אסטרטגיה מס' 31: מרווח זמן חיובי

זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון, מנתח ומפרט את אסטרטגיות המסחר בנגזרים המשמשים הן את הלקוחות המגדרים והן את אלה המתוחכמים
זיו פניני, צילום: Getty images Israel
האסטרטגיות מלוות בגרפים ודוגמאות מהפשוטות ביותר אל המורכבות ביותר. בכל שבוע יפורסמו שתי אסטרטגיות מסחר. תחילה יוצגו אסטרטגיות פשוטות שתכליתן להוות בסיס חיוני להבנת האסטרטגיות האחרות. לאחר מכן, אסטרטגיה אחת פשוטה לסוחרים חדשים ואסטרטגיה מורכבת למנוסים יותר. בגרפים המצורפים המדד נמצא ב-1000 נקודות, 5% סטיות התקן 20% והימים לפדיון לפי הכתוב במקרא של כל גרף וגרף.

איך ליצור את הפוזיציה?
1. מכור אופ' CALL באזור הכסף במחיר מימוש X וקנה אופ' CALL במחיר מימוש X לחודש פקיעה הבא.
2. מכור אופ' PUT באזור הכסף במחיר מימוש X וקנה אופ' PUT במחיר מימוש X לחודש פקיעה הבא.
3. (בצע את 1, 2 ביחד) מכור אופ' put ו-call באזור הכסף במחיר מימוש X וקנה אופ' put ו-call במחיר מימוש X לחודש פקיעה הבא.
4. מכור בחסר / מכור חוזה עתידי / מכור C001, הפקד את המזומנים, מכור PUT במחיר מימוש X וקנה אופ' CALL במחיר מימוש X לחודש פקיעה הבא.
5. קנה נכס בסיס באשראי / קנה חוזה עתידי / קנה C001 באשראי, מכור CALL במחיר מימוש X, קנה אופ' PUT במחיר מימוש X לחודש פקיעה הבא.

הערות: בגרפים מתבצעים 100 יחידות של אופציות קצרות מול 100 יחידות של אופציות ארוכות באזור הכסף.

סוג המשקיע
- משקיע ראשון, מאמין כי עקום הסטיות העתי (תלוי הזמן) חד מדי והסטיות הגלומות לחודש הפקיעה הבא נמוכות משמעותית מהסטיות הגלומות בפקיעה הנוכחית ונמוכות מהסטייה ההיסטורית.
- משקיע שני מאמין, כי השוק עומד להוריד מתנודתיותו העתידית ולהיסחר בטווח מחירים צר בטווח הקצר, אך סטיות התקן הגלומות באופציות אינן גבוהות מספיק כדי לכתוב אוכפים לפקיעה הקרובה.
- משקיע שלישי הינו מעין עושה שוק שקנה בזול באזור הכסף לטווח הפקיעה הבא (בשוק שסחירותו נמוכה) ורוצה לקבל גידור מיידי לרוב הסיכון הטמון בפוזיציה שלקח (בשוק שסחירותו גבוהה).
שלושת המשקיעים מבצעים מעין כתיבה סינטטית של אופציות החושפת אותם לתנודה במדד ולמעבר הזמן, אך חשיפתם לשינוי בסטיות התקן חיובית - ראה בהמשך.

למעשה המשקיעים מאמינים כי הסטיות הגלומות באופציות הקצרות גבוהות משמעותית מאלו הארוכות, וכן גבוהות מהסטייה ההיסטורית נורמלית של נכס הבסיס.

נגזרים:
: לפי שיקול המשקיע (בד"כ אפס). גאמא: בד"כ שלילית. ווגא: חיובית. טטא: חיובית.

דיון:
באסטרטגיה זו המשקיע כותב אופציות לטווח הקצר וקונה אופציות באותם מאפיינים ומחיר מימוש לטווח הארוך. הוא יכול לעשות כמתואר באופ' CALL (גרף 1א'), באופ' PUT (גרף 1ב') או בכל האוכף ראה גרף מס' 2.
גרף 1א', גרף 1ב'
גרף 1א', גרף 1ב'
גרף מס' 2
גרף מס' 2

יש לציין כי הגרפים מציינים את השינוי המצרפי הן באופציות הקצרות והן באופציות הארוכות. גרף 2 מראה את האופציות הקצרות, הארוכות והמרווח בצורה סימולטנית.

כאשר אנו רואים בגרפים רווח והפסד סימולטנית לפקיעה במרווח הזמן - הכוונה לפקיעה הקצרה בתוספת הרווחיות באופציות הארוכות. בפוזיציה זו כותב המשקיע את האוכף הקצר וקונה את הארוך ביחס זהה. ע"י כך הוא מקבל פוזיציית כתיבה המתאימה לשוק יציב, בה הזמן פועל לטובת הפוזיציה ותנועה חדה פועלת נגד, ממש כמו באוכף. השוני מתבטא ברגישות לשינוי בסטיות התקן, שכן למרות שהפוזיציה לשוק יציב, עלייה בסטיות הגלומות תשפר מהותית את הרווח בפוזיציה.

למעשה, משך הזמן בה המשקיע מחזיק בפוזיציה הינה עד שפער הסטיות משתנה, או לחלופין עד לרגע הפקיעה - בה יעדיף המשקיע פקיעה קרובה ככל האפשר למחיר המימוש הקצר והכתוב. בצורה זו שוחק המשקיע את האופציה הקצרה בצורה מהירה יותר מהאופציה הארוכה והמגנה. בשל כך יחפש המשקיע להזיז את האופציות הכתובות הקצרות בצורה דינמית אל אזור הכסף, כל פעם שיש תנודה חזקה בשוק.

למעשה המשקיע יכול לשחק בכמות האוכפים הארוכים שנקנית מול הכמות שנמכרים בטווח הקצר, מה שמנחה כאן את המשקיע זו האגרסיביות של האוכף הקצר והגאמא / טטא אותה רוצה המשקיע לקבל בפוזיציה.

בגרף מס' 3 אנו רואים מרווח זמן בו נקנו ונמכרו כמויות שוות של אופציות (100 מול 100). בגרף 4א' נקנו בטווח הארוך רק חצי מכמות האופציות הקצרות שנמכרו (50 מול 100), לכן המרווח מתפקד דומה יותר לאוכף. בגרף 4ב' נקנו כמויות גדולות יותר באופציות הארכות (150 מול 100) - אז המרווח מתפקד יותר כפרפר.
גרף מס' 3, 4א', 4ב'
גרף מס' 3, 4א', 4ב'

בגרף 5א' נקנו בטווח הארוך רק אופציות CALL מול האוכף הקצר הכתוב - אז המרווח מתפקד כמעין שורט PUT. בגרף 5ב' נקנו מול האוכף הקצר הכתוב רק אופציות PUT ארוכות - אז המרווח מתפקד כמעין שורט CALL. בכל מקרה הווגא של הפוזיציה חיובית ועלייה בסטיית התקן יטיבו עם הלקוח למרות שהגאמא שלילית והטטא חיובית. זאת בשל מנוף הווגא של האופציות הארוכות מול לחץ הטטא של האופציות הקצרות.
גרף מס' 5
גרף מס' 5

המשקיע יכול לשנות בצורה דינמית את היחס בן האופציות הקצרות לארוכות, וכן את מיקום האופציות תוך שהוא מנסה ולהזיז את האופציות הקצרות לאזור הכסף - שם שחיקת הזמן היא האגרסיבית ביותר. התזמון והדרך לאיפוס הדלתא מופיע בפירוט באסטרטגיות קניית / מכירת סטיית תקן בדלתא אפס.

דלתא
הדלתא של האופציה מתפקדת ככתיבת אוכף כלומר נהיית חיובית בירידות ושלילית בעליות ולכן דורשת ניהול דינמי של הפוזיציה.
גאמא
הגאמא של האופציה מתפקדת ככתיבת אוכף, כלומר תהיה שלילית ותגרום לדלתא להשתנות נגד תנודת המדד.
גרף מס' 6
גרף מס' 6

ווגא
למרות שמעבר הזמן טוב לפוזיציה ככל שסטיות התקן יעלו כך שווי הפוזיציה יעלה, ולהיפך.
גרף מס' 8
גרף מס' 8

טטא
ככל שהזמן עובר עולה שווי האסטרטגיה בגין שחיקה מוגברת של האופציות הקצרות.
גרף מס' 7
גרף מס' 7


הערה:
המשקיע יכול לקנות אופציות ארוכות מסוג CALL או PUT כהגנה לאסטרטגיה קצרה לשוק יציב. גרף מס' 9 מראה פרפר לטווח קצר, בו נקנו אופציות CALL לטווח ארוך, זאת כדי להוסיף חשיפה אל מחיר נכס הבסיס במקרה של שוק עולה או PUT למקרה של שוק יורד. המשקיע יעדיף הגנה זו כל עוד סטיות התקן הגלומות באופציות הארוכות נמוכות מהסטיות הגלומות באופציות הקצרות ונמוכות מסטיות התקן ומהסטייה ההיסטורית ארוכת הטווח של מחיר נכס הבסיס.
גרף מס' 9
גרף מס' 9


טיפ:
המשקיע יחפש תמיד לקנות מעט גאמא / ווגא באופציות הארוכות כשהוא כתוב על הקצרות והסטייה הארוכה נמוכה יותר.

לזירה של פניני במגזין מגדל
לדף האסטרטגיות המלא
***כל הזכויות שמורות
תגובות לכתבה(12):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 12.
  פניני מתי משתנה האסטרטגיה? (ל"ת)
  אסף 15/03/2013 22:10
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 11.
  תשובה...
  ז.פ. 12/03/2013 12:34
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מרווח זמן שלילי? כעיקרון כן - האסטרטגיה הבאה... לגבי תנודה קיצונית ...אוכף קצר ינוע יותר מהארוך בשל הגאמא האגרסיבית... ראה גרפים 1 ו 2...
  סגור
 • 10.
  שינויים במהלך האסטרטגיה
  האסטרטג 12/03/2013 10:59
  הגב לתגובה זו
  0 0
  1. במידה וסטיות התקן הארוכות נהיות גבוהות יותר מהקצרות האם רצוי לעבור למרווח זמן שלילי? 2. כאשר עקום סטיות התקן חד האם זה נכון שהאוכף הקצר הכתוב משלם הרבה יותר מהארוך בתנודה חזקה לאחד הצדדים?
  סגור
 • 9.
  תשובות...
  ז.פ. 12/03/2013 09:13
  הגב לתגובה זו
  1 0
  7 - להערכתי בעוד שבועיים...יש מצב שתתאכזב (כגודל הציפיה)אין כאן קסמים אלה הסבר בסיסי על משפחות אסטרטגיות נפוצות...ללא קשר להערכתי את דווקא מחפש את אסטרטגיית W... 8- יש כ 40 אסטרטגיות. שוב אלו למעשה המשפחות הבסיסיות של צירופים נפוצים והסיבות להם...למעשה אתה יכול להיכנס פנימה וליצור כמות גדולה מאוד של אפשרויות וצירופים לוגיים . לגבי קורסים התשובה חיובית, לא קשה לברר בשיטות בסיסיות...פירוט מעמיק יותר יש הן בספרות מקצועית וכמובן באינטרנט...הקושי הוא דווקא לברור ולא למצא...בהצלחה.
  סגור
 • 8.
  כמה אסטרטגיות יש בפרוייקט?
  א.ו 11/03/2013 21:26
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ולאיזה רמה אתה מתכוון להגיע? האם אתה נותן קורסים הקשורים לאסטרטגיות הללו, היכן יש פירוט מעמיק יותר?
  סגור
 • 7.
  מתי מתוכנן לעלות ההסבר על אסטרטגיית M? תודה (ל"ת)
  ש.א. 11/03/2013 16:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 6.
  תשובות...
  ז. פ 11/03/2013 09:47
  הגב לתגובה זו
  4 1
  1,2 - תוקן תודה.. 3 - כן הגרפים מראים את ה רווח/הפסד של כלל הפוזיציה בעוד יום, 5, 10 ימים, פעם בעליה של 2% בסטיית התקן ופעם בירידה של 2% סטיית תקן. 4 - יש בנגזרים הרבה אסטרטגיות אשר רוב הזמן מרויחות...אין זה אומר שצריך לעשות אותם כול הזמן...ללא קשר למחיר... 5 - כן, גם כאן הגרפים הנם של כלל הפוזיציה כדי לדעת נגזר של מרווח זמן אחד צריך לחלק במאה, תודה לכול המגיבים.
  סגור
 • 5.
  האם גם כאן הדלתא והווגא צריכים לחלק במאה? (ל"ת)
  שאלה 10/03/2013 14:18
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 4.
  אחלה אסטרטגיה רוב הזמן מרויחה, אחלה הסבר (ל"ת)
  מאיר כ 10/03/2013 14:11
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 3.
  ווגא
  רוני 10/03/2013 13:15
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האם אפשר להסביר את 2 הגרפים של הווגא ? מה הכוונה שם?
  סגור
 • 2.
  הגרף של הטטא והווגא הפוכים... (ל"ת)
  אסף 10/03/2013 12:58
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 1.
  מספרי הגרפים אינם נכונים... (ל"ת)
  אחד שקורא 10/03/2013 12:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור