אסטרטגיה מס' 32: מרווח זמן שלילי

זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון, מנתח ומפרט את אסטרטגיות המסחר בנגזרים המשמשים הן את הלקוחות המגדרים והן את אלה המתוחכמים
זיו פניני, צילום: Getty images Israel
האסטרטגיות מלוות בגרפים ודוגמאות מהפשוטות ביותר אל המורכבות ביותר. בכל שבוע יפורסמו שתי אסטרטגיות מסחר. תחילה יוצגו אסטרטגיות פשוטות שתכליתן להוות בסיס חיוני להבנת האסטרטגיות האחרות. לאחר מכן, אסטרטגיה אחת פשוטה לסוחרים חדשים ואסטרטגיה מורכבת למנוסים יותר. בגרפים המצורפים המדד נמצא ב-1000 נקודות, 5% סטיות התקן 20% והימים לפדיון לפי הכתוב במקרא של כל גרף וגרף.

איך ליצור את הפוזיציה?
1. קנה אופ' CALL באזור הכסף במחיר מימוש X ומכור אופ' CALL במחיר מימוש X לחודש פקיעה הבא.
2. קנה אופ' PUT באזור הכסף במחיר מימוש X ומכור אופ' PUT במחיר מימוש X לחודש פקיעה הבא.
3. (בצע את 1, 2 ביחד) קנה אופ' put ו-call באזור הכסף במחיר מימוש X ומכור אופ' put ו-call במחיר מימוש X לחודש פקיעה הבא.
4. קנה באשראי / קנה חוזה עתידי / קנה C001 באשראי, קנה PUT במחיר מימוש X ומכור אופ' CALL במחיר מימוש X לחודש פקיעה הבא.
5. מכור נכס בסיס בחסר / מכור חוזה עתידי / מכור C001 בשורט, הפקד המזונים, קנה CALL במחיר מימוש X ומכור אופ' PUT במחיר מימוש X לחודש פקיעה הבא.

הערות: בגרפים מתבצעים 100 יחידות של אופציות קצרות מול 100 יחידות של אופציות ארוכות באזור הכסף.

סוג המשקיע
- משקיע ראשון מאמין כי עקום הסטיות העיתי מעוות, וכי הסטיות הגלומות לחודש הפקיעה הבא גבוהות משמעותית מהסטיות הגלומות בפקיעה הנוכחית וגבוהות מהסטייה ההיסטורית.
- משקיע שני מאמין כי השוק עומד להעלות את תנודתיותו העתידית. שהוא לפני נקודת פריצה בה עלול לעלות או לרדת בצורה חזקה בטווח הקצר, אך סטיות התקן הגלומות באופציות גבוהות ומפריעות לקניית אוכף סטנדרטי. דווקא בפקיעה הרחוקה הסטיות גבוהות יותר מהפקיעה הקרובה, לכן שוקל המשקיע למכור אופציות לפקיעה רחוקה, ולקנות אופציות דומות במאפיהן לפקיעה קרובה.
-משקיע שלישי הינו מעין עושה שוק שמכר ביוקר באזור הכסף לטווח הפקיעה הבא (בשוק שסחירותו נמוכה) ורוצה לקבל גידור מידי לרוב הסיכון הטמון בפוזיציה שלקח (בשוק שסחירותו גבוהה).

שלושת המשקיעים מבצעים מעין קניה סינטטית של אופציות החושפת אותם לתנודה במדד ולמעבר הזמן, אך חשיפתם לשינוי בסטיות התקן שלילית - ראה בהמשך.

למעשה המשקיעים מאמינים כי הסטיות הגלומות באופציות הקצרות נמוכות משמעותית מאלו הארוכות, וכן נמוכות מהסטייה ההיסטורית הנורמלית של נכס הבסיס.

נגזרים:
: לפי שיקול המשקיע (בד"כ אפס). גאמא: בד"כ חיובית. ווגא: שלילית. טטא: שלילית.

דיון:
באסטרטגיה זו קונה המשקיע אופציות לטווח הקצר ומוכר אופציות באותם מאפיינים ומחיר מימוש לטווח הארוך. הוא יכול לעשות כן באופ' CALL (גרף 1א') באופ' PUT (גרף 1ב') או בכל האוכף ראה גרף 2.
גרף 1א', 1ב'
גרף 1א', 1ב'
גרף מס' 2
גרף מס' 2

יש לציין כי הגרפים מציינים את השינוי המצרפי, הן באופציות הקצרות והן באופציות הארוכות. גרף 2 מראה הן את האופציות הקצרות לחוד, הארוכות לחוד ואת המרווח סימולטני. כאשר אנו רואים רווח והפסד לפקיעה במרווח הזמן - הכוונה לפקיעה הקצרה בתוספת הרווחיות באופציות הארוכות.

בפוזיציה זו כותב המשקיע את האוכף הארוך וקונה את הקצר ביחס זהה. על ידי כך הוא מקבל פוזיציית קנייה בטוח הקצר, בה הזמן פועל לרעת האסטרטגיה, אך שינוי קיצוני במחיר הנכס פועל לטובתה.

האסטרטגיה מתאימה לנכס בעל פוטנציאל קפיצה, טרום הודעה מהותית, לפני שינוי מסוים טכני במצב החזקות השחקנים או כאשר הוא פורץ משולש טכני היסטורי וכו'. למרות שההתנהלות הינה קניית אירוע או תנודה, סטיות התקן פועלות הפוך. דווקא ירידה בסטיות התקן תעלה את שווי האסטרטגיה בגין המנוף של האופציות הארוכות המכורות.

למעשה, משך הזמן בה מחזיק המשקיע בפוזיציה הינו עד שפער הסטיות בין הארוכות לקצרות משתנה, או לחלופין עד שמחיר נכס הבסיס מתרחק מהאופציות הקצרות הקנויות. המשקיע ישאף שמחיר נכס הבסיס יתרחק מהאופציות הקצרות, ואלו יתחילו לקבל ערך פנימי כלכלי כשהוא מממן זאת ע"י האופציות הארוכות המכורות אשר אותן יזיז בצורה דינמית אל הכסף.

בשל כך יחפש המשקיע להזיז את האופציות הכתובות הארוכות בצורה דינמית אל אזור הכסף, כל פעם שישנה תנודה חזקה בשוק אל מול הקצרות אשר מקבלות ערך כלכלי חיובי. למעשה המשקיע יכול לשחק בכמות האוכפים הארוכים שנמכרים מול הכמות שנקנים בטווח הקצר. מה שמנחה כאן את המשקיע זו האגרסיביות של האוכף הקצר והגאמא / טטא אותה רוצה המשקיע לקבל בפוזיציה.

למעשה, ככל שהוא מעוניין להקצין את הפוזיציה, כך ימכור פחות אופציות בטווח הארוך ויהפוך את האסטרטגיה לסוג של אוכף סינטטי. בצורה זו האוכף הקצר דומיננטי והאסטרטגיית תנודה קיצונית יותר. מצד שני ככל שירצה לעדן את הפוזיציה - כך ימכור יותר אופציות בטווח הארוך ויהפוך את הפוזיציה לסוג של פרפר סינטטי הנשחק פחות במעבר הזמן.

בגרף מס' 3 אנו רואים מרווח זמן בו נקנו ונמכרו כמויות שוות של אופציות (100 מול 100), בגרף 4א' נמכרו בטווח הארוך רק חצי מכמות האופציות הקצרות שנקנו (50 מול 100), לכן המרוח מתפקד דומה יותר לאוכף, ובגרף 4ב' נמכרו כמויות גדולות יותר באופציות הארכות (150 מול 100) - אז המרווח מתפקד יותר כפרפר. כמובן שהמשקיע יכול לבחור כל יחס אפשרי בין האופציות הארוכות המכורות למול הקצרות הקנויות.
גרף מס' 3, 4א' ו-4ב'
גרף מס' 3, 4א' ו-4ב'

בגרף מס' 5א' נמכרו בטווח הארוך רק אופציות PUT ללא אופציות CALL מול האוכף הקצר הקנוי, אז המרווח מתפקד כמעין לונג CALL סינטטי. בגרף מס' 5ב' נמכרו רק אופציות CALL ללא אופציות put מול האוכף הקצר הקנוי, אז המרווח מתפקד כמעין לונג PUT סינטטי. בכל מקרה הווגא של הפוזיציה המצרפית שלילית, וירידה בסטיית התקן הגלומה באופציות תטיב עם הלקוח, למרות שהגאמא חיובית והטטא שלילית - זאת בשל מנוף הווגא של האופציות הארוכות, מול לחץ הטטא של האופציות הקצרות.
גרף מס' 5א', 5ב'
גרף מס' 5א', 5ב'

המשקיע יכול לשנות בצורה דינמית את היחס בן האופציות הקצרות לארוכות, וכן את מיקום האופציות, תוך שהוא מנסה להזיז את האופציות הארוכות לאזור הכסף - שם השפעת סטיית התקן על המחיר היא האגרסיבית ביותר. התזמון והדרך לאיפוס הדלתא מופיע בפירוט באסטרטגיות קניית / מכירת סטיית תקן בדלתא אפס.

דלתא
הדלתא של האופציה מתפקדת כקניית אוכף, כלומר נהיית חיובית בעליות ושלילית בירידות לרווחת המשקיע, לכן הניהול הדינמי של הפוזיציה מגיע כסוג של "TAKE PROFIT".
גרף מס' 6
גרף מס' 6

גאמא:
הגאמא של האופציה מתפקדת כקניית אוכף, כלומר תהיה חיובית ותגרום לדלתא להשתנות יחד עם תנועת המדד לרווחתו של המשקיע.
גרף מס' 6
גרף מס' 6

ווגא:
למרות שמעבר הזמן מזיק לפוזיציה ככל שסטיות התקן ירדו, כך שווי הפוזיציה יעלה, ולהיפך. גרף 7 מראה את שווי הפוזיציה בעוד1, 5 ,10 ימים, כשסטיות התקן הגלוות עולות ויורדות ב-2%.
גרף מס' 7
גרף מס' 7

טטא:
ככל שהזמן עובר - יורד שווי האסטרטגיה בגין שחיקה מוגברת של האופציות הקצרות הקנויות.
גרף מס' 8
גרף מס' 8

הערה:
המשקיע יכול למכור אופציות ארוכות מסוג CALL או PUT, כאשר הוא מאמין בשוק יציב, או רוצה לחזק אסטרטגיה קצרה לשוק יציב כשהוא מנצל את המנוף לסטיית התקן באופציות הארוכות היקרות.

גרף מס' 9 מראה פרפר לטווח קצר בו נמכרו אופציות CALL לטווח ארוך, זאת כדי להוסיף חשיפה אל מחיר נכס הבסיס במקרה של שוק עולה, PUT במקרה של שוק יורד או אופציות CALL ואופציות PU - כלומר נמכרו אוכפים לטווח ארוך ופרפרים לטווח קצר. יש לציין כי כמות האוכפים בטווח הארוך נמוכה משמעותית מול כמות הפרפרים בטווח הקצר. בגרפים נמכרו 10 אוכפים ארוכים מול 100 פרפרים קצרים.
גרף מס' 9
גרף מס' 9

המשקיע יעדיף חיזוק זה, כל עוד סטיות התקן הגלומות באופציות הארוכות גבוהות מהסטיות הגלומות באופציות הקצרות. כמו כן יעדיף גבוהות מסטיות התקן מהסטייה ההיסטורית ארוכת הטווח של מחיר נכס הבסיס.

טיפ:
המשקיע יחפש תמיד למכור מעט ווגא באופציות הארוכות, כשהוא מאמין בירידת סטיית התקן והסטיות הגלומות הארוכות יקרות מהקצרות וכן גבוהות מהסטיות הממוצעות ההיסטוריות של נכס הבסיס.

***כל הזכויות שמורות
לזירה של פניני במגזין של מגדל
לרשימת כל האסטרטגיות
תגובות לכתבה(5):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 4.
  תשובות...
  ז.פ. 17/03/2013 19:24
  הגב לתגובה זו
  1 0
  1- הכוונה היא ש" כמות האוכפים בטווח הארוך נמוכה משמעותית מול כמות הפרפרים בטווח הקצר. בגרפים נמכרו 10 אוכפים ארוכים מול 100 פרפרים קצרים" זה די מדבר בעד עצמו ומכוון לכך שהפוזיציה הקצרה כאן היא הדומיננטית... 2. נכון מבחינה מספרית, עדיין יותר מוכרים אוכפים מקונים אוכפים, יותר קונים סקיו ממוכרים סקיו...ועדיין זה תלוי מחיר...וללא תוחלת... 3- קודם כול לא חייבים לבצע מרווח זמן...אבל לשאלתך - תלוי בסטייה - מול הסטייה ההיסטורית ממוצעת של נכס הבסיס...גבוהה? שלילי, נמוכה , חיובי - אבל רק אם חייבים... אגב בדר"כ כשהסטייה הגלומה גבוה מאוד העקום העיתי יורד וכשהיא נמוכה מאוד הוא עולה...(מכאן שהגבול הוא כשהסטיות שוות...)
  סגור
 • 3.
  סטיות תקן
  האסטרטג 17/03/2013 13:49
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אם סטיות התקן הקצרות זהות לארוכות האם למרווח זמן חיובי או שלילי יש יתרון?
  סגור
 • לדעתי לא זה ולא זה. (ל"ת)
  אמיר ו 17/03/2013 18:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 2.
  בדרך כלל מבצעים את המרווח החיובי... (ל"ת)
  אמיר ו 17/03/2013 13:47
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 1.
  מה הכוונה במשפט:
  אבי 17/03/2013 13:13
  הגב לתגובה זו
  0 0
  "יש לציין כי כמות האוכפים בטווח הארוך נמוכה משמעותית מול כמות הפרפרים בטווח הקצר. בגרפים נמכרו 10 אוכפים ארוכים מול 100 פרפרים קצרים. ..."
  סגור