הוסף לתיק אישי
3 -25%
 • תמורה כספית:23
 • דלתא:-0.08
 • סטיית תקן גלומה:8
 • שווי תיאורטי:0.04
 • חוזה גלום:0
 • תשואת החודש:-91.43
נתונים בעיכוב
נכון ל 20/03/2019 16:05
 • מספר אופציה 82611740
 • שם אופציה $ P 0355.0 MAR
 • סוג נגזרים דולר
 • תאריך פקיעה 27/03/2019
 • ימים לפקיעה 7
 • נכס הבסיס דולר רציף -0.46%
 • מחזור יומי 7
 • מחזור אחרון 5
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 4
 • שער ממוצע -17.75% 3.29
 • סה"כ עסקאות 3
 • פוזיציות פתוחות* 2,112
 • שינוי בפוזיציות (%)* 0
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
4 3
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-25 55 165 3
לימיט שווי כמות % שינוי
3 165 55 -25
4 20 5 0
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
16:05 3 -25% 5 15
13:13 4 0% 1 4
10:21 4 0% 1 4

פרטי נגזר

נכס בסיס דולר
שער נכס בסיס 3.62
מחיר מימוש 355
סטיית תקן (נכס בסיס) 5
ריבית שקלית 2.6
גודל חוזה 10,000

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 0.04
דלתא -0.08
גמא 0.12
ווגא 0.11
תטא -0.06
רו 0
אומגה -628.94
סטיית תקן גלומה 8
חוזה סינטטי 0
חוזה גלום 0

פוזיציות פתוחות

תאריך 20/03/19
פוזיציות פתוחות 2,112
שינוי בפוזיציות 0