צפה בנתונים בזמן אמת
נתונים בעיכוב של 20 דקות
שלב מסחר ותאריך: סופי | 17/01/2018 17:24

קסם US BUYBACKי (PR)י (4Da)

39,110 0.39%
 • תמורה כספית: 87,077
 • תשואת החודש3.51%
 • תשואת השנה3.51%
 • תשואת 12 חודשים9.84%
 • דמי ניהול0.775
 • שווי הוגן38,431.93
 • מספר נייר:1130210
 • סוג נייר: תעודת סל
 • ענף: מדדי מניות חו"ל
 • היקף נכסים:33,251   (אלפי ₪)
 • מדד עוקב:
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

תזרים מזומנים

הדפסה יצוא לקובץ אקסל

יחסים פיננסים