הוסף לתיק אישי
2 -86.67%
 • תמורה כספית:604
 • דלתא:-2.5
 • סטיית תקן גלומה:4.78
 • שווי תיאורטי:2.66
 • חוזה גלום:0
 • תשואת החודש:-83.33
נתונים בעיכוב
נכון ל 20/05/2019 17:26
 • מספר אופציה 82695867
 • שם אופציה $ P 0352.5 MAY
 • סוג נגזרים דולר
 • תאריך פקיעה 29/05/2019
 • ימים לפקיעה 9
 • נכס הבסיס דולר רציף -0.03%
 • מחזור יומי 251
 • מחזור אחרון 50
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 15
 • שער ממוצע -83.93% 2.41
 • סה"כ עסקאות 12
 • פוזיציות פתוחות* 6,556
 • שינוי בפוזיציות (%)* 0
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
4 2
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-66.67 2 10 5
לימיט שווי כמות % שינוי
5 10 2 -66.67
11 44 4 -26.67
18 972 54 20
26 312 12 73.33
-- -- -- --

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
17:26 2 -86.67% 50 100
17:26 2 -86.67% 140 280
17:21 4 -73.33% 1 4
17:12 2 -86.67% 1 2
16:59 2 -86.67% 1 2
16:50 2 -86.67% 1 2
16:38 2 -86.67% 2 4
16:37 2 -86.67% 1 2
16:03 2 -86.67% 4 8

פרטי נגזר

נכס בסיס דולר
שער נכס בסיס 3.58
מחיר מימוש 352
סטיית תקן (נכס בסיס) 5
ריבית שקלית 2.5
גודל חוזה 10,000

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 2.66
דלתא -2.5
גמא 2.08
ווגא 3.29
תטא -0.97
רו -0.22
אומגה -336.2
סטיית תקן גלומה 4.78
חוזה סינטטי 0
חוזה גלום 0

פוזיציות פתוחות

תאריך 20/05/19
פוזיציות פתוחות 6,556
שינוי בפוזיציות 0