הוסף לתיק אישי
5 -64.29%
 • תמורה כספית:12,521
 • דלתא:-1.54
 • סטיית תקן גלומה:5.88
 • שווי תיאורטי:1.8
 • חוזה גלום:--
 • תשואת החודש:-97.21
נתונים בעיכוב
נכון ל 13/12/2018 17:25
 • מספר אופציה 82212796
 • שם אופציה $ P 0370.0 DEC
 • סוג נגזרים דולר
 • תאריך פקיעה 26/12/2018
 • ימים לפקיעה 13
 • נכס הבסיס דולר רציף -0.05%
 • מחזור יומי 1,727
 • מחזור אחרון 1
 • שלב מסחר סופי
 • שער בסיס 14
 • שער ממוצע -48.21% 7.25
 • סה"כ עסקאות 65
 • פוזיציות פתוחות* 27,601
 • שינוי בפוזיציות (%)* 2.3
 • *נכון ליום המסחר האחרון
טווח יומי
14 2
 • יומי
 • שבועי
 • מקסימום
 • --

ביקוש

היצע

% שינוי כמות שווי לימיט
-78.57 100 300 3
-85.71 120 240 2
-92.86 10 10 1
-- -- -- --
-71.43 100 400 4
לימיט שווי כמות % שינוי
4 400 100 -71.43
11 594 54 -21.43
12 852 71 -14.29
13 325 25 -7.14
14 350 25 --

עסקאות אחרונות

שעה שער % שינוי מחזור (אלפי ₪) תמורה כספית
17:25 2 -85.71% 1 2
17:25 3 -78.57% 1 3
17:25 3 -78.57% 1 3
17:21 5 -64.29% 50 250
17:21 5 -64.29% 50 250
17:13 4 -71.43% 3 12
17:13 4 -71.43% 77 308
17:09 5 -64.29% 10 50
17:09 5 -64.29% 30 150

פרטי נגזר

נכס בסיס דולר
שער נכס בסיס 3.77
מחיר מימוש 370
סטיית תקן (נכס בסיס) 5
ריבית שקלית 2.8
גודל חוזה 10,000

נתונים מחושבים

שווי תיאורטי 1.8
דלתא -1.54
גמא 1.18
ווגא 2.54
תטא -0.62
רו -0.18
אומגה -322.9
סטיית תקן גלומה 5.88
חוזה סינטטי --
חוזה גלום --

פוזיציות פתוחות

תאריך 13/12/18
פוזיציות פתוחות 27,601
שינוי בפוזיציות 2.30