הוסף לתיק אישי
68 44.68%
 • תמורה כספית:420,748
 • דלתא:-39.92
 • סטיית תקן גלומה:5.37
 • שווי תיאורטי:79.22
 • חוזה גלום:0
 • תשואת החודש:-25.27
נתונים בעיכוב
נכון ל 20/02/2019 17:25
 • מספר אופציה 82552993
 • שם אופציה $ P 0360.0 FEB
 • סוג נגזרים דולר
 • תאריך פקיעה 27/02/2019
 • ימים לפקיעה 7
 • נכס הבסיס דולר רציף -0.24%
 • מחזור יומי 7,342
 • מחזור אחרון 1
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 47
 • שער ממוצע 21.94% 57.31
 • סה"כ עסקאות 218
 • פוזיציות פתוחות* 12,217
 • שינוי בפוזיציות (%)* 18.4
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
70 40
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
44.68 8 544 68
40.43 29 1,914 66
36.17 100 6,400 64
19.15 300 16,800 56
61.7 100 7,600 76
לימיט שווי כמות % שינוי
76 7,600 100 61.7
80 2,560 32 70.21
250 2,500 10 431.91
-- -- -- --
-- -- -- --

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
17:25 70 48.94% 1 70
17:25 70 48.94% 1 70
17:24 68 44.68% 180 12,240
17:23 64 36.17% 1 64
17:21 66 40.43% 50 3,300
17:17 66 40.43% 2 132
17:11 64 36.17% 2 128
17:03 62 31.91% 1 62
17:02 64 36.17% 1 64

פרטי נגזר

נכס בסיס דולר
שער נכס בסיס 3.61
מחיר מימוש 360
סטיית תקן (נכס בסיס) 6
ריבית שקלית 2.7
גודל חוזה 10,000

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 79.22
דלתא -39.92
גמא 13.91
ווגא 17.86
תטא -9.88
רו -2.38
אומגה -181.81
סטיית תקן גלומה 5.37
חוזה סינטטי 0
חוזה גלום 0

פוזיציות פתוחות

תאריך 20/02/19
פוזיציות פתוחות 12,217
שינוי בפוזיציות 18.40