הוסף לתיק אישי
195 -21.69%
 • תמורה כספית:11,137,620
 • דלתא:-65.63
 • סטיית תקן גלומה:8.76
 • שווי תיאורטי:134.37
 • חוזה גלום:0
 • תשואת החודש:-25
נתונים בעיכוב
נכון ל 20/03/2019 17:32
 • מספר אופציה 82635848
 • שם אופציה $ P 0362.5 MAR
 • סוג נגזרים דולר
 • תאריך פקיעה 27/03/2019
 • ימים לפקיעה 7
 • נכס הבסיס דולר רציף -0.06%
 • מחזור יומי 58,160
 • מחזור אחרון 1
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 249
 • שער ממוצע -23.09% 191.5
 • סה"כ עסקאות 232
 • פוזיציות פתוחות* 72,048
 • שינוי בפוזיציות (%)* -5.6
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
220 175
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-21.69 4 780 195
-23.69 121 22,990 190
-31.73 8 1,360 170
-33.73 13 2,145 165
-19.68 125 25,000 200
לימיט שווי כמות % שינוי
200 25,000 125 -19.68
210 6,090 29 -15.66
220 5,940 27 -11.65
340 340 1 36.55
-- -- -- --

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
17:32 195 -21.69% 1 195
17:32 195 -21.69% 20 3,900
17:32 195 -21.69% 4 780
17:31 195 -21.69% 5 975
17:31 195 -21.69% 23 4,485
17:31 195 -21.69% 3 585
17:27 200 -19.68% 1 200
17:27 200 -19.68% 1 200
17:27 195 -21.69% 6 1,170

פרטי נגזר

נכס בסיס דולר
שער נכס בסיס 3.62
מחיר מימוש 362
סטיית תקן (נכס בסיס) 5
ריבית שקלית 2.6
גודל חוזה 10,000

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 134.37
דלתא -65.63
גמא 17.38
ווגא 15.58
תטא -9.36
רו -3.27
אומגה -176.7
סטיית תקן גלומה 8.76
חוזה סינטטי 0
חוזה גלום 0

פוזיציות פתוחות

תאריך 20/03/19
פוזיציות פתוחות 72,048
שינוי בפוזיציות -5.60