הוסף לתיק אישי
68 -26.88%
 • תמורה כספית:28,964
 • דלתא:-23.59
 • סטיית תקן גלומה:13.05
 • שווי תיאורטי:13.06
 • חוזה גלום:0
 • תשואת החודש:-20.93
נתונים בעיכוב
נכון ל 23/04/2019 14:29
 • מספר אופציה 82636093
 • שם אופציה $ P 0360.0 APR
 • סוג נגזרים דולר
 • תאריך פקיעה 24/04/2019
 • ימים לפקיעה 1
 • נכס הבסיס דולר רציף 0.05%
 • מחזור יומי 433
 • מחזור אחרון 10
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 93
 • שער ממוצע -28.08% 66.89
 • סה"כ עסקאות 58
 • פוזיציות פתוחות* 32,375
 • שינוי בפוזיציות (%)* -22.4
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
82 56
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-26.88 45 3,060 68
-29.03 100 6,600 66
-44.09 10 520 52
-46.24 400 20,000 50
-24.73 1 70 70
לימיט שווי כמות % שינוי
70 70 1 -24.73
72 8,352 116 -22.58
74 7,400 100 -20.43
100 100 1 7.53
105 105 1 12.9

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
14:29 68 -26.88% 10 680
14:22 68 -26.88% 22 1,496
13:48 68 -26.88% 3 204
13:48 68 -26.88% 37 2,516
13:48 68 -26.88% 1 68
13:46 68 -26.88% 1 68
13:45 68 -26.88% 2 136
13:31 68 -26.88% 1 68
13:30 68 -26.88% 1 68

פרטי נגזר

נכס בסיס דולר
שער נכס בסיס 3.61
מחיר מימוש 360
סטיית תקן (נכס בסיס) 5
ריבית שקלית 2.6
גודל חוזה 10,000

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 13.06
דלתא -23.59
גמא 32.63
ווגא 5.81
תטא -15.07
רו -0.23
אומגה -651.44
סטיית תקן גלומה 13.05
חוזה סינטטי 0
חוזה גלום 0

פוזיציות פתוחות

תאריך 22/04/19
פוזיציות פתוחות 41,714
שינוי בפוזיציות 13.20