רשות החשמל דורשת מ'תמר' לשנות את ההסכמים שנחתמו עם יצרני החשמל; במידה ולא - תדרוש הטלת פיקוח מחירים

רשות החשמל מעלה טענות נגד מנגנון ההצמדה בהסכם עם חברת חשמל ועלויות עודפות בהסכמים עם יצרני החשמל הפרטיים. בתוך כך, ברשות מדגישים: לא מעוניינים לפגוע בהסכמי המימון של 'תמר'
 |  (21)
קידוח תמר (צילום: אלבטרוס)
נכנסת לתמונה: במסמך עמדה לשימוע שפרסמה הערב (ב') רשות החשמל, בראשות היו"ר עו"ד אורית פרקש-הכהן, מביעה הרשות חששות כי הסכמי הגז במתכונתם הנוכחית יובילו להטלת עלויות עודפות לצרכני החשמל. הרשות דורשת הכנסת סעיפים מקלים בחוזים שנחתמו עם היצרנים הפרטיים והבהרות בנוגע למנגנון ההצמדה בהסכם עם חברת החשמל.

הרשות מתנה את ההכרה שלה בעלויות בגין ההסכמים לרכישת גז טבעי למשק החשמל בשינוי תנאים שונים בהסכמים, שימנעו הנצחת מונופול 'תמר' ויבטיחו כניסת ספק גז טבעי נוסף. לטענת הרשות, שינוי תנאים אלו יבטיח הן את צרכי המשק והן כניסת יצרנות חשמל פרטית והכל לצורך שמירת אינטרס הצרכנים למזעור עלויות לטווח הארוך. השימוע יערך במשך כשבועיים ולאחריו תתקבל החלטה אשר יתכן ותדרוש עדכון ההסכמים.

רשות החשמל אמונה על הסדרה ופיקוח משק החשמל בישראל ופועלת לשמור על איזון אינטרסים בין הצרכנים, חברת החשמל, יצרני חשמל והמדינה. בכך מהווה הרשות הרגולטור של חברת החשמל וכל ההסכמים עליהם חותמת יצרנית החשמל כפופים לאישורה.

הגז ממאגר 'תמר' מתוכנן לזרום למשק הישראלי החל מאפריל 2013 ולצורך פיתוחו חתמו שותפויות חיפושי הנפט והגז מקבוצת דלק על הסכמי מימון בהיקף של 800 מיליון דולר . הסכמים אלו תלויים באישור החוזה בין השותפות לבין חברת החשמל ע"י הרגולטורים השונים ובתוך כך רשות החשמל ורשות ההגבלים העסקיים.

בעל השפעה דרמטית על מחירי החשמל

מדובר במסמך לשימוע המפרט, לראשונה, את עמדת רשות החשמל ביחס להסכמי הגז אשר נחתמו לחמש עשרה השנים הבאות בין ספקית הגז 'תמר', המוחזקת נובל אנרג'י, שותפויות {אבנר יהש}, דלק קידוחים יהש -1.51% דלק קידוחים 1,172 -1.51% דלק קידוחים יהש בסיס:1,190 פתיחה:1,200 גבוה:1,202 נמוך:1,169 תמורה:20,938,217 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , ישראמקו יהש -2.2% ישראמקו יהש 40.1 -2.2% ישראמקו יהש בסיס:41 פתיחה:41.3 גבוה:41.3 נמוך:40.1 תמורה:14,663,793 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ודור אלון לבין חברת החשמל ויצרנים הפרטיים. מדובר בהסכמים בשווי עשרות מיליארדי דולרים שהגדול מבניהם הוא עם חברת החשמל העשוי להגיע לכ-23 מיליארד דולר.

הבדיקה של הרשות נעשתה לאורך מספר חודשים ולאחר דיונים ארוכים בישיבות מליאת הרשות, ובכללם קבלת חוות דעת מיועצים בינלאומיים והתייעצות עם הרגולטורים השונים וביניהם רשות ההגבלים העסקיים, רשות הגז הטבעי במשרד האנרגיה והמים והועדה לפיקוח על המחירים שבמשרד האוצר.

ברשות מגדירים את החוזה בין חברת חשמל לשותפות 'תמר' כבעל השפעה דרמטית על מחירי החשמל בישראל בחמש עשרה השנים הבאות ובתוך כך בעל השלכות משמעותיות על התחרות במשק הגז הטבעי, הסובל כיום מספק גז יחיד ויתרה מכך ימשיך בעתיד להיות מושפע מאותו הספק שבבעלותו גם שלושה מאגרים נוספים: 'דלית', 'תנין' ו'לוויתן'.

במסמך השימוע מטעמה מפרטת רשות החשמל, בין היתר, את עמדתה הראשונית ביחס לנקודות העיקריות הבאות:

1. מחירי הבסיס בהסכמים לרכישת גז טבעי אשר נחתמו לאחר עיכוב רב בין 'תמר' לבין יצרני חשמל פרטיים, ואשר הונחו לפניה, מבטאים חשש לעלויות עודפות (בשל היות ספק הגז מונופול).

2. הרשות אף מציינת כי היא רואה קושי באורך התקופה של ההסכמים עם היזמות הפרטית, לאור העובדה כי ההסכמים אלה (בשונה מהסכם חברת החשמל עם 'תמר') אינם כוללים כל אפשרות לעדכון המחיר במשך כל תקופת ההסכמים, גם במקרה של כניסת ספקי גז עתידיים.

3. בנוסף, הרשות רואה קושי בעת הזו בהסכמי גז ארוכים עם היצרנות הפרטית, הכוללים מחויבות כמותית גבוהה לתשלום עבור גז (מחויבות ל-Take Or Pay), לאור החשש להיוותרות כמויות גז פנויות נמוכות לרכישה או מכירה במשק, אשר יכולים ליצר חסם לכניסה עתידית של ספקי גז ויצרני חשמל נוספים.

4. יחד עם זאת, ולאור החשיבות העליונה בכניסת יזמות חשמל פרטית, קובעת הרשות כי תשקול שלא להתערב במחירי הבסיס האמורים, זאת בכפוף לכך שההסכמים יתוקנו ויתווספו להם שורה של תנאים המיטיבים עם המשק (סעיפים המאפשרים ליצרני חשמל לקבל חד צדדית לקיצור ההסכם או לחלופין הקטנת כמות לצורך הבטחת כניסת ספק גז טבעי נוסף וכו'). כמו כן הרשות מציינת כי מנגנוני ההצמדה של ההסכמים ממתנים את העלויות.

5. ביחס להסכם שנחתם בין חברת החשמל לבין ספק הגז הטבעי 'תמר' - הרשות מציינת כי על חברת החשמל הוטל נטל לא פשוט בניהול המשא ומתן ובחתימה על ההסכם לטובת צרכני החשמל במציאות של ספק גז יחיד וכי בנסיבות אלה ההסכם עצמו מבטא תועלות תפעוליות שונות לצרכני החשמל.

6. מסמך השימוע מטעם הרשות מעלה על פניו חשש לפערי עלויות עודפות בהסכם חברת החשמל וזאת בעיקר ביחס למנגנון הצמדת מחירי הגז לאורך השנים. הרשות מבקשת את התייחסות החברה למנגנון הצמדת מחירי הגז למדד המחירים לצרכן האמריקני ובפרט מציינת כי לא תסכים לגלגל את הצרכנים את המנגנון הנוסף לייקור ההצמדה כאמור שנקבע במסגרת ההסכם.

נזכיר, כי בהסכם בין 'תמר' לחברת החשמל הוכנס מנגנון הצמדה שנתי למדד המחירים האמריקני הצפוי להוביל להאמיר את מחיר הגז בהסכם.

לא מעוניינת לסנדל את הסכמי המימון

בשורה התחתונה הרשות מעניקה חותמת הכשר להסכם בין 'תמר' לחברת החשמל בכפוף לכך שהשותפות תמלא אחר התנאים בהחלטת הרשות בלא לפתוח את תנאי ההסכמים, שכן במידה וההסכמים יפתחו ויגרמו לעיכובים או לפגיעה ביצרני החשמל הרשות תדרוש להטיל פיקוח על מחירים על מאגר 'תמר' ותפנה בנוסף למשרד האנרגיה והמים לצורך הפעלת סמכויות פיקוח חריפות על ספק הגז הטבעי 'תמר' לפי סמכויותיהם לפי חוק הנפט וחוק משק הגז הטבעי ואף לוועדת היצוא על הגז המתנהלת בימים אלה בראשות מנכ"ל משרד האנרגיה והמים.

הרשות מכירה בהחלטתה כי יש לאזן בין שיקולים שונים ומורכבים ומציינת בייחוד את עניין - מזעור עלויות לצרכני החשמל, הקטנת הפגיעה התחרות במשק החשמל, הבטחת האינטרס ארוך הטווח של צרכני החשמל בישראל לאי תלות בספק גז טבעי אחד, לרבות בהיבט של מזעור עלויות אל מול ההתחשבות בשיקולי מימון הן של ספק הגז הטבעי והן של יצרנות לחשמל פרטית והבטחת התועלות הקיימות בהסכם שחתמה חברת החשמל עם 'תמר'.
תגובות לכתבה(21):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 19.
  הרבנות
  איציק 23/05/2012 14:34
  הגב לתגובה זו
  0 0
  נודע כי מועצת גדולי התורה +הרבנות שוקלית לערער העל ההסכמים של תמר לחחי,זה בניגוד לתורה -והם התנגדו לכך, כנ"ל הרב פינטו הביע את דעתו שזה לא ניראה לו
  סגור
 • 18.
  נכנסו ללחץ בטרם עת כי..
  גרין 22/05/2012 12:15
  הגב לתגובה זו
  0 1
  אחרי הבחירות לנשיאות מצריים, ואחרי שהרוחות שם יירגעו, יש סיכוי טוב שימשיכו לספק גז לישראל, ז" א לא יהיה ספק בודד. חוץ מזה, פיתוח שדה הגז יביא גם ספקים נוספים. לכן רשות הגז הזדרזה עם החששות בטרם עת. גילוי נאות: אני מחזיק במניות גז
  סגור
 • 17.
  אל תמכרו לחח" י הכל ליצא במחיר פי 2 ! (ל"ת)
  שימי 22/05/2012 10:00
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 16.
  כמה עולה יחידת חום בשוק העולמי?
  כל 21/05/2012 23:17
  הגב לתגובה זו
  0 0
  בממוצע, מה אין מחיר ידוע לגז כמו לנפט?
  סגור
 • 15.
  בלי ישראמקו ודלק קידוחים היום היינו בעלטה (ל"ת)
  ימנה 21/05/2012 21:52
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 14.
  פלריסטם-חלקי חילוף לבני אדם (ל"ת)
  ימנה 21/05/2012 21:51
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 13.
  לתשובה מגיע פרס ישראל על החלוציות בסקטור הגז (ל"ת)
  ימנה 21/05/2012 21:51
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 12.
  זה רק מראה שאבנר עוד תטוס לחלל (ל"ת)
  אבנר 21/05/2012 20:12
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 11.
  תשובה תחמן ,שיתחמנו ,אותו שלא יקבל אגורה מהגז
  הוד רובין 21/05/2012 20:08
  הגב לתגובה זו
  0 0
  נוכל רע לב וקמצן פעם חשבו שהוא ישר ,פחחחחחחחח
  סגור
 • 10.
  מחר מודיעין טסהההההההההההההה
  בשם התחרות 21/05/2012 19:35
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מירה ושרה מלאות גז!!!!!!!!!!!!
  סגור
 • טען עוד
 • 9.
  מתעללים בגוויות.כל ממזר מלך.כל פקיד מושתX
  בן יונה 21/05/2012 19:29
  הגב לתגובה זו
  0 0
  רוצה להתעלות על קודמו,וממציא המצאות חדשות.צריך לפנות לבית הדין הבין לאומי בהאג ולממשל האמריקאי,על מנת שיגן על נובל והמשקיעים מפני הכולרות שמנסים לנשל אותנו מנכסנו באמתלות שווא של הגנה על הצרכן כאשר הסיבה האמיתית היא קינאה וצרות עין.
  סגור
 • 8.
  3 צודק
  קורא בין השורות 21/05/2012 19:10
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ' מושפע מאותו הספק שבבעלותו גם שלושה מאגרים נוספים דלית' , ' תנין' ו' לוויתן' מי נישאר לכניסה עתידית של ספקי גז . מודיעין והכשרה אנרגיה
  סגור
 • 7.
  טוב שלא יהיה חשמל... (ל"ת)
  בושה למפרי הסכמים 21/05/2012 18:45
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 6.
  כל פקידון עושה שריר וכל ממזר מלך..
  ד" ר גואל שאמי 21/05/2012 18:44
  הגב לתגובה זו
  0 0
  נובל לא טיפשים מחיר השוק באיזור הור 7 דולר ליחידת חום
  סגור
 • 5.
  תם עידן מניות הנפט והגז (ל"ת)
  שולי 21/05/2012 18:43
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 4.
  הגיע הזמן שתטפל בחברת החשמל
  רשות החשמל 21/05/2012 18:34
  הגב לתגובה זו
  0 1
  לא יתכן שהעובדים שם חבר מביא חבר וקרוב משפחה וכולם ביחד לא משלמים חשבונות חשמל כאשר אנחנו עם ילדים קטנים כביסות חימום ומיבש כביסה בחורף מקבלים חשבון של מאות שקלים. בושה! העיקר ביבי שם מס על הבורסה 25%? שיקח מהם
  סגור
 • 3.
  הודעה מצוינת למודיעין הכשרה
  משה 21/05/2012 18:27
  הגב לתגובה זו
  0 0
  העליות מתחילות לא לפספס את הרכבת האסדה בדרך
  סגור
 • 2.
  לבדוק עם נובל לא קשורה לרצח ארלוזורוב
  רפי אלעזר 21/05/2012 18:26
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ולקבוע מה יהיה צבעו של הגז
  סגור
 • 1.
  נו מתי ניתנו כבר לעבוד ולא יהיו צרי עין ואופק
  ישראלי 21/05/2012 18:07
  הגב לתגובה זו
  0 0
  זה כנראה רק קורה בארץ השלטון יחול לחסל כל אחד ואחר כך לבכות שמעלים מחירים כי זה לא אנחנו זה הרצפה העקומה שבו יום יומים תחליטו וחסל כל ענין
  סגור
 • שמישהו יחקור את כל השטויות שעושה הרשות לחשמל (ל"ת)
  ישראלי 22/05/2012 14:12
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • כתבה לא עשתה כלום ואישרה את ההסכם עם ח" ח (ל"ת)
  משה 21/05/2012 18:55
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור