אסטרטגיה מס' 30: מכירת חוזה מואץ

זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון, מנתח ומפרט את אסטרטגיות המסחר בנגזרים המשמשים הן את הלקוחות המגדרים והן את אלה המתוחכמים
זיו פניני, צילום: Getty images Israel
האסטרטגיות מלוות בגרפים ודוגמאות מהפשוטות ביותר אל המורכבות ביותר. בכל שבוע יפורסמו שתי אסטרטגיות מסחר. תחילה יוצגו אסטרטגיות פשוטות שתכליתן להוות בסיס חיוני להבנת האסטרטגיות האחרות. לאחר מכן, אסטרטגיה אחת פשוטה לסוחרים חדשים ואסטרטגיה מורכבת למנוסים יותר. בגרפים המצורפים המדד נמצא ב-1000 נקודות, ריבית 5% סטיות התקן 20% והימים לפדיון לפי הכתוב במקרא של כל גרף וגרף.

כיצד ליצור את הפוזיציה?
1. קניית אופ' PUT במחיר X ומכירת אופ' CALL במחיר Y ,Y>X (שתי האופציות בתוך הכסף)
2. מכירת חוזה FUTURE וקניית מרווח יורד באזור הכסף.
3. מכירת הנכס המוביל בחסר, הפקדת המזומן וקניית מרווח יורד באזור הכסף.
4. מכירת 1C בשורט וקניית מרווח יורד באזור הכסף.

סוג המשקיע
- משקיע הצופה לירידה חזקה בנכס המוביל, תוך רצון לנטרל את השפעת סטיות התקן (אין דעה לגבי השינוי בתנודתיות הצפויה) ורצון נוסף לנטרל את פרמיית הזמן שבאופציה.
- משקיע שני הרוצה לבצע שורט מהיר וללא השאלת נכס הבסיס. בנוסף, מעוניין במינוף זול ומהיר.
- שני המשקיעים מעוניינים להאיץ את החשיפה בטווח הקצר ולקבל דלתא גבוהה מ-100-. דלתא זו תחזור ל-100- הן בעלייה והן בירידה חזקה של נכס הבסיס.

נגזרים
דלתא: שלילית , ווגא: אפסית, גאמא: שלילית, טטה: חיובית.

אפיון פונקצית הרווחים וההפסדים:
- ככל שמחיר הנכס המוביל יורד, כך עולה רווחיות האסטרטגיה.
- ככל שיעלה מחיר הנכס המוביל, כך יגדל ההפסד של האסטרטגיה.
- הרווחים וההפסדים הנם תאורטית אין סופיים.
למרות האגרסיביות של האסטרטגיה היא תלך ותשאף ברווחיה לחוזה עתידי סטנדרטי בתנודה חזקה של נכס הבסיס.

גרף מס' 1 מראה את הרווחיות של האסטרטגיה כפונקציה לנכס הבסיס ולזמן לפדיון.
גרף מס' 1
גרף מס' 1

הערה
אסטרטגיה ממונפת מאוד, שכן הרווחיות קיימת בתיק אשראי ללא פרמיה מהותית מושקעת (ניתן לחשב תשואה לביטחונות נדרשים, כיוון שההון המושקע אפסי יחסית לחשיפה אותו הוא נותן).

דיון
מכירת החוזה כמוה כמכירת הנכס עצמו בחסר, והשקעת ההון המתקבל בריבית חסרת הסיכון. בחוזה עתידי מואץ המשקיע קונה אופציה PUT בתוך הכסף, ומוכר אופציה CALL בתוך הכסף. בצורה זו הוא מקבל דלתא מצרפית גבוהה מ-100% שורט (כלומר חוזה סטנדרטי).

ככל שיבצע זאת עמוק יותר בכסף - כך יקבל חוזה אגרסיבי יותר הן בדלתא והן בפונקציית הרווחים לפדיון. במקביל, ככל שיבצע יותר מרווחים באזור הכסף - כך יאיץ את השינוי בטווח הקצר.
גרף מס' 2
גרף מס' 2

למעשה, האגרסיביות של החוזה המואץ תלויה בדעת המשקיע, וזהה לקבלת אישור השאלה, ביצוע שורט בנכס הבסיס, הפקדת המזומנים וקניית מרווח יורד באזור הכסף - כל זאת סימולטנית ובצורה היעילה ביותר. המשקיע יכול לפעול דינמית ולהזיז את האופציות בהן ביצע את האסטרטגיה אל הכסף וממנו. ככל שדעתו משתנה לגבי קצב ירידת נכס הבסיס או במקביל, ככל שנכס הבסיס עולה או יורד. בצורה זו יש להחזיר תמיד את מרכז המרווח לאזור הכסף.

החוזה המואץ נותן רווח אגרסיבי יותר מאשר חוזה סטנדרטי בתנודה הראשונה של מחיר הנכס, ומיד הוא שואף אל החוזה הסטנדרטי. כלומר, אל מחיר הנכס עצמו ולדלתא שלילית של 100 בלבד.

ניתן לראות באסטרטגיה שילוב של חוזה סטנדרטי + מרווח יורד סימטרי באזור הכסף, כשלמעשה רוחב המרווח העולה והדלתא שלו הם אלו שנותנים לחוזה את האגרסיביות באזור הכסף.

גרף מס' 3 אשר מראה את ההבדל בין נכס הבסיס לחוזה מואץ בשורט.
גרף מס' 3
גרף מס' 3

למעשה, השימוש במכשיר זה נעשה בד"כ בארבעת המקרים הבאים:
1. בעיית נזילות בנכס המוביל אך נזילות רבה בשוק העתידי.
2. פסימיות רבה של המשקיע ורצון להגדיל מינוף לטווח הקצר בצורה יעילה.
3. כאשר הנכס המוביל הינו מדד של מספר רב יחסית של ני"ע, והמשקיע רוצה למכור בחסר (=שורט) ני"ע אלו ללא ביצוע שורט מסובך בכל נייר ונייר.
4. משקיע המעוניין למכור חוזה עתידי ורוצה לנצל עקום סטיות תקן (סקיו) מתון במיוחד לרווח נוסף.
5. משקיע בעל חשיפת לונג המעוניין לגדר עצמו בפני מחיר נכס יורד בעתיד תוך דגש על רווח עודף בפעילות הגידור במקרה של ירידת שערים בנכס הבסיס.

הערות:
1. יש לשים לב לסיכון הטמון באסטרטגיה זו (כמו כן לסיכוי), שכן המנוף הינו גבוה ביותר (רק בטחונות) וההפסד (גם הרווח) תיאורטית אינסופי. ולא כמו בדיון באופציות בו מוגבל ההפסד לסכום הפרמיה בלבד.
2. מכירת החוזה הינה מקרה ספציפי של חוזה מואץ (ראה הרחבה באסטרטגיית מכירת חוזה עתידי ומכירת צילינדר).
3. ראה הרחבה באסטרטגיית מכירת נכס בווגא אפס.

דלתא:
הדלתא השלילית המיידית של מחיר החוזה מעל 100. כלומר התזוזה בתיק העתידי הינה מעל 100% שורט מהתנודה במחיר הנכס המוביל. חוזה מואץ שהדלתא שלו 120- יעלה ב-120 ש'. בעוד שורט על נכס הבסיס וחוזה סטנדרטי יעלה 100 ש' בלבד כשנכס הבסיס ירד נקודה אחת.

הדלתא נותנת גם את תזוזת מחיר החוזה המואץ בשקלים, כאשר מחיר הנכס יורד/עולה בנקודה, וכן הינה בסיס להשוואה מול דלתא של אופ' PUT בודדה או חוזה סטנדרטי, גרף מס' 4.
גרף מס' 4
גרף מס' 4

אפקט הגאמא
כאשר החוזה המואץ מחוץ לכסף - השפעת הגאמא קטנה וחיובית. כאשר החוזה המואץ קרוב לכניסה לכסף - הגאמא תהיה סביב האפס. כאשר החוזה המואץ יכנס לכסף, הגאמא תהיה שלילית ותקטין את הדלתא עד שזו תשאף למאה.

האפקט מתחזק כאשר המרווח באזור הכסף וזמן הפקיעה מתקצר, החוזים מעניינים ביותר בתקופות אלו. גרף מס' 4 מראה את השינוי בדלתא ובגאמא כפונקציה של מחיר הספוט והזמן לפדיון.

טטה
ככל שיתקצר הזמן לפדיון, כך ירד מחירו של החוזה בצורה לינארית. לפי מחיר הריבית יחסית לתקופה ועוד שחיקת המרווח בכסף. אפקט זה אגרסיבי מהאפקט בחוזה רגיל, שנשחק רק בעלות מימון הריבית ליום.
גרף מס' 5
גרף מס' 5

ווגא
הווגא של האופציה נמוכה מאוד יחסית לרווחיות הדלתא.
גרף מס' 6
גרף מס' 6

ריבית
ככל שמחיר הכסף (=עלות המימון =מחיר הריבית הבסיסית) יעלה - כך יעלה מחירו של החוזה ולהפך.
גרף מס' 7
גרף מס' 7


אפשרויות ארביטראז':
F-=CXּ-PX=RS+ 1C-=-S+RS
RS+CX-CY=PX-PY
CX-CY=S+PX-CY-RS
CX-CY=F+PX-CY

מקרא:
1C= 001 CALL
F=FUTURE
S=מניה
RS=ריבית
CALL=CX במחיר מימוש X
PUT=PX במחיר מימוש Xטיפ:

מומלץ כתחליף למכירת מניה בשווקים שוריים בהם מחירי חוזים "אופטימיים" עקב בעיות נזילות בשוק הספוט, וכן כאשר עקום סטיות התקן מתון במיוחד עקב אותה אופטימיות.

מומלץ למשקיע אשר נכנס ויוצא מספר רב של פעמים אל ומחוץ לשוק המניות להשתמש במכשיר זה כמימוש התיק בצורה אגרסיבית, ולא להפעיל את כל כובד משקל התיק על החיכוך והעמלה המשתמעת מכך.

לזירה של פניני במגזין מגדל
לדף האסטרטגיות המלא
***כל הזכויות שמורות
תגובות לכתבה(5):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 3.
  תשובות...
  ז.פ. 06/03/2013 08:19
  הגב לתגובה זו
  0 0
  1 - אסור לי להתייחס לשאלות בהם ניתן בצורה כזו או אחרת לראות כסוג של יעוץ..., 2 - כן!, הפרמטרים הנם לכלל הפוזיציה כלומר 16000 ש"ח רווח לעליה של נקודה במחיר הנכס וכן דלתא זו תשתנה ב 150 ש"ח בנקודה הבאה...(נכון נגזרת מאוד נמוכה), חלק את הנתונים ב 100 שכן מדובר על 100 חוזים ותקבל את הפרמטרים פר אופציה בודדת...וכאן תראה שאכן החוזה בדלתא 140 - 160 שח מול חוזה בו הדלתא 100 ש"ח...
  סגור
 • וגאמא 15 ש"ח...? (ל"ת)
  לחידוד 06/03/2013 16:34
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • לחידוד
  ז.פ. 06/03/2013 17:36
  הגב לתגובה זו
  6 0
  כן.
  סגור
 • 2.
  שאלת הבנה
  אבי 06/03/2013 06:28
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מה הכוונה בגרפים ל 16000 דלתא ו 150 גאמא זה לכלל הפוזיציה? כמה זה לאופציה בודדת. תודה על התשובה. תודה על ההסבר.
  סגור
 • 1.
  זו האסטרטגיה המומלצת כעת... (ל"ת)
  אחד מבפנים 05/03/2013 16:48
  הגב לתגובה זו
  1 1
  סגור