הוסף לתיק אישי
732 0.69%
 • תמורה כספית:19,040
 • דלתא:99.84
 • סטיית תקן גלומה:--
 • שווי תיאורטי:949.35
 • חוזה גלום:3.68
 • תשואת החודש:83.92
נתונים בעיכוב
נכון ל 13/12/2018 16:08
 • מספר אופציה 82540824
 • שם אופציה $ C 0367.5 DEC
 • סוג נגזרים דולר
 • תאריך פקיעה 26/12/2018
 • ימים לפקיעה 13
 • נכס הבסיס דולר רציף 0.02%
 • מחזור יומי 26
 • מחזור אחרון 1
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 727
 • שער ממוצע 0.73% 732.31
 • סה"כ עסקאות 7
 • פוזיציות פתוחות* 4,141
 • שינוי בפוזיציות (%)* 0.5
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
840 720
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
11.42 6 4,860 810
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
19.67 4 3,480 870
לימיט שווי כמות % שינוי
870 3,480 4 19.67
880 1,760 2 21.05
890 1,780 2 22.42
-- -- -- --
-- -- -- --

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
16:08 840 15.54% 1 840
16:04 830 14.17% 1 830
12:41 750 3.16% 1 750
11:58 770 5.91% 1 770
10:50 730 0.41% 1 730
10:39 720 -0.96% 1 720
10:29 720 -0.96% 20 14,400

פרטי נגזר

נכס בסיס דולר
שער נכס בסיס 3.77
מחיר מימוש 368
סטיית תקן (נכס בסיס) 5
ריבית שקלית 2.8
גודל חוזה 10,000

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 949.35
דלתא 99.84
גמא 0.16
ווגא 0.35
תטא 2.54
רו 11.06
אומגה 39.68
סטיית תקן גלומה --
חוזה סינטטי 3.68
חוזה גלום 3.68

פוזיציות פתוחות

תאריך 13/12/18
פוזיציות פתוחות 4,141
שינוי בפוזיציות 0.50