הוסף לתיק אישי
7 -12.5%
 • תמורה כספית:21
 • דלתא:-1.91
 • סטיית תקן גלומה:7.5
 • שווי תיאורטי:1.94
 • חוזה גלום:0
 • תשואת החודש:-65
נתונים בעיכוב
נכון ל 20/02/2019 17:26
 • מספר אופציה 82553074
 • שם אופציה $ P 0355.0 FEB
 • סוג נגזרים דולר
 • תאריך פקיעה 27/02/2019
 • ימים לפקיעה 7
 • נכס הבסיס דולר רציף -0.24%
 • מחזור יומי 3
 • מחזור אחרון 1
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 8
 • שער ממוצע -12.5% 7
 • סה"כ עסקאות 3
 • פוזיציות פתוחות* 3,746
 • שינוי בפוזיציות (%)* 0
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
7 7
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-75 91 182 2
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-12.5 2 14 7
לימיט שווי כמות % שינוי
7 14 2 -12.5
8 240 30 0
10 40 4 25
19 95 5 137.5
26 1,014 39 225

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
17:26 7 -12.5% 1 7
17:26 7 -12.5% 1 7
17:26 7 -12.5% 1 7

פרטי נגזר

נכס בסיס דולר
שער נכס בסיס 3.61
מחיר מימוש 355
סטיית תקן (נכס בסיס) 6
ריבית שקלית 2.7
גודל חוזה 10,000

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 1.94
דלתא -1.91
גמא 1.67
ווגא 2.15
תטא -1.12
רו -0.11
אומגה -355.27
סטיית תקן גלומה 7.5
חוזה סינטטי 0
חוזה גלום 0

פוזיציות פתוחות

תאריך 20/02/19
פוזיציות פתוחות 3,746
שינוי בפוזיציות 0