X

צפה בנתונים בזמן אמת
נתונים בעיכוב של 20 דקות
שלב מסחר ותאריך: רציף | 27/11/2014 12:52

קסם US BUYBACKי (NTR)י (`4Da)

34,840 0.58%
 • תמורה כספית: 636,001
 • תשואת החודש8.11%
 • תשואת השנה23.71%
 • תשואת 12 חודשים25.05%
 • דמי ניהול0.75
 • שווי הוגן34,869
 • מספר נייר:1130210
 • סוג נייר: תעודת סל
 • ענף: מדדי מניות חו"ל
 • היקף נכסים:27,324   (אלפי ₪)
 • מדד עוקב:
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

תזרים מזומנים

הדפסה יצוא לקובץ אקסל

יחסים פיננסים

לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.