הוסף לתיק אישי
5 150%
 • תמורה כספית:8,052
 • דלתא:-3.49
 • סטיית תקן גלומה:5.36
 • שווי תיאורטי:3.45
 • חוזה גלום:0
 • תשואת החודש:-58.33
נתונים בעיכוב
נכון ל 19/06/2019 16:35
 • מספר אופציה 82675794
 • שם אופציה $ P 0355.0 JUN
 • סוג נגזרים דולר
 • תאריך פקיעה 26/06/2019
 • ימים לפקיעה 7
 • נכס הבסיס דולר רציף 0.21%
 • מחזור יומי 1,996
 • מחזור אחרון 1
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 2
 • שער ממוצע 101.5% 4.03
 • סה"כ עסקאות 14
 • פוזיציות פתוחות* 18,314
 • שינוי בפוזיציות (%)* 0
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
7 4
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
150 120 600 5
0 11 22 2
-50 9 9 1
-- -- -- --
350 37 333 9
לימיט שווי כמות % שינוי
9 333 37 350
12 12 1 500
34 170 5 1,600
-- -- -- --
-- -- -- --

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
16:35 7 250% 1 7
16:35 6 200% 1 6
14:52 4 100% 1 4
14:22 5 150% 3 15
13:54 5 150% 10 50
12:46 5 150% 50 ג’250
12:44 4 100% 26 104
12:44 4 100% 4 16
12:43 4 100% 996 ג’3,984

פרטי נגזר

נכס בסיס דולר
שער נכס בסיס 3.6
מחיר מימוש 355
סטיית תקן (נכס בסיס) 5
ריבית שקלית 2.4
גודל חוזה 10,000

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 3.45
דלתא -3.49
גמא 3.1
ווגא 3.84
תטא -1.44
רו -0.24
אומגה -364.06
סטיית תקן גלומה 5.36
חוזה סינטטי 0
חוזה גלום 0

פוזיציות פתוחות

תאריך 19/06/19
פוזיציות פתוחות 18,314
שינוי בפוזיציות 0