הוסף לתיק אישי
4 -20%
 • תמורה כספית:295
 • דלתא:-0.16
 • סטיית תקן גלומה:7.33
 • שווי תיאורטי:0.15
 • חוזה גלום:--
 • תשואת החודש:-95.51
נתונים בעיכוב
נכון ל 13/12/2018 17:19
 • מספר אופציה 82540857
 • שם אופציה $ P 0367.5 DEC
 • סוג נגזרים דולר
 • תאריך פקיעה 26/12/2018
 • ימים לפקיעה 13
 • נכס הבסיס דולר רציף -0.05%
 • מחזור יומי 69
 • מחזור אחרון 1
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 5
 • שער ממוצע -14.4% 4.28
 • סה"כ עסקאות 5
 • פוזיציות פתוחות* 7,287
 • שינוי בפוזיציות (%)* 0.1
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
5 2
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-80 10 10 1
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-20 9 36 4
לימיט שווי כמות % שינוי
4 36 9 -20
5 170 34 --
17 85 5 240
50 2,500 50 900
-- -- -- --

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
17:19 4 -20% 1 4
16:55 2 -60% 3 6
15:10 2 -60% 10 20
14:46 3 -40% 5 15
10:20 5 0% 50 250

פרטי נגזר

נכס בסיס דולר
שער נכס בסיס 3.77
מחיר מימוש 368
סטיית תקן (נכס בסיס) 5
ריבית שקלית 2.8
גודל חוזה 10,000

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 0.15
דלתא -0.16
גמא 0.16
ווגא 0.35
תטא -0.08
רו -0.02
אומגה -400.15
סטיית תקן גלומה 7.33
חוזה סינטטי --
חוזה גלום --

פוזיציות פתוחות

תאריך 13/12/18
פוזיציות פתוחות 7,287
שינוי בפוזיציות 0.10