-בת חתמה על הסכם לחיפוש והפקה באזור 4 ברפובליקת הפיליפינים
  • רציו פטרוליום - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • רציו פטרוליום - הוגשה בקשה לקבלת רישיון חיפוש בנכס באירלנד
  • רציו פטרוליום - מצגת למשקיעים, מרץ 2018
  • רציו פטרוליום - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017
   | קישור ל-PDF
  • רצפט-הוחלט לא להאריך תוקף הרשיונות בים הצפוני ולסיים ההסכם בגי
  • רצפט-סיום הסקר הסייסמי בגינאה,ימשכו שלבי העיבוד ופענוח הנתונים

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז