צפה בנתונים בזמן אמת
נתונים בעיכוב של 20 דקות
שלב מסחר ותאריך: רציף | 24/05/2018 12:25

קסם US BUYBACKי (PR)י (4Da)

37,680 0.43%
 • תמורה כספית: 440,856
 • תשואת החודש-0.85%
 • תשואת השנה-0.32%
 • תשואת 12 חודשים10.23%
 • דמי ניהול0.775
 • שווי הוגן37,675.12
 • מספר נייר:1130210
 • סוג נייר: תעודת סל
 • ענף: מדדי מניות חו"ל
 • היקף נכסים:28,292   (אלפי ₪)
 • מדד עוקב:
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

תזרים מזומנים

הדפסה יצוא לקובץ אקסל

יחסים פיננסים