צפה בנתונים בזמן אמת
נתונים בעיכוב של 20 דקות
שלב מסחר ותאריך: סופי | 21/03/2018 17:24

קסם US BUYBACKי (PR)י (4Da)

37,030 0.05%
 • תמורה כספית: 18,885
 • תשואת החודש-2.5%
 • תשואת השנה-1.62%
 • תשואת 12 חודשים7.82%
 • דמי ניהול0.775
 • שווי הוגן36,970.85
 • מספר נייר:1130210
 • סוג נייר: תעודת סל
 • ענף: מדדי מניות חו"ל
 • היקף נכסים:31,144   (אלפי ₪)
 • מדד עוקב:
הדפסה יצוא לקובץ אקסל

תזרים מזומנים

הדפסה יצוא לקובץ אקסל

יחסים פיננסים